Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

Sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (LSPA) ir izveidots jauns studiju kurss Pētniecības metodes veselības un sporta zinātnē, tāpat noorganizēts seminārs par sporta zinātnes iekārtu izmantošanas iespējām veselības nozarē. Savukārt, lai stiprinātu resursu koplietošanu, sagatavots video par LSPA laboratorijas iespējām.

Pasākumu mērķis ir paaugstināt RSU studiju programmu piedāvājuma konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū, koncentrējot un koplietojot resursus, samazinot studiju programmu fragmentāciju un attīstot jaunas, mūsdienīgas, starpdisciplināras, kā arī Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošas studiju programmas.

31. oktobrī tika rīkots zinātniski praktiskais seminārs RSU doktorantiem, lai iepazīstinātu jaunos zinātniekus ar sporta zinātnes iekārtu izmantošanas iespējām veselības nozarē.

RSU un LSPA izveidotā jaunā studiju kursa Pētniecības metodes veselības un sporta zinātnē mērķis ir sekmēt RSU studējošo moderno pētniecības metožu apguvi veselības un sporta zinātnes nozarē. Studiju kurss sniegs ieskatu studējošajiem psihokognitīvo testu izmantošanā dažādās jomās, tostarp sportā un medicīnā. Tiks apskatīti ergometrijas pamatprincipi un darbspējas noteikšanas iespējas fizisko darbaspēju novērtēšanas kontekstā sportā. LSPA piedāvā izmantot praktiskam nodarbībām Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju, lai apgūtu praktiskās iemaņas darbā ar mūsdienīgām laboratorijas iekārtam un zinātniski pētnieciskajām metodēm.

2019. gadā RSU sadarbībā ar nozares ekspertiem, iesaistot akadēmisko personālu, vispārējo personālu un studējošo pārstāvjus, izstrādāja un īstenoja studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu. ESF projekta nr. 8.2.1.0/18/A/014 Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē ietvaros tika izstrādātas sešas jaunas studiju programmas:

  1. akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība,
  2. akadēmiskā maģistra studiju programma Biostatistika,
  3. akadēmiskā maģistra studiju programma Krievijas un Eirāzijas studijas
  4. kopīga profesionāla maģistra studiju programma Ekonomiskā drošība,
  5. doktora studiju programma Sociālās zinātnes,
  6. doktora studiju programma Veselības aprūpe.

Jauno studiju programmu izveide sekmē starptautiski konkurētspējīgas izglītības piedāvājuma attīstību RSU, stiprinot tos studiju virzienus, kuros tai ir vislielākais attīstības potenciāls.
Visas jaunizveidotās studiju programmas tiks īstenotas stratēģiskā sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs, tā mazinot programmu fragmentāciju un veicinot starptautisko sadarbību un resursu koplietošanu.


Studiju programmas izstrādātas projektā nr. 8.2.1.0/18/A/014 Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē.

ieguldijums_tava_nakotne_nap_esf.jpg