Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Konferences, semināri
Studentiem

Virtuāli pulcējot kā Latvijas, tā ārvalstu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvjus – psihologus, veselības un sociālās aprūpes speciālistus, supervizorus, kā arī studējošos, 27.–29. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notiks starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja. Starptautiskā konference, kuru RSU organizē jau sesto reizi, pērn pulcēja vairāk nekā 600 dalībnieku. 

Konferences mērķis ir iepazīstināt ar jaunākajiem pētījumiem un praktiskā darba pieredzi psiholoģiskajā izpētē, izvērtēšanā un palīdzībā, kā arī aktualizēt profesionālās identitātes jautājumus un sekmēt pētniecības integrāciju studiju procesā. Konference padziļinās zināšanas par palīdzošo profesiju pārstāvju iespējām sniegt ieguldījumu veselības saglabāšanā un slimību ārstēšanā, starpdisciplināri sadarbojoties.

Trīs dienu programmā paredzēti teju 50 ziņojumi, kurus sniegs gan ārvalstu viesprofesori un vieslektori no septiņām valstīm (ASV, Lielbritānijas, Izraēlas, Kipras, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas), gan kolēģi no Latvijas – mācībspēki, praktiķi, doktoranti, kā arī studējošie. Dalībnieki varēs piedalīties astoņās aizraujošās meistarklasēs, no kurām piecas vadīs ārvalstu kolēģi.

  • Pirmdien, 27. aprīlī, programmas fokusā būs daudzveidīgs jautājumu loks – gan par vizuālās pētniecības metodes izmantojuma iespējām un mūsdienu psihometrikas jautājumiem, gan par psiholoģisko palīdzību, ietverot arī tēmu par tagad tik aktuālajām digitālajām intervencēm.
  • Otrdien, 28. aprīlī, norisināsies simpozijs, kas veltīts Valsts pētījumu programmas Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai projektam Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (Interframe-lv). Tā būtība ir ciešāka zinātnes un prakses kopdarbības attīstība. Šajā dienā notiks arī ārvalstu speciālistu vadītās meistarklases.
  • Trešdien, 29. aprīlī, notiks paneļdiskusija par vizuālo metožu lietojumu pētniecībā. Turpinājumā darbs noritēs trīs sekcijās un būs iespēja noklausīties 30 ziņojumus gan par RSU doktorantu promocijas darbu tēmām, gan par Sabiedrības veselības un sociālās labklājības, Medicīnas, Rehabilitācijas un Komunikācijas fakultātes studējošo mācību procesā izstrādātajiem pētniecības darbiem. Dienaskārtību noslēgs atvērtā lekcija par klīnisko interviju un diskusija par supervīziju izglītības vidē. Savukārt ASV mākslas terapeites, RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras viesdocētājas, Fulbraita stipendiātes meistarklases uzmanības centrā būs patlaban aktuālā tēma – terapeitisku attiecību uzturēšana attālināti.

Konferenci rīko RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra. Pasākums notiks latviešu un angļu valodā. Dalība konferencē ir bez maksas, un par katru konferences dienu dalībniekam tiks piešķirti 12 tālākizglītības punkti.