Pārlekt uz galveno saturu
Pedagoģiskā izaugsme
Studentiem

“Rīgas Stradiņa universitātē ir liela studiju materiālu bagātība, kas līdz šim vairāk ir pieejama konkrēto studiju kursu docētājiem un studējošajiem. Mēs vēlamies padarīt šos vērtīgos mācību materiālus pieejamus plašākam lietotāju pulkam,” stāsta RSU studiju materiālu repozitorija izveides projekta vadītāja Evita Grigoroviča.

Repozitorijs būs labi strukturēta digitālu mācību materiālu glabāšanas bāze, kurā tiks ievietoti Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) mācību nolūkos izstrādātie vai sadarbības rezultātā iegūtie studiju materiāli. To vidū būs prezentācijas, videolekcijas, mācību video, infografikas, digitāli interaktīvi scenāriji, digitālās grāmatas un cita veida informācija. Repozitorijs docētājiem sniegs iespēju koplietot materiālus, ietaupot resursus, kā arī iedvesmoties un iepazīties ar kolēģu labās prakses piemēriem.

Studentiem būs piekļuve ne tikai savā programmā paredzētajam mācību saturam, bet arī iespēja paplašināt savas zināšanas, izglītojoties ar studiju programmu tieši nesaistītās jomās.

Repozitorijā ievietotajiem materiāliem paredzētas dažādas pieejamības pakāpes. Ierobežotas pieejamības materiāli, kā dažādi eksāmeni, testi un uzdevumi, būs pieejami tikai RSU docētājiem. Plašākā repozitorija materiālu daļa būs studiju materiāli, kas, neatkarīgi no studiju programmas, būs pieejami visiem RSU studējošajiem. Piemēram, Juridiskās fakultātes studentam var būt saistošs citas jomas – sociālā darba, farmācijas vai ekonomikas – saturs. Veselības aprūpes studējošajiem var būt motivācija izzināt komunikācijas, psiholoģijas un pedagoģijas zinātnē aktuālos jautājumus, lai pilnveidotu savas caurviju prasmes sadarbībā ar pacientiem un kolēģiem. Tāpat ikvienam studējošajam ir iespēja papildus interesēties par jebkuras zinātnes tematiku, vai tā būtu zobārstniecība, bioloģija, uzturzinātne vai kāda cita saturiskā joma. Turklāt, atbalstot RSU atvērtās piekļuves politiku, daļa no repozitorija materiāliem būs pieejama arī plašākai sabiedrībai, jo kā norāda Evita: “Mūsu uzdevums ir izglītot sabiedrību par dažādām aktuāliem tēmatiem, piemēram, par COVID-19 problemātiku, vakcinācijas nozīmi un citiem. Šī būs laba iespēja uzrunāt plašāku auditoriju.”

Materiāli repozitorijā būs strukturēti pa tēmām un kolekcijām, lai nepieciešamo informāciju varētu viegli un ātri atrast. Filtri dos iespēju meklēt pēc autora, izveidošanas gada, atslēgvārdiem vai materiāla formāta, piemēram, vai tas ir video, grāmata vai prezentācija. Meklēšana ar filtru palīdzību dos iespēju sašaurināt informācijas apjomu un ātri atrast sev vajadzīgo studiju materiālu.

rsu_ziema.jpg

Studiju materiālu kā resursu studiju kvalitātes pilnveidei izgaismo Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) direktore asoc. prof. Nora Jansone-Ratinika. Viņa uzsver, ka repozitoriju veidošana ir pasaulē aizvien izplatītāka prakse. 

Rūpējoties par mācīšanās un mācīšanas kvalitātes pilnveidi, augstskolas izprot šāda risinājuma ieguvumus. To vidū ir satura fragmentācijas mazināšana, eleganta satura strukturētība un pārskatāmība, institucionālas un arī ārējas sadarbības veicināšana, starpdisciplināritātes stiprināšana materiālu izveidē un lietošanā un citi ieguvumi.

PIC direktore norāda: "Repozitoriju RSU esam veidojuši kā atbalsta rīku, kurā nozīmīga sadaļa tiks paredzēta arī akadēmiskā personāla kompetences pilnveidē noderīgiem materiāliem. Pēdējos gados esam veltījuši sevišķu uzmanību docētāju pedagoģiskai pilnveidei, kas faktiski rezultējies materiālu krājumā par tehnoloģiju bagātinātu mācīšanos, attālinātu studiju organizēšanu, studiju rezultātu vērtēšanu, pašvadītu mācīšanos un vēl daudziem citiem tematiem. Tas būs vērtīgs avots ikvienam RSU docētājam un studējošajam.”

Studiju materiāla pievienoto vērtību apliecina arī PIC inovāciju un RSU jauno docētāju skolas vadītāja Raimonda Stroda paustā atgriezeniskā saite: “Jaunie docētāji studiju materiālu repozitoriju uzlūko kā iespēju dalīties viņu veidotajā saturā un iegūt plašāku ieskatu materiālos, kurus izstrādā viņu kolēģi. Tas varētu rosināt labas idejas un docētāju sadarbības iniciatīvas starp dažādām studiju programmām un katedrām.”

Šobrīd repozitorija izstrāde ir noslēguma fāzē, un projekta īstenotāji plāno to publiskot lietošanai līdz jaunā akadēmiskā gada sākumam. RSU studiju materiālu repozitorijs tiek izstrādāts ESF projekta Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (Nr. 8.2.3.0/18/A/011) ietvaros.

 

/sites/default/files/styles/content_width_image_745/public/logo/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png