RSU zinātņu prorektorei Ivetai Ozolantai piešķirts Veselības ministrijas Atzinības raksts Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība

Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem, 17. novembrī valstiski tika godināta RSU zinātņu prorektore profesore Iveta Ozolanta. Viņai piešķirts Veselības ministrijas Atzinības raksts par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes jomas zinātnes attīstībā un organizācijā.

Aizvadītajos gados RSU studiju procesu attīstību ir pavadījis arī straujš izrāviens zinātnē. Atjaunoti un centralizēti zinātniskie institūti un laboratorijas. 2015. gadā tika atklāts renovētais zinātnes centrs Kleisti. 2014. gadā tapa jauns RSU Onkoloģijas institūts. Būtisks sasniegums RSU zinātnes attīstībā bija 7. ietvarprogrammas projekta Baltinfect īstenošana. RSU to paveica kā vienīgā universitāte Latvijā. Rezultātā tagad RSU pazīstama ar 4 institūtiem un 9 laboratorijām, no kurām jaunākā ir Radioloģijas laboratorija, kas darbojas 2016. gadā RSU atklātajā nukleārās medicīnas klīnikā. Zinātniskās darbības izaugsmi demonstrē arī augstas citējamības starptautisko zinātnisko publikāciju skaits, kas RSU pēdējo desmit gadu laikā no 40 ir izaudzis līdz teju 200 rakstiem gadā. Šāds pētniecības izrāviens nav bijis iedomājams bez RSU zinātni virzošām un organizējošām personībām, starp kurām īpašu devumu sniegusi RSU zinātnes pārvalde. Tieši tāpēc Veselības ministrijas Atzinības raksts tika piešķirts RSU zinātņu prorektorei prof. Ivetai Ozolantai.

Par zinātņu prorektori prof. Iveta Ozolanta Rīgas Stradiņa universitātē strādā kopš 1998. gada, bet pirms tam viņa bijusi RSU Zinātnes daļas vadītāja. Pirms darba RSU Iveta Ozolanta bijusi Latvijas Traumatoloģijas zinātniski pētnieciskā institūta vecākā zinātniskā līdzstrādniece un vadošā pētniece. I. Ozolantas pētnieciskā interese vienmēr bijusi saistīta ar biomehāniku un jaunu biomateriālu izstrādi.

Vairāk par profesores dzīves gājumu