Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Konferences, semināri
Studentiem

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) 27.–29. aprīlī norisināsies 6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja. Konferenci organizē RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Konferences galvenās tēmas: Interframe-lv pētījumu rezultāti; vizuālie dati un to izmantošana pētniecībā; modelēšana – mūsdienu izaicinājumi datu apstrādē; aktuālie psihometrikas modeļi; digitālās intervences psiholoģiskās palīdzības attīstīšanai un veselībpratība; psiholoģiskā izpēte un novērtēšana dažādās klientu un pacientu grupās; psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām, pašpalīdzības veidi; profesionālā kompetence un tās attīstība, profesionālā identitāte.

veseliba-personibas-attistiba-konf-2018-03.jpg

27. aprīlī vieslektori trīs plenārsēdēs un vienā meistarklasē aktualizēs mūsdienu pētniecības tēmas psiholoģiskās izvērtēšanas un palīdzības kontekstā, tostarp par SEM modelēšanu, vizuālajiem datiem un to izmantošanu pētniecībā, psihometrikas mūsdienu modeļiem un digitālajām intervencēm.

28. aprīlī simpozijs būs veltīts valsts pētījuma programmas Interframe-lv rezultātiem. Savukārt plenārsēdē tiks runāts par izvērtēšanas instrumentu Six-key model. Darbs turpināsies ārzemju vieslektoru vadītās meistarklasēs, kurās būs iespēja padziļinātāk iepazīties ar vieslektoru tēmām.

29. aprīlī darbu atklās paneļdiskusija par vizuālajām metodēm pētniecībā.
Pēc diskusijas darbs turpināsies trīs paralēlās sekcijas: izvērtēšana, pacientu grupas un intervences, profesionālā identitāte, kurās būs iespēja klausīties vietējos lektorus. Noslēgumā būs iespēja apmeklēt meistarklases, atvērto lekciju un ekspertu diskusiju.

Kontaktinformācija

E-pasts: beateevelina[pnkts]markaneatrsu[pnkts]lv
Tālr.: 67062704