Statistikas laboratorija nodrošina konsultācijas statistikā RSU docētājiem Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Pētniecība
Studentiem

Sākot ar 2017. gada rudens semestri Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes Statistikas laboratorija sniedz konsultācijas statistikā un pētījuma dizainā ne tikai RSU studējošajiem, bet arī RSU docētājiem.

Konsultācijās docētāji var vērties pēc palīdzības saistībā ar sekojošiem jautājumiem:

  • par medicīnas pētījumu metodoloģiju;
  • par pētījumu datu ievadi;
  • par datu apstrādes programmu (IBM SPSS, STATA, R) lietošanu;
  • par datu statistiskās apstrādes metodēm un analīzi;
  • par iegūto rezultātu interpretāciju un grafisko attēlošanu.

Docētājiem statistikas konsultācijas sniedz praktizējošs ķirurgs Maksims Mukāns un matemātiķe statistiķe Eva Šauriņa.

Konsultācijas statistikā ir paredzētas akadēmiskajam personālam.

Konsultācijām var pieteikties, rakstot uz statistikaatrsu[pnkts]lv, īsi aprakstot jautājuma būtību.