Statistikas laboratorija piedalīsies programmas COST projektā EUROMENE Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

RSU Medicīnas fakultātes Statistikas laboratorija A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadībā pārstāvēs Latviju projektā EUROMENE – Eiropas tīkls mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma (ME/HNS) jomā. Projekta mērķis ir izveidot vienotu Eiropas pētnieku tīklu ME/HNS jomā, lai risinātu pētniecības jautājumus saistībā ar etioloģiju, diagnostikas biomarķieru trūkumu un nepietiekamām ārstniecības iespējām, kas veido negatīvu sociāli ekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību.

Projekts tika sākts 2016. gadā un projekta aktivitātēs ir iesaistītas 15 Eiropas Savienības valstis, tostarp arī Latvija. RSU ir vadošā loma projekta īstenošanā, jo RSU ir ievēlēta par projekta koordinatoru, kā arī assoc. prof. Modra Murovska ir projekta aktivitātes priekšsēdētāja. Lai veiksmīgāk norisinātos projekta īstenošana ir izveidotas sešas darba grupas, kuras atbild par epidemioloģiju, biomarķieru izvērtēšanu, sociālekonomiskiem jautājumiem, klīniskiem pētījumiem, diagnostikas kritēriju apzināšanu, konferenču, semināru, apmācību organizēšanu, rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, kā arī digitalizāciju un pacientu iesaistīšanu.

Hroniskais noguruma sindroms ir kompleksa slimība, kuras rezultātā personai ir ilgstošs nogurums, muskuļu sāpes, bezspēks, kā arī piemīt koncentrēšanās samazinājums un atmiņas traucējumi. EUROMENE pētījums ļaus labāk aptvert hroniskā noguruma sindroma izplatību Eiropā un palīdzēs noskaidrot iespējamos veidus kā novērst slimību.

Oficiālā EUROMENE mājaslapa

Projekta koordinators

Saistītās ziņas