Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem

No 29. jūnija līdz 2. jūlijam līdzās RSU Iedvesmas parkam, aulas pagalmā notiks Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) vasaras izlaidumi. Izlaidumi notiks klātienē, ievērojot valstī spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus – izlaidumos varēs piedalīties studējošie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts jeb Covid-19 sertifikāts. Izlaidumi notiks talāros. Izlaidumu svinīgā ceremonija ir plānota bez viesiem. Izlaiduma laikā jālieto mutes un sejas aizsegi.

Ierašanās uz izlaidumu, ieeja un izeja izlaiduma teritorijā

RSU klātienes izlaidumā varēs piedalīties vienīgi studējošie ar sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu (Covid-19 sertifikāts).

Sertifikāts būs jāuzrāda pie ieejas RSU centrālajā ēkā no Dzirciema ielas puses. Informācija par sertifikātu un tā nosacījumiem pieejama vietnē covid19sertifikats.lv.

Instrukcija, kā viedtālruni lejupielādēt digitālo Covid-19 sertifikātu

  • Studentiem, ierodoties uz izlaiduma norisi, līdzi jāņem arī personu apliecinošs dokuments. Tas būs jāuzrāda kopā ar Covid-19 sertifikātu
  • Izeja no izlaiduma teritorijas notiks caur pagalmu uz Konsula ielu
  • Kustības plūsmu izlaidumu teritorijā regulēs speciālas norādes
  • Absolventiem iziet no norobežotās pasākuma teritorijas nebūs atļauts; ieiet pasākuma teritorijā nebūs atļauts personām, kurām nebūs minētais sertifikāts un kuras nepiedalās pasākumā vai tās nodrošināšanā

Teritorijas shēma drošai pasākuma dalībnieku kustībai izlaiduma norises laikā

Izlaidumu norise

Izlaidumus veidos divas daļas:
1. daļā notiks svinīgā ceremonija, kas ietvers uzrunas, absolventu svinīgo solījumu un tradicionālo cepuru salūtu. Svinīgā ceremonija notiks RSU pagalmā speciālā teltī;
2. daļā – diplomu izsniegšana aulā (pēc svinīgās daļas); pēc tam absolventi dodas ārpus RSU izlaiduma zonas, caur autostāvvietas izeju Konsula ielas pusē.

Izlaiduma norises laikā absolventiem būs jāsēž fiksētās, personalizētās sēdvietās (alfabēta secībā atbilstīgi savam vārdam un uzvārdam), ievērojot divu metru distanci. Katra vieta būs iezīmēta ar attiecīgā absolventa vārdu.

Izlaidumi tiks translēti tiešraidē RSU mājaslapā. Svinīgās ceremonijas laikā, nosaucot absolventu vārdu, absolventam būs jāpieceļas un jāpamāj tiešraides kameras virzienā. Tiešraides laikā absolvents tiks parādīts svinīgi noformētā ekrāna attēlā.

Izlaiduma teritorijā absolventiem obligāti jāievēro visi valstī spēkā esošie epidemioloģiskās drošības nosacījumi par drošiem pasākumiem.

RSU teritorijā izlaiduma laikā jālieto mutes un sejas aizsegi!

To absolventu vārdi, kuri izvēlēsies neapmeklēt izlaidumu, tiks nosaukti no skatuves līdz ar viņiem piešķirto grādu. Šīs personas savus varēs saņemt diplomus savā fakultātē pēc izlaiduma, tāpēc jāsazinās ar fakultātes kontaktpersonu, lai vienotos par noteiktu laiku diploma saņemšanai.

Diplomu izsniegšana

Diplomu izsniegšana notiks aulā. Izlaiduma laikā klātienē būs jāparakstās vienīgi par diploma saņemšanu, savukārt parakstus par Hipokrātisko zvērestu un Ārstniecības personu reģistrā RSU organizēs attālināti – grupu vecākie savlaicīgi nosūtīs absolventiem attiecīgās veidlapas, kas būs jāparaksta un jānodod izlaiduma dienā, saņemot talāru (ēdnīcā atradīsies Studiju departamenta darbinieks).

Talāru izsniegšana un nodošana

Talāru izsniegšana sāksies vienu stundu pirms izlaiduma RSU ēdnīcas telpā, kas ir pielāgota epidemioloģiski drošai cilvēku plūsmai. Talāri iepriekš norādītos laikos tiks izsniegti katrai studentu grupai atsevišķi. Pieteikšanās laiki tiks organizēt caur grupu vecākajiem. Talāru nodošana notiks šim nolūkam paredzētā teltī RSU pagalmā.

Lūdzam absolventus savlaicīgi veikt maksu par talāru uzturēšanu un dezinfekciju 12 eiro apmērā, norādot vārdu, uzvārdu un maksājuma uzdevumu “Talāra uzturēšanas izmaksas”. Maksājuma uzdevums būs jāuzrāda, saņemot talāru.

RSU rekvizīti

Izlaiduma tiešraide un fotografēšanās

Lai ievērotu drošu izlaidumu norisi, svinīgais pasākums tiks organizēts tikai absolventiem bez draugu un radinieku līdzdalības, tādējādi saglabājot daļēji droša pasākuma statusu saskaņā ar MK noteikumu prasībām. Šā iemesla dēļ izlaidumi tiks translēti tiešraidē RSU mājaslapā. Videoieraksti būs pieejami RSU mājaslapā arī pēc izlaidumiem. Aicinām radus un draugus ņemt vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un jaunos absolventus sveikt ārpus RSU teritorijas! Aicinām arī RSU Iedvesmas parkā ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus par pulcēšanos!

Izlaiduma laikā absolvents uz skatuves netiks aicināts, bet tiks nosaukts viņa vārds, uzvārds un iegūtais grāds. Tiešraides laikā absolventu aicināsim piecelties no savas vietas un sveikt klātesošos ar rokas mājienu, tādējādi absolvents tiks parādīts video tiešraidē.

Katrs absolvents izlaiduma laikā tiks fotografēts. Arī pašiem absolventiem būs iespēja sevi nofografēt gan pirms, gan pēc izlaiduma svinīgās ceremonijas pie speciālas fotosienas. Viena no tām atradīsies pasākuma zonā, savukārt otra atradīsies ārpus izlaiduma teritorijas, Iedvesmas parkā.

Izlaidumu fotogrāfijas būs pieejamas RSU mājaslapā tuvākajās dienās pēc izlaidumiem.

Izlaidumu norises datumi un laiki

Personu datu apstrāde
  1. Personas datu – absolventu iesniegtās fotogrāfijas, vārda, uzvārda un iegūtā grāda, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, t. i., absolvents ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, b) apakšpunktu, kurā noteikts, ka apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts (absolvents), izpildei (studiju līgums), c) apakšpunktu, kas paredz datu apstrādi lai izpildītu uz RSU attiecināmu juridisku pienākumu (ar normatīvajiem aktiem noteikts pārtraukt studiju procesu klātienē, bet ne pilnībā apturēt), f) apakšpunktu, t. i., RSU leģitīmu interesi atspoguļot organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tā piedalās, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību.
  2. Personas datu – izlaiduma ceremonijas videoieraksta apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, t.i., absolvents ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, un f) apakšpunktu, t. i., RSU leģitīmu interesi atspoguļot organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tā piedalās, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību. var tikt izmantoti RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai – izlaiduma ceremonijas atspoguļošanai marketinga un sakaru aktivitātēs (tostarp materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos), lai nodrošinātu RSU atpazīstamību, kā arī arhivēšanas nolūkā.
  3. Izlaiduma ceremonijas organizēšanai un administrēšanai, kā arī tās laikā iegūto informāciju un datus RSU plāno glabāt pastāvīgi. Ievērojot datu apstrādes mērķi, daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejama RSU sociālajos tīklos vai mājaslapā, tādā veidā kļūstot pieejamai jebkurai trešajai personai.

Ar papildu informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikas dokumentā vai papīra formātā RSU Informācijas centrā.

Pasaulē COVID-19 pandēmija nav beigusies, tāpēc joprojām jāievēro stingri drošības nosacījumi. Rīgas Stradiņa universitāte aicina ikvienu rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību! Ņemot vērā drošības pasākumus, lūgums uz izlaidumu norisi ierasties savlaicīgi un laikus sagatavot uzrādīšanai sadarbspējīgus sertifikātus un personu apliecinošus dokumentus, lai novērstu pulcēšanos pie ieejas un citas neērtības!

Uz tikšanos Rīgas Stradiņa universitātes vasaras klātienes izlaidumos! 😊