Pārlekt uz galveno saturu

Ikviens atbalsts, ko saņem Rīgas Stradiņa universitāte, un ikviena atbalstītāja vēlme ieguldīt izglītības un zinātnes telpas attīstībā ir augsti vērtēta.

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no modernākajām universitātēm Baltijā ar plašu studiju programmu piedāvājumu veselības aprūpē un sociālo zinātņu jomā, spēcīgu pētniecisko bāzi un starptautisku atpazīstamību. Mecenātu devums universitātei palīdz pilnveidoties, tiekties uz izcilību, rūpēties par universitātes vidi un tās cilvēkiem un sasniegt jaunus mērķus.

Kā teicis filozofs Seneka, beneficium non in eo quod fit aut datur consistit sed in ipso dantis aut facientis animo (atbalsts nepastāv tajā, kas tiek darīts vai dots, bet gan pašā devēja vai darītāja nodomā) - tāpat arī Rīgas Stradiņa universitāte uzskata, ka jaunus augstumus tai palīdz sasniegt mecenātu atbildība pret izglītību.

Vai ziedo ar pārskaitījumu, norādot ziedojuma mērķi:
Rīgas Stradiņa universitātei

RSU Absolventu asociācijas rekvizīti

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija
Reģ. nr.: 50008137521
Banka: A/S SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV15UNLA0050013761098