Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Zinātnes projektu koordinators

Rīgas Stradiņa universitāte, Zinātnes departaments

2016 - 2019

Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākais eksperts

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2015 - 2016

Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta direktora pienākumu izpildītāja

Pārtikas un veterinārais dienests

2013 - 2015

Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta direktora vietniece

Pārtikas un veterinārais dienests

2006 - 2012

Novērtēšanas un reģistrācijas centra direktora vietniece

Pārtikas un veterinārais dienests (Pārtikas centrs)

2003 - 2006

Pētniecības departamenta direktore

Pārtikas un veterinārais dienests

2002 - 2003

Uzņēmumu atzīšanas un reģistrēšanas sektora vadītāja

Pārtikas un veterinārais dienests, Kvalitātes vadības un uzņēmumu reģistrācijas daļa

2001 - 2002

Ķīmisko produktu uzraudzības daļas vadītāja

LM Valsts sanitārā inspekcija

1999 - 2000

Audita daļas vadītāja vietniece

LM Valsts sanitārā inspekcija

1998 - 1999

Vecākais inspektors (attiecībā uz pārtikas produktiem/uzņēmumu higiēnas prasībām, ķīmiskām vielām un produktiem, kosmētikas līdzekļiem)

LM Valsts sanitārā inspekcija

1995 - 1999

Laborante un pētniece

Rīgas Tehniskā universitāte, Ķīmijas Tehnoloģijas fakultāte, Prof. E.Gudrinieces un Prof. M.Jures pētnieku grupa.

Izglītība

2009 - 2011

Iegūts maģistra grāds pārtikas zinātnē, Mg. sc. ing.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultāte

2002 - 2005

Iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA)

Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola

1996 - 2002

Iegūts ķīmijas doktora zinātniskais grāds, Dr.chem.

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktorantūra

1986 - 1992

Iegūtā kvalifikācija: Inženieris – ķīmiķis, Absolvētā specialitāte – Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmija un tehnoloģija

Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultāte

Sasniegumi

Starptautiskā sadarbība

 

2015.VII-2016.IV Latvijas nominētais pārstāvis Eiropas zāļu aģentūru vadītāju (HMA) sadarbības sanāksmēs, veterināro zāļu jomā;

 

2013.I-2016.IV HMA Kvalitātes vadītāju darba grupas (WGQM) biedrs;

 

2004. IX – 2012.XII Latvijas nominētā pārstāvja Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) Konsultatīvajā padomē vietniece;

 

2008 – 2012 EFSA Kontaktpunkta Latvijā koordinatore;

 

2006 - 2012 EFSA Pārtikas ķīmiskā piesārņojuma un Pārtikas patēriņa datu ekspertu darba grupas locekle.

 

Nozīmīgas sadarbības piemēri, nacionālajā līmenī bioekonomikas jomā

 

LR Zemkopības ministrijas Zinātnes konsultatīvās padomes locekle (2008-2009);

 

Latvijas Pārtikas tehnoloģiju platformas (LPTP) Valdes priekšsēdētājas vietniece, piedalījusies LPTP stratēģijas izstrādāšanā;

 

FAHRE, Pārtikas un veselības pētījums Eiropā, Food and Health Research in Europe, pieaicinātais eksperts, ziņojuma „Mapping food and health research programmes in Europe: Country report for Latvia” sagatavošanai, 2010.

 

Eiropas Savienības 6. un 7. Ietvara programmas (FP) projekti

 

FP7, Total Diet Study Exposure, TDS-EXPOSURE, partneris (2011 – 2013 );

 

FP7-KBBE-2009-3, Food Risk Communication. Perceptions and communication of food risks/benefits across Europe: development of effective communication strategies, FOOD RisC, partneris (2009 – 2013 );

 

FP7, EuroFIR Nexus, partneris (2010 – 2013);

 

FP6, EuroFIR (NoE), partneris (2006 – 2010);

 

FP6, BRAFO (SSA), pieaicinātais eksperts (2007 - 2010);

 

FP6, „SafeFOODS” (IP), partneris WP2, (2005 – 2008);

 

FP6, „SAFEFOODERA (ERA-net), nacionālais koordinators (2006 – 2008).

 

EFSA finansētie projekti un iepirkumi

 

2011 – 2012, Project CFT/EFSA/DCM/2011/01 “Update of the EFSA Comprehensive European Food Consumption Database”;

 

2012 – 2013, EFSA Project NP/EFSA/DCM/2012/01 “Pilot project on the implementation of FoodEx2 as part of the Standard Sample Description for the electronic transmission of harmonised chemical occurrence data to EFSA”;

 

2009 – 2010, EFSA Collaboration Agreement on Compilation of existing Food Consumption data;

 

2010 – 2011, EFSA 36.panta projekts CFP/EFSA/DATEX/2010/01 “Electronic Transmission of Chemical Occurrence Data”.

 

Nacionālie projekti

 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) finansētais LLU projekts "Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas", 2004-2006, partneris;

 

Zemkopības ministrijas subsīdiju projekts „Latvijas nacionālais pārtikas patēriņa produktu konkurētspējas veicināšana, 2012 – 2014” partneris (2012.gadā), grozs, pārtikas un lauksaimniecības produktu bilance (2007.-2009.)”, projekta autors un partneris;

 

ELFLA un Zemkopības ministrijas projekts „No Latvijas lauksaimniecības produktiem ražotās pārtikas pievienotās vērtības paaugstināšana".

 

Citas prasmes

 

1997.g apgūta profesionālās apmācības kursu programma „Grāmatvedis” ar kvalifikāciju: grāmatvedis 3433-01;

 

2017.g. iegūts apliecinājums par dalību Valsts kancelejas organizētajā mācību seminārā “Būvniecības teorētiskie un praktiskie aspekti ES fondu finansētos projektos”;

 

2017.g. iegūts apliecinājums par dalību Valsts kancelejas organizētajā mācību seminārā “Jaunā Publisko iepirkumu likuma piemērošanas praktiskie piemēri”;

 

B kategorijas autovadītāja apliecība un vadīšanas pieredze.

 

Publikācijas

 

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2637-867X

Scopus Author ID: 37039561000

 

Kontakti

Kolēģi

Baiba Vilne
Bioinformātikas grupas vadītāja
Arta Pētersone
Zinātnes projektu koordinatore
Silva Vītola
Zinātnes projektu koordinatore
Dana Briede
Zinātnes darba koordinatore
Katrīna Liepiņa
Datu analītiķe
Serhio Urive
Vadošais pētnieks
Justīne Vīķe
Inovāciju projektu vadītāja
Elīna Dāce
IT projektu koordinatore
Laine Kristberga
Zinātniskā sekretāre
Ruta Freiberga
Speciāliste
Ingrīda Kreile
Zinātniskā konsultante