Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Acting Lecturer

Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Public Health and Epidemiology

2008 - Present

Acting Lecturer

Riga Stradins University

2007 - Present

Member of the Board

SIA "Fel-Can", Riga Latvija

2010 - 2013

Project administrator

Riga Stradins University, Continuing Education Faculty ESF project "Health care and health promotion, involving a staff of institutions, further education sector for sustainable development"

2010 - 2013

Study process coordinator

Riga Stradins University, Continuing Education Faculty, Lectures part, Riga, Latvija

2008 - 2010

Deputy Head

Riga Stradins University, Continuing Education Faculty, Lectures part

1999 - 2008

Senior Specialist financial accountant

Latvian Academy of Medicine/Riga Stradins university, Postgraduate Education Faculty Parts

1999 - 1999

Typing sector executive

Latvian Medical Academy Chancellery

1998 - 1999

Senior specialist

State Employment Service, Kurzemes district

Education and training

2012 - 2013

doctoral program in economics PhD student

Daugavpils University

2009 - 2012

doctoral program in sociology doctoral student

Riga Stradins university

2006 - 2007

Professional master's degree in economics Diploma Nr. PD V 3148

Latvian University of Economics and Management Department

2002 - 2006

Master’s degree of Social Sciences in Social Anthropology

Rīga Stradiņš University

1999 - 2006

Medical Doctor’s Diploma

The University of Latvia

2001 - 2006

bachelor's degree in economics

Latvian University, Economics and Management Faculty

Achievements

Field of research

addictiveness of smoking - socio-economic aspect​

Supervised study course

Accounting and Financial Records

Basics of Business

Basics of Economics

Basics of Economics and Business

Basics of Economicsand Managment

Economics and Business

Establishment and Management of Enterprises and Organisations

Management

Social Economics

Head of study course

  • Accounting and Financial Records
  • Basics of Business
  • Basics of Economics
  • Basics of Economics and Business
  • Basics of Economics and Managment
  • Economics and Business
  • Establishment and Management of Enterprises and Organisations
  • Management
  • Social Economics

Lectured study course

Accounting and Financial Records

Basics of Business

Basics of Economics

Basics of Economics and Business


Basics of Economics and Management

Economics and Business

Establishment and Management of Enterprises and Organisations

Management

Social Economics

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

qualification papers: 4

Reviewed:

qualification papers: 3

Projects

subproject administrator​;

VPP ECOSOC - LV (project Nr.5.2.1) on business competitiveness in the external market in the health sector​

Memberships

2014- present

Chairman of Audit Committee, KDS​

Publications

Research articles​​

Providing healthcare to foreign patients and associated system problems in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektronisks resurss]. - Vol.26, Suppl.1 (2016, Nov.),p.ckw175.149. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw175.149

Kokarēviča, Anita. The economic burden of tobacco use and the life quality among the Latvian working age population : [referāts 8.starptautiskajā zinātniskajā konf. "Rural Environment. Education. Personality" Latvijas Lauksaimniecības universitātē (15.-16.maijs)] / A.Kokarēviča // Rural Environment. Education. Personality. - Nr.8 (2015), 222.-229.lpp. - T.p. CD "Rural environment. Education. Personality" Nr.8 (2015), 222.-229.lpp.

Kokarēviča, Anita. Social enterprise as an innovative resource in reduction of unemployment : [referāts 7.starptautiskajā zinātniskajā konf. "Rural Environment. Education. Personality" Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā (7.-8.febr.)] / A.Kokarēviča, I.Bērziņa // Rural environment. Education. Personality. - Nr.7 (2014), 182.-186.lpp. - T.p. CD "Rural Environment. Education. Personality" Nr.7 (2014), 182.-186.lpp.

Razgale, Ilvija. Agrīna sociālā darba intervence sociālo risku mazināšanai : sociālekonomiskais aspekts / I.Razgale, A.Kokarēviča, G.Bolšteina // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2014. - 417.-426.lpp. - Kopsav. angļu val.

Razgale, Ilvija. Importance of social work intervention : social and economic benefits / I.Razgale, A.Kokarevica, G.Bolsteina // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00036-p.1-00036-p.8. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Kokarēviča, Anita. Socio-economic factors impact evaluation on Latvia economy development / A.Kokarēviča // Rural environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 6th international scientific conference (Jelgava, May 20-21, 2013) / Latvia University of Agriculture. - Jelgava, 2013. - No.6, p.60-66.

Kokarēviča, Anita. Prevalence of tabacco product use in Latvia and control measures / A.Kokarevica // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00017-p.1-00017-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu lietošanas izmaiņas Latvijā saskaņa ar Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis, I.Dovladbekova // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 47.-52.lpp.

Abstracts​​

Exposure to free trade agreements : pressure stimulus for external competitiveness improvement in healthcare industries / U.Berkis, A.Villerusa, D.Behmane, A.Kokarevica, S.Strode // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 294.lpp.

Latvian health care external competitiveness in Europe in relation to its infrastructure and available resources / A.Kokarevica, A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, V.Cauce // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.54-55.

Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas prasību ietekme uz Latvijas veselības aprūpes sistēmas konkurētspēju ārējos tirgos / D.Behmane, A.Villeruša, U.Berķis, A.Kokarēviča ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 308.lpp.

The impact of the cross-border health care regulation on patient mobility in Latvia / D.Behmane, A.Villerusa, U.Berkis, A.Kokarevica // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.23.

Veselības aprūpes iestāžu dalība pakalpojumu sniegšanā ārvalstniekiem / A.Villeruša, U.Berķis, D.Behmane, A.Kokarēviča, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.lpp.

Characterisation of competitiveness factors in healthcare industry in Latvia : [abstract] / D.Behmane, A.Villerusa, U.Berkis, A.Kokareviča // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.92-93.

Health workforce crises in Latvia : [abstract] / A.Villerusa, D.Behmane, A.Kokarevica, U.Berkis // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.3 (2015), p.287. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Healthcare categorisation as an economic good in competitiveness studies / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokarevica, D.Behmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 382.lpp.

Iedzīvotāju darbaspēju novērtēšana un to ietekmējošie faktori / D.Behmane, A.Villeruša, A.Kokarēviča, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 384.lpp.

TTIP in healthcare industries : transsformation of internal into external competitiveness : [abstract] / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokareviča, D.Behmane // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.94-95.

Veselības aprūpes darbaspēka raksturojums Latvijā / A.Villeruša, A.Kokarēviča, D.Behmane, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 383.lpp.

Kokarēviča, Anita. Ar smēķēšanu saistībo ekonomisko zaudējumu analīze Latvijā / A.Kokarēviča // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 178.lpp.

Kokarēviča, Anita. The prevalence and the socioeconomic costs of smoking among the working age population in Latvia / A.Kokarevica // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.32.

Razgale, Ilvija. Agrīna sociālā darba intervence sociālo risku mazināšanai : sociālekonomiskais aspekts / I.Razgale, A.Kokarēviča, G.Bolšteina // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2013.g. 10.-12.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2013. - 117.lpp.

Kokarēviča, Anita. Evaluation of socio-economic factors in Latvia / A.Kokarevica // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.51-52.

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu lietošanas seku radītie iespējamie ekonomiskie zaudējumi / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 161.lpp.

Kokarēviča, Anita. Prevalence of tobacco use and control in Latvia / A.Kokarevica // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.53-54.

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas izmaiņas Latvijā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis, I.Dovladbekova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 107.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Head of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Lolita Vilka
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Gunta Bēta
Deputy Director of Academic Affairs and Research, Head of Study Programme, Academic Staff
Jeļena Ļubenko
Academic Staff, Leading Researcher
Inese Stars
Academic Staff, Leading Researcher
Agita Melbārde-Kelmere
Assistant Professor (acting)