Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Reģionālālais attīstības fonds (ERAF) 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākuma Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai projekta ietvaros Rīgas Stradiņa universitāte ir izstrādājusi šādus piedāvājumus komercializācijai.

Par sadarbības iespējām lūdzam sazināties ar RSU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu.