Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte aicina iegādāties izmantošanas tiesības RSU radītam ģenētiskam testam neauglības iemeslu noteikšanai.

RSU izsludina sarunu procedūru par intelektuālā īpašuma tiesību (know-how) izmantošanas tiesību iegādi jeb licences līguma noslēgšanu Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) lietišķo pētījumu projektā izstrādātajam jaunajam, inovatīvajam ģenētiskajam testam, kas ļauj identificēt nozīmīgākos neauglības ģenētiskos iemeslus, kā arī sniedz informāciju lēmuma pieņemšanai par optimālāko neauglības ārstēšanas metodi.

Tests ir piemērots gan vīriešu, gan sieviešu reprodukcijas traucējumu noteikšanai.

Plašāka informācija

Informācija interesentiem

Ikviens interesents tiek aicināts piedalīties sarunu procedūrā, izsakot savu cenas piedāvājumu interesējošam objektam.

Sarunu procedūru var veikt elektroniski, rakstveida sarakstē, izmantojot pastu vai faksu, vai protokolētā tikšanā klātienē. Izsakot piedāvājumu rakstiskā sarakstē, iesniedzējam tas jāapstiprina ar personas parakstu, bet, piedāvājumu izsakot klātienē, tas jāapstiprina, parakstoties protokolā. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz pa faksu vai elektroniski, pretendentam līdz piedāvājuma izteikšanas beigām jāapliecina piedāvājums ar parakstu (vēstules, iesnieguma vai tikšanās protokola formātā) vai ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājumu jāparaksta piedāvājuma iesniedzēja valdes priekšsēdētājam vai tam īpaši pilnvarotai personai.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 22. augustam.

Licences līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās visaugstāko cenu konkrētajam intelektuālā īpašuma objektam. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem atsakās slēgt līgumu pēc sarunu procedūras rezultātu paziņošanas, līgumu tiek piedāvāts slēgt nākamā izdevīgākā piedāvājuma pretendentam.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi uzdot Lindai Gabrusenokai (tālrunis: 67409087; e-pasts: linda[pnkts]gabrusenokaatrsu[pnkts]lv). Specifiskos jautājumus par metodi – ģenētisko testu – lūgums adresēt Lindai Gailītei (e-pasts: linda[pnkts]gailiteatrsu[pnkts]lv ).

Sarunu procedūra par izmantošanas tiesību piešķiršanu intelektuālā īpašuma objektiem notiek, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ietvaros radušo intelektuālo īpašumu komercializāciju, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 14.

ERAF_ieguld.jpg