Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni

Kvalitātes vadība

Uzturēt un pilnveidot RSU pārvaldības sistēmu, lai sekmētu RSU darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu.

Risku vadība

Identificēt un novērtēt riskus, kas var negatīvi ietekmēt RSU darbību, un noteikt pasākumus risku novēršanai vai mazināšanai, lai novērstu neparedzētas situācijas vai notikumus, kuri var negatīvi ietekmēt RSU kopējo mērķu sasniegšanu.

Iekšējie sistēmas un kvalitātes auditi

Sniegt neatkarīgu un objektīvu pārliecību par RSU iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti, atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un kvalitātes standartiem.