Pārlekt uz galveno saturu

17. oktobrī plkst. 11.15 RSU centrālās ēkas G korpusa 201. telpā ar stāstījumu Valsts, radniecība un aprūpe antropoloģiskā skatījumā (State, Kinship, Care: An Anthropological Perspective) uzstāsies Vīnes Universitātes profesore Tatjana Tēlena (Tatjana Thelen).

Par savu uzstāšanos profesore Tatjana Tēlena: "2019. gada oktobrī Austrijā ieradās pirmie divi tā sauktie Islāma valsts bērni. Viņu māte – austriete – tika nošķirta no bērniem un kara laikā pazuda bez vēsts. Pēc DNS analīžu veikšanas bērniem tika piešķirta Austrijas pilsonība, un viņi tika nodoti vecmammas no mātes puses apgādībā. Šis ir tikai viens no daudziem nesenajiem piemēriem, kas ilustrē ciešo saikni starp valsti, radniecību un aprūpi. Neskatoties uz pastāvīgo mijiedarbību, radniecību un valsti visbiežāk apskata kā konceptuāli nošķirtus vai pat pretējus jēdzienus, tādējādi piedāvājot nevēlami šauru skatījumu. Savā stāstījumā es piedāvāšu attiecībās balstītu pieeju ar aprūpi kā radniecības un valsts daudzšķautņaino attiecību etnogrāfiskās izpētes centrālo asi. Mans mērķis ir izcelt to, kā ne tikai valsts ietekmē radniecību, bet arī radniecība veido politiskās struktūras. Mana galvenā tēze: atteikšanās no stereotipiska radniecības un valsts nodalījuma, kā arī mīta par "modernās" ģimenes nošķirtību no politikas var kļūt par būtisku antropoloģijas devumu publiskajās debatēs."

Tatjana Tēlena ir Vīnes Universitātes Sociālās un kultūras antropoloģijas fakultātes profesore. Viņa ir veikusi lauka pētījumus Ungārijā, Rumānijā, Serbijā un Austrumvācijā, aptverot tādus tematus kā īpašuma reforma, aprūpe, radniecība un valsts. Profesore savā pētnieciskajā darbā arvien vairāk pievēršas radniecisko saišu un valsts struktūru mijiedarbības nozīmībai un epistēmiskajiem pamatiem. Šo tematu viņa apskatīja arī kā viena no Radniecības un politikas starpdisciplinārās izpētes grupas vadītājām Bīlefeldes Starpdisciplināro pētījumu centrā. Viņa ir līdzredaktore izdevumos Reconnecting State and Kinship (University of Pennsylvania Press 2018) un Stategraphy: Toward a Relational Anthropology of the State (Berghahn 2017).

Pasākums norisināsies angļu valodā.

Lekcija notiks LZP finansētā projekta RELATE.LV un Baltijas Antropoloģijas doktorantūras (Baltic Anthropology Graduate School) ietvaros. To organizē RSU maģistra studiju programmas Sociālā antropoloģija mācībspēki.

Norises vieta

Telpa
G-201. telpā

Tā kā Rīgas Stradiņa universitāte ir publiska iestāde, pasākuma laikā jūs varat tikt fotografēts un/ vai filmēts. Fotogrāfijas un video var tikt publicēts universitātes mājaslapā, sociālajos medijos u. tml. Vairāk par savām tiesībām un iespēju iebilst pret šādu datu apstrādi varat uzzināt RSU Privātuma politikā. Ja iebilstat pret personas datu apstrādi, lūdzam par to informēt, rakstot uz rsuatrsu[pnkts]lv.

As Rīga Stradiņš University (RSU) is a public institution you could be photographed and/or filmed during the event. Your personal data might be used to further the interests of RSU, e.g. for marketing or communication activities (incl. social media coverage). Read more about your rights see the RSU Privacy Policy. Should you have any objections to your personal data being processed please inform us via e-mail at rsuatrsu[pnkts]lv.

Datums:

Kontaktinformācija