Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds sociālajā antropoloģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Tr., Pk.
17.00–21.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
15 maksas
2100 EUR/gadā
Uzņemšana šajā studiju programmā notiek gan vasarā, gan ziemā;
studijas sākas ziemā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studiju process norisinās mājīgās telpās Āgenskalnā, kur notiek lekcijas, semināri un neformālas tikšanās, kā arī ikdienā strādā programmas docētāji un pētnieki.

1. studiju gads

Pirmajā studiju gadā studēsi antropoloģijas teorijas no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, gūstot priekšstatu par antropoloģiskās domas attīstības vēsturi. Apgūsi reliģijas antropoloģiju, radniecību, ekonomikas un politikas antropoloģiju. Katru semestri ir vismaz viens viespasniedzēja vadīts reģionālās etnogrāfijas kurss, kurā tiek apskatīta kādas pasaules daļas antropoloģija. Līdz šim ir bijuši studiju kursi par Dienvideiropu, Okeāniju, Sibīriju, Amazoni, Karību jūras reģionu, Dienvidāziju un Kaukāzu. Papildu šiem ir arī šaurākas specializācijas kursi, piemēram, mūzika un klusēšana, urbānā antropoloģija, attīstības antropoloģija, lietišķā antropoloģija, ēdiena antropoloģija, kā saprast ārprātu, nāves vēsture, medicīnas antropoloģija, bērnības antropoloģija un patēriņa antropoloģija.

2. studiju gads

Otrajā studiju gadā tiek likts uzsvars uz metodēm un to izmantošanu lauka darbā. Papildus tiek apgūti tādi kursi kā dzimte un dzimums, fiziskā antropoloģija un sajūtu antropoloģija. Studiju noslēgumā tiek izstrādāts maģistra darbs par studenta izvēlēto tēmu.

Studiju metodes

Studiju pamatā ir patstāvīgs darbs un klātienes nodarbības, kas tiek organizētas lekciju un semināru veidā. Programma īpaši attīsta kritisko domāšanu un spēju reflektēt, kā arī spēju skaidri formulēt savas domas gan mutiski, gan rakstiski. Studenti augstu novērtē neformālo gaisotni, kas valda gan studiju procesā, gan dažādos kopīgajos pasākumos. Katru gadu norisinās vasaras skolas, publiskās lekcijas un diskusijas, kurās studenti ne tikai var gūt papildu zināšanas, bet arī uzstāties ar prezentācijām par saviem pētījumiem.

Studiju norises vieta

 • RSU ēka Āgenskalnā, Kapseļu ielā 23

Programmas vadītājas komentārs

Studentes komentārs

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KF_002(Ne)Redzamās prakses un aktuālās norises ekonomikāKomunikācijas fakultāteAndris Saulītis2 / 3
KSK_002Antropoloģijas izpētes metodesKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks4 / 6
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_025Diskursa analīzeKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
KSK_047Dzimte un dzimumsKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_197Ēdiena antropoloģijaKomunikācijas fakultāteAgnese Bankovska2 / 3
KSK_084Etnogrāfiskā darba prakses principiKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_243Ievads daudzsugu etnogrāfijāKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_116Kā saprast ārprātuKomunikācijas fakultāteAgita Lūse2 / 3
KSK_148Maģistra darba izstrādes principiKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_150Maģistra darbsKomunikācijas fakultāteIeva Puzo20 / 30
KSK_155Medicīnas antropoloģijaKomunikācijas fakultāteAnna Žabicka2 / 0
KSK_167Mūsdienu antropoloģijas teorijasKomunikācijas fakultāteAgita Lūse4 / 0
KSK_171Mūzika un klusēšanaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_251Naudas antropoloģijaKomunikācijas fakultāteAndris Šuvajevs2 / 3
KSK_172Nāves vēstureKomunikācijas fakultāteAnna Žabicka2 / 3
KSK_006Patēriņa antropoloģijaKomunikācijas fakultāteAndris Saulītis2 / 3
KSK_011Politikas un ekonomikas antropoloģijaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_024Radniecības sistēmasKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_035Reģionālās studijas (etnogrāfija:) AmazoneKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_250Reģionālās studijas (etnogrāfija): ĀfrikaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_037Reģionālās studijas (etnogrāfija): AustrumāzijaKomunikācijas fakultāteMari Valdur4 / 0
KSK_201Reģionālās studijas (etnogrāfija): Austrumāzija IIKomunikācijas fakultāteIeva Puzo4 / 6
KSK_030Reģionālās studijas (etnogrāfija): DienvideiropaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_231Reģionālās studijas (etnogrāfija): KaukāzsKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_044Reliģijas antropoloģijaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_076Urbānā antropoloģijaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Studijas dod pamatīgu izpratni par cilvēku sabiedrībām, kas sniedz iespēju strādāt ļoti dažādās nozarēs. Pēc studiju beigšanas iespējams veikt akadēmisko darbu, strādāt pētniecībā un sniegt konsultācijas. Antropologi ir pieprasīti speciālisti dažādās nevalstiskajās un biznesa organizācijās.

Sociālās antropoloģijas studijas lauž mītus un ārstē no daudziem pašsaprotamiem pieņēmumiem

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība valsts akreditētā studiju programmā (izņemot īsās profesionālās programmas)
 • Argumentēta eseja

  Par to, kas ir argumentēta eseja, varat uzzināt šeit. Tiek piedāvāti divi varianti, par ko rakstīt argumentēto eseju:
 1. Eseja par iespējamo maģistra darba tematu, izvirzot jautājumu, ko, pēc reflektantu domām, būtu svarīgi aplūkot antropoloģiskā rakursā.
 2. Eseja, kurai pamatā būtu kāda antropoloģiska problēma, ko reflektants saskatījis šajā izdevumā: Ēriksens, Tomass Hillans. 2010. Saknes un pēdas. Rīga: Zvaigzne ABC.

Vēlamais esejas apjoms: 1100–1300 vārdu (3–4 lapaspuses Times New Roman ar intervālu 1,5).

Būtiski ir apzināties, ka uzņemšanas komisija pēc šīs esejas spriedīs par reflektanta spējām, domāšanas veidu un piemērotību šai studiju programmai. Uzņemšanas komisija ņem vērā, ka daudziem reflektantiem nav priekšzināšanu antropoloģijā. Komisija vērtēs ne tikai paustās zināšanas vai interešu loku, bet galvenokārt argumentācijas spējas un māku izpaust savu domu rakstiski. Mācību laikā studenti apgūst daudz jaunu zināšanu, tāpēc šī eseja nav uzskatāma par galējo apņemšanos izstrādāt maģistra darbu tieši par šo tematu – tas vēlāk var tikt mainīts.

 • Intervija

Intervijā reflektants tiek iztaujāts par motivāciju, iepriekšējo pieredzi un gatavību studiju darbam.

Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums
 • Argumentēta eseja
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālā antropoloģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas un intervijas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

Uzspied šeit un... ZINI vairāk!

RSU antropologi sociālajos tīklos

Doc. Ievas Puzo blogs

Doc. Klāva Sedlenieka blogs

Pasniedzējas Diānas Kiščenko raidieraksts K-punkts – meklējot jautājumus un atbildes par cilvēka seksualitāti

Vadošā pētnieka Andrē Tīmana video blogs

Pētnieka Andra Šuvajeva blogs

Latvijas Antropologu biedrības mājaslapa

Uzspied šeit un... IERAUGI vairāk!


Ko pēta mūsu studenti

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija