Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds sociālajā antropoloģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Vietu skaits:
1 budžeta
15 maksas
1 940,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

RSU studiju vide ir labiekārtota un pieejama visiem. Telpas aprīkotas ar jaunām tehnoloģijām, iekārtotas individuālo studiju vietas.

1. studiju gads

Studēsi klasisko antropoloģijas tēmu izpēti un mūsdienās aktuālo tēmu izpēti un to ilustrēšana praktisko pētījumu jomā. Apgūsi klasiskās un mūsdienu antropoloģijas teorijas, dimtes un dzimuma studijas, mūzikas un klusēšanas nozīmi sociālajā antropoloģijā, medicīnas, ekonomikas un politikas antropoloģiju, reģionālo etnogrāfiju, attīstības antropoloģiju un citus jomas studiju kursus.

2. studiju gads

Koncentrēsies galvenokārt ir uz cilvēka ķermeņi un ar to saistīto problemātiku, kā arī intensificētu metodoloģijas apguvi, tādējādi sagatavojoties patstāvīgajam pētījumam un lauka darbam. Studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu. 

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas pēc moduļu sistēmas un satur lekcijas, seminārus, grupu un patstāvīgos darbus.

Studiju norises vieta

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KSK_002Antropoloģijas izpētes metodesKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_141Bērnības etnogrāfijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_217Civilā aizsardzībaKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_025Diskursa analīzeKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_047Dzimte un dzimumsKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_197Ēdiena antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_084Etnogrāfiskā darba prakses principiKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_194Fiziskā antropoloģijaKomunikācijas studiju katedra2 / 0
KSK_092Huajaņ budisma pasaules redzējums un antropoloģiskās implikācijasKomunikācijas studiju katedraJeļena Staburova2 / 0
KSK_116Kā saprast ārprātuKomunikācijas studiju katedraAgita Lūse2 / 0
KSK_120Klasiskās antropoloģijas teorijasKomunikācijas studiju katedraAgita Lūse4 / 0
KSK_214Lietišķā antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_148Maģistra darba izstrādes principiKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_150Maģistra darbsKomunikācijas studiju katedra20 / 30
KSK_155Medicīnas antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraAgita Lūse2 / 0
KSK_167Mūsdienu antropoloģijas teorijasKomunikācijas studiju katedraAgita Lūse4 / 0
KSK_171Mūzika un klusēšanaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_172Nāves vēstureKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_006Patēriņa antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_011Politikas un ekonomikas antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_024Radniecības sistēmasKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_027Radošums un iztēles antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_037Reģionālās studijas (etnogrāfija): AustrumāzijaKomunikācijas studiju katedraJeļena Staburova4 / 0
KSK_201Reģionālās studijas (etnogrāfija): Austrumāzija IIKomunikācijas studiju katedraIeva Puzo4 / 0
KSK_029Reģionālās studijas (etnogrāfija): AustrumslāviKomunikācijas studiju katedraAgita Lūse4 / 0
KSK_200Reģionālās studijas (etnogrāfija): DienvidāzijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_030Reģionālās studijas (etnogrāfija): DienvideiropaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_038Reģionālās studijas (etnogrāfija): Karību jūras reģionsKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_231Reģionālās studijas (etnogrāfija): KaukāzsKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_031Reģionālās studijas (etnogrāfija): OkeānijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_032Reģionālās studijas (etnogrāfija): SibīrijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_033Reģionālās studijas (etnogrāfija): SkandināvijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_184Reģionālās studijas (etnogrāfija): ŠveiceKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_035Reģionālās studijas (etnogrāfija:) AmazoneKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_044Reliģijas antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks4 / 6
KSK_056Sajūtu antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_215Sociālantropoloģiska ekspedīcijaKomunikācijas studiju katedraAgita Lūse2 / 3
KSK_068Starptautiskā biznesa antropoloģija: Skandināvi jaunajā Eiropas tirgū - BaltijāKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_071Starptautiskās attīstības antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_076Urbānā antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Pēc studiju beigšanas iespējams strādāt gan akadēmiskajā, gan praktiskās pētniecības, konsultāciju jomā. Antropologi ir arī pieprasīti speciālisti dažādās starptautiskās un biznesa organizācijās kā speciālisti dziļā noteiktu grupu izpratnē.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība - bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (izņemot īsās profesionālās programmas) valsts akreditētā studiju programmā,
  • eseja,
  • intervija.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Iepriekš iegūtas augstākās izglītības apliecinoša dokumenta (diploms un diploma pielikums) kopijas (oriģināli jāuzrāda).
  • Eseja.
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālā antropoloģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas un intervijas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija