Pārlekt uz galveno saturu

Onkoloģijas un molekulārās ģenētikas institūta darbības mērķis ir veikt zinātnisko, izglītojošo, ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu saistītu darbību onkoloģijā un personalizētajā medicīnā, kā arī veicināt veselības aprūpes speciālistu un sabiedrības izglītošanu un informēšanu par pārmantotām un dzīves laikā iegūtām onkoloģiskajām saslimšanām un veikt pētniecību par slimību ģenētiskajiem cēloņiem un to raksturojumu, īpaši reto slimību jomā, biomarķieru izmantošanu diagnostikā un slimības gaitas prognozēšanā.

Projekts nr. KPVIS 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 RSU iekšējā un RSU ar LSPA ārējā konsolidācija. 

finanse_es_nacionalais_attistibas_plans.jpg

Struktūrvienības