Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2015 - 2016

Docenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2013 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

RSU Onkoloģijas institūts, Molekulārās ģenētikas laboratorija

2013 - pašlaik

Laboratorijas vadītājs

RSU Onkoloģijas institūts, Molekulārās ģenētikas laboratorija

1998 - pašlaik

Ģenētiķis

Valsts SIA " Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

2001 - 2016

Stundu pasniedzēja/docente

SIA " Starptautiskā kosmetoloģijas koledža"

Lekciju kurss " Ģenētika" ​

Izglītība

2005 - 2011

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darbs „Trauslās X hromosomas sindroms pacientiem ar garīgo atpalicību Latvijā"

1998 - 2000

Dabas zinātņu maģistrs bioloģijā

Latvijas Universitāte

1994 - 1998

Dabas zinātņu bakalaurs bioloģijā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

31.05.2017.-30.05.2022.

Sertifikāts Eiropā reģistrēts klīniskais laboratorijas ģenētiķis (European Board of Medical Genetics).

20.06.2016. - 24.06.2016.

CLGs kursi cilvēka ģenētikās patoloģijas diagnostikā, organizē Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācija (ESHG), Nikosiija, Kipra.​

30.03.2016. - 27.04.2016.

Tematiskais cikls " Docēšana starpkultūru vidē" , RSU.

21.01.2016. - 22.01.2016.

ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros pieredzes apmaiņas vizīte Kembridžas universitātes Vēža izpētes centrā, Kembridža, Lielbritānija.

2015 - 2020

Ģenētiķa sertifikāts (ĀAP) Nr. 594-AP

Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība sadarbībā ar Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociāciju.

31.01.2013.

IELTS (International English Language Testing System) sertifikāts Nr. 12LV848DANZ004A Baltic Counsil for International Education

02.10.2012. – 03.10.2012.

SSIEM Akadēmija 2012

The Society of the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM)

07.10.2010. – 09.10.2010.

Austrumeiropas Metabolo slimību Akadēmija, Varšava (Polija).

Pomeranian medical University Szczecin and the Polish Metabolic Group of the Polish Paediatric society

04.05.2009. – 15.05.2009.

Ģenētiskās bioķīmijas metožu apgūšana un rezultātu interpretācija

Amsterdamas Akadēmiskais Medicīnas Centrs, Iedzimto metabolo slimību laboratorija, Amsterdam (Nīderlande).

22.01.2007. – 06.02.2007.

Molekulārās diagnostikas metožu apgūšana un rezultātu interpretācija

Ulleval universitātes slimnīcas, Medicīniskās ģenētikas departamenta laboratorijā, Oslo (Norvēģija).

Pētniecības darbības virzieni

  • Biomarķieri onkoloģisko slimību terapijas efektivitātes izvērtējumam;
  • Pārmantots krūts/olnīcu audzējs;
  • Iedzimti metabolisma traucējumi.

Izstrādātie studiju kursi

Molekulārā bioloģija

Vadītie studiju kursi

Molekulārā bioloģija (no 2016.g.).

Docētie studiju kursi

Medicīniskā ģenētika

Molekulārā bioloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie:

promocijas darbi: 1

​maģistra darbi: 2​

​kvalifikācijas darbi: 5

recenzētie:

promocijas darbi: 2

Projekti

ERA-NET FLAGERA projekts „Informācijas tehnoloģijas: nākotne vēža ārstēšanā” (ITFoC). 2017.–2020. Vadošais pētnieks.

RA-NET TRANSCAN projekts „Hepatocelulārās karcinomas specifiskie, ģenētiski izmainītie antigēni” (HEPAMUT) 2017.–2020. Vadošais pētnieks.

Valsts pētījumu programma „ Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE) projekts „Personalizēta vēža diagnostika un terapijas efektivitātes noteikšana" Nr. 5.5. 2014.-2018.,Vadošais pētnieks.

Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskais projekts „Krūts vēža ģenētiskās evolūcijas rekonstrukcija, balstoties uz proteomiku vēža šūnu kultūrās" 2014.g – pašreiz. Projekta zinātniskā vadītāja.

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais projekts „Predikatīva tests terapijas efektivitātes novērtējumam onkoloģiskiem slimniekiem" Nr.2013/0047/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/017 (2013 -2015).Vadošais pētnieks.

​​Valsts pētījumu programma "Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija palīdzību".Projekta Nr 6. "Uz modernām tehnoloģijām balstītu iedzimtu patoloģiju diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai" apakšprojekts (2006–2009).Pētnieks.

LZP sadarbības projekta 05.0023 "Latvijas populācijas genofonda izpēte saistībā ar cilvēka patoloģiju" apakšprojekta "Monogēno slimību izraisošo un patoģenēzi ietekmējošo mutāciju diagnosticēšana " ietvaros veicamais projekts "Nesindromālā sensoneirālā vājdzirdība: GJB2 gēna mutāciju analīze"(2005-2008). Pētnieks.

LZP Sadarbības projektas. "Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē, 2001–2004" (Nr. 02.0023) apakšprojekts "Fenilketonūrijas prenatālās un fragilā X sindroma prenatālās, postnatālās DNS diagnostikas un kvalitātes kontroles sistēmas izstrādāšana Latvijā" (2000-2004). Pētnieks.​​

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

ESHG (European Society of Human Genetics) biedrs.

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija, Valdes priekšsēdētāja (2015 -pašreiz).

Latvijas Zinātņu Padomes eksperts no 2013. gada.

Latvijas Zinātņu Padomes ekspertu komisijas loceklis no 2016. gada.​

Publikācijas

Raksti​​

An effect of culture media on epithelial differentiation markers in breast cancer cell lines MCF7, MDA-MB-436 and SkBr3.Pirsko V., Cakstina I., Priedite M., Dortane R., Feldmane L., Nakazawa-Miklasevica M., Daneberga Z., Gardovskis J., Miklasevics E. . Medicina (Kaunas), 2018, 54, 11; doi:10.3390/medicina54020011

Detection of allelic variants of the POLE and POLD1 genes in colorectal cancer patients. Pätzold L. A., Bērziņa D., Daneberga Z., Gardovskis J., Miklaševičs E. BJMG, 2017, 20, 83-88.

Chromothripsis and progression-free survival in metastatic colorectal cancer / E.Skuja, D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, Z.Daneberga, A.Abolins, G.Purkalne, E.Miklasevics // Molecular and Clinical Oncology. - Vol.6, No.2 (2017, Febr.), p.182-186. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Multifaktoriāla krūts vēža ģenētisko riska faktoru izvērtējums / M.Ustinova, M.Nakazawa-Miklaševiča, L.Kalniņa, Z.Daneberga, J.Gardovskis, E.Miklaševičs // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 136.-143.lpp.

ROCK inhibitora Y-27632 ietekme uz krūts vēža un fibroblastu atsauces šūnu līnijām / L.Feldmane, I.Čakstiņa, V.Pirsko, R.Dortāne, A.Ezerta, Z.Daneberga // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 230.-238.lpp.

Optimisation of protocol for isolation and propagation of cells from human breast cancer primary tumour core biopsies / I.Cakstina, V.Pirsko, M.Priedite, D.Lapina, A.Irmejs, Z.Daneberga, E.Miklasevics // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.49-59.

Chromosomal aberration in colorectal cancer family / E.Miklasevics, D.Kalniete, D.Berzina, M.Ustinova, G.Purkalne, Z.Daneberga ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.8-11.

Impact of KRAS variant rs61764370 on breast cancer morbidity / M.Ustinova, Z.Daneberga, D.Bērziņa, M.Nakazawa-Miklasevica, J.Maksimenko, J.Gardovskis, E.Miklasevics // Experimental Oncology. - Vol.37, No.4 (2015, Dec.), p.292-294. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Plasma miR-21 and miR-31 as predictive biomarkers for evaluation of therapeutic efficacy in metastatic colorectal cancer / Z.Daneberga, E.Broka, D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, M.Ustinova, E.Skuja, G.Purkalne, E.Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.3-7.

Comparative study of overall survival of hereditary (HNPCC) and other forms of colorectal cancer according to family history / I.Eglite, M.Nakidzawa-Miklasevica, G.Purkalne, E.Skuja, Z.Daneberga, J.Gardovskis, E.Miklasevics // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - p.12-21.

Impact of the genes UGT1A1, GSTT1, GSTM1, GSTA1, GSTP1 and NAT2 on acute alcohol-toxic hepatitis / L.Piekuse, M.Kreile, I.Kempa, Z.Daneberga ...[et al.] // Central European Journal of Biology. - Vol.9, No.2 (2014, Febr.), p.125-130. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lielu delēciju noteikšana BRCA1 un BRCA2 gēnā ģimenēm ar pārmantotu krūts-olnīcu vēzi, izmantojot MLPA analīzes metodi / G. Zvīgule, D. Bērziņa, Z. Daneberga, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // Zinātniskie raksti : 2013. g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. - 375.-379.lpp.

PCR based detection of microsatellite instability in colorectal cancer / Z.Daneberga, M.Ustinova, I.Strumfa, J.Gardovskis, E.Miklasevics ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - p.85-90.

The clinical analysis of patients with autism and autism spectrum disorders in Latvia / Z.Daneberga, R.Andrezina, D.Bauze ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.43-49.

FMR1 linked haplotype analysis in a mentally retarded male population / Z.Daneberga, N.Pronina, B.Lace, R.Lugovska // Central European Journal of Medicine. - Vol.6, N 6 (2011, Dec.), p.750-757. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes​​

Characterization of cells isolated from a breast cancer before and after neoadjuvant chemotherapy / I.Cakstina, V.Pirsko, M.Nakazawa-Miklasevica, M.Priedite, R.Dortane, L.Feldmane, M.Samovica, D.Nitisa, A.Irmejs, D.Lapina, Z.Daneberga, E.Miklasevics // Experimental Oncology. - Vol.39, No.3 (2017, Sept.), p.238. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Chromothripsis kā metastātiska kolorektāla vēža prognostiskais faktors / E.Skuja, D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklaševiča, Z.Daneberga, A.Āboliņš, G.Purkalne, E.Miklaševičs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 123.lpp.

Classical galactosemia biochemical mimics by citrin deficiency [Elektroniskais resurss] / S.Vorslova, M.Kreile, Z.Daneberga, I.Nartisa ...[et al.] // European Human Genetics Conference (Copenhagen, Denmark, May 27-30, 2017) [Elektroniskais resurss] : [Abstracts]. - Copenhagen, 2017. - Abstract No.E-P06.18. - Resurss aprakstīts 2018.g. 7.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://2017.eshg.org/index.php/abstracts-2/online-planner-…

Ģimenes adenomatozās polipozes slimnieku ģenētiskā heterogenitāte Latvijā / D.Bērziņa, Z.Daneberga, A.Gardovskis, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 126.lpp.

Hroniskas hipoksijas ietekme uz krūts vēža šūnu līniju augšanu un morfoloģiju / V.Pirsko, M.Priedīte, I.Čakstiņa, R.Dortāne, L.Feldmane, Z.Daneberga, E.Miklaševičs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 147.lpp.

Impact of two common low penetrance alleles (rs-1552449 and rs-4808801) on breast cancer morbidity in population of Latvia / V.Schaeff, M.Ustinova, M.Nakazawa-Miklasevica, L.Kalnina, Z.Daneberga, A.Irmejs, E.Miklasevics // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 124.lpp.

Koka, Rudīte. Jauna studiju kursa “Molekulārā bioloģija” satura un realizācijas analīze / R.Koka, Z.Daneberga // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 361.lpp.

Šūnu līniju iegūšana no krūts vēža slimnieces punkcijas biopsijas pirms neoadjuvantas terapijas un to raksturojums / I.Čakstiņa, V.Pirsko, M.Nakazawa-Miklaševiča, M.Priedīte, R.Dortāne, L.Feldmane, M.Samoviča, A.Irmejs, D.Lapiņa, Z.Daneberga, J.Gardovskis, E.Miklaševičs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 145.lpp.

Chromosomal instability and chromothripsis as a prognostic factor for metastatic colorectal cancer / E.Skuja, D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, Z.Daneberga, A.Abolins, G.Purkalne, E.Miklasevics // European Journal of Cancer. - Vol.69, Suppl.1 (2016, Dec.), p.S120-S121. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of low penetrance variants on breast cancer morbidity [Elektroniskais resurss] / M.Ustinova, Z.Daneberga, M.Nakazawa-Miklaševiča, L.Kalniņa, E.Miklaševičs, J.Gardovskis // European Journal of Human Genetics. [Elektroniskais resurss]. - Vol.24, e-Suppl.1 (2016, May), p.266. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.eshg.org/fileadmin/www.eshg.org/conferences/201…

Sekvences variantu rs9693444 un rs1436904 ietekme uz saslimšanu ar krūts vēzi un pacienšu dzīvildzi / M.Ustinova, M.Nakazawa-Miklaševiča, L.Kalniņa, I.Priedniece, Z.Daneberga, E.Miklaševičs, J.Gardovskis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 204.lpp.

The challenge of diagnosis of cystinuria [Elektroniskais resurss] / S.Vorslova, Z.Krumina, Z.Daneberga ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. [Elektroniskais resurss]. - Vol.24, eSuppl.1 (2016, May), p.421. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.eshg.org/fileadmin/www.eshg.org/conferences/201…

KRAS variants rs61764370 neietekmē BRCA1 mutāciju c.181T>G, c.4035delA un c.5266dupC penetranci / M.Ustinova, M.Nakazawa-Miklaševiča, Z.Danenberga, D.Bērziņa, J.Gardovskis, E.Miklaševičs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 288.lpp.

Assessment of diagnostic criteria for HNPCC by comparative study of overall survival of CRC patients / Z. Daneberga, M. Nakazawa-Miklasevica, J. Gardovskis, E. Miklaševičs ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.22, Suppl.1 (2014, May), p.514. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical significance of sporadic TP53 mutations in the triple-negative breast cancer group / J.Maksimenko, D.Berzina, Z.Daneberga, M.Nakazawa-Miklasevica, D.Kalniete, A.Irmejs, G.Trofimovics, J.Gardovskis, E.Miklasevics // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 279.lpp.

Mutāciju KRAS gēna 12. un 13. kodonā kvantitatīva noteikšana, izmantojot masspektrometriju / L.Ozoliņa, Z.Daneberga, M.Nakazawa-Miklaševiča, D.Kalniete, J.Gardovskis, E.Miklaševičs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 280.lpp.

Long chain 3-hydroxy acylCoA dehydrogenase deficiency in latvian patients / Z.Krumina, Z.Daneberga, M.Kreile ...[et al.] // Journal Inherited Metabolic Disease - Vol.36, Suppl.2 (2013), p.S197. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Shwachman Diamond syndrome mimics disorder of galactose metabolism : [abstract] / M.Kreile, D.Sviridova, Z.Daneberga ...[et al.] // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.35, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S166. - Starptautiski citējamā izdevumā.

FMR1 haplotype analysis in mentally retarded male population / Z.Daneberga, B.Lace, N.Pronina, R.Lugovska // European Journal of Human Genetics. - Vol.19, Suppl.2 (2011, May), p.334. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ar FMR1 gēnu saistīto haplotipu analīze / Z.Daneberga, B.Lāce, N.Proņina, R.Lugovska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 266.lpp.

Krūmiņa, Zita. Garo ķēžu taukskābju hidroksiacilkoenzīma A dehidrogenāzes nepietiekamība - biežākais diagnosticētais taukskābju oksidācijas defekts bērniem Latvijā / Z.Krūmiņa, Z.Daneberga, R.Lugovska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 231.lpp.

Long-chain-3-hydroxyacil-CoA dehydrogenase deficiency - the most frequent fatty acid oxidation disorder in Latvia : 7 cases / Z.Krumina, Z.Daneberga, M.Kreile, R.Lugovska // European Journal of Human Genetics. - Vol.19, Suppl.2 (2011, May), p.470. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Long-chain-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency in Latvia / Z.Krūmiņa, Z.Daneberga, S.Valeiņa, R.Lugovska // International Conference "Paediatric Ophthalmology: the art and the science in 2011. Lifelong benefits to child and family" (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstract Book & Scientific Program / Latvian Ophthalmology Association ...[et al.]. - Riga, 2011. - P.209.

Glyceroluria: clue to point to chromosomal region of genetical defect for patients with different clinical presentation : [abstract] / R.Lugovska, Z.Daneberga, N.Pronina ...[et al.] // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.33, Suppl.1 (2010, Aug.), p.S46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja