Pārlekt uz galveno saturu

Lai paralēli studiju procesam vairāk informētu studējošos par pētniecību un veicinātu zinātnisko darbību, Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi jau otro gadu pēc kārtas aicina uz projektu Pētnieku akadēmija.

Šogad Pētnieku akadēmijas koncepts pilnveidots, saglabājot galveno mērķi – sniegt informāciju un pamatprasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai pētnieciskās darbības uzsākšanai.

Līdzīgi kā pērn arī šogad notiks atvērtās lekcijas par pamatjautājumiem, kas aktuāli ikvienam pētniekam – sākot ar darba mērķu un hipotēžu definēšanu, turpinot ar datu aizsardzību, pētniecības metodēm un statistisko analīzi, līdz konferenču tēzēm un darba prezentācijai. Lekcijas ir atvērtas ikvienam interesentam un tām iepriekš nav nepieciešams reģistrēties.

Savukārt, balstoties uz interesi no medicīnas un veselības aprūpes programmu studentiem, šogad paralēli lekcijām tiks īstenoti ne vien praktiski semināri, bet arī sadarbība ar mentoriem. Šā projekta daļa būs pieejama reģistrētiem dalībniekiem. Semināru laikā mentoru vadībā studenti izstrādās zinātnisko darbu par sev interesējošu tēmu. Mentors būs kā atbalsta persona un pētnieciskā darba vadītājs visu projekta realizācijas laiku. Pieteikties aicināti 1.–4. kursa studenti no Medicīnas fakultātes, Zobārstniecības fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes, Farmācijas fakultātes, kā arī Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes.

Reģistrācija Pētnieku akadēmijai 2019/2020 ir noslēgusies!

Apmeklējot 55 % no visām lekcijām un semināriem, semestra beigās dalībnieki varēs saņemt sertifikātus, kas nākošajā akadēmiskajā gadā dos papildus punktus, stājoties kādā no RSU Studentu zinātniskajiem pulciņiem. Visi pētniecisko darbu izstrādes termiņi būs vērsti uz to, lai ikviens no dalībniekiem varētu sagatavot un iesniegt sava pētnieciskā darba tēzes International Student Conference 2020 vai kādā citā sev interesējošā zinātniskajā konferencē.​​

lekciju kalendārspng.png

Lekciju un semināru plāns

Lekcijas
Pirmā lekcija

Ievads pētniecībā

Asoc. prof. Dzintra Kažoka, RSU Morfoloģijas katedras docētāja

25.09.2019. plkst. 16.00 RSU centrālā ēka, Dzirciema iela 16, 3. auditorija

Par to, cik nozīmīgi ir pētnieciskie darbi, esam dzirdējuši vairākkārt, bet, kad jāuzsāk pētījums, bieži attopamies strupceļā. Šīs lekcijas ietvaros iepazīsimies ar pirmajiem soļiem pētniecībā – kas būtu jāzina, sākot zinātnisko darbību, kā vieglāk izvēlēties pētījuma tēmu un kur vislabāk meklēt padomu brīžos, kad sāk pietrūkt atbilžu. Protams, arī to, kāpēc pētniecība jau studiju laikā ir tik nozīmīga.

Otrā lekcija

Personas datu izmantošana pētniecībā

Laura Bērziņa, RSU Juridiskās daļas juriste un fizisko personu datu aizsardzības speciāliste

03.10.2019. plkst. 16.00 RSU centrālā ēka, Dzirciema iela 16, 2. auditorija

Pēc jaunākajām izmaiņām personas datu aizsardzības regulās pētniecība var kļūt par īstu mīnu lauku, kurā bez gudra padoma apmaldīsies jebkurš. Tāpēc lekcijā apskatīsim visu par un ap datiem – kas vispār ir personas dati un kā tos iegūt, uzglabāt un izmantot, saglabājot pacientu konfidencialitāti?

Trešā lekcija

Statistikas pamatprincipi

Una Kojalo, RSU Sabiedrības veselības institūta pētniece un RSU Statistikas mācību laboratorijas lektore

28.11.2019. plkst. 16.00 RSU galvenā ēka, Dzirciema iela 16, Hipokrāta auditorija

Līdz lekcijai tās dalībniekiem būs jānoformulē sev atbilde uz jautājumu Kādēļ es veicu pētniecību?

Ja vārdi 'mediāna', 'moda', 'p-vērtība' un 'standartdeviācija' atgādina tikai garās matemātikas stundas vidusskolā, kur viss šķita nesaprotams – satraukumam nav pamata. Lekcijas ietvaros iepazīsim statistiku, pētniecības stūrakmeni, no patiesi citas puses, izprotot, kā var izmantot un apstrādāt ievāktos datus, lai iegūtu jau pirmās atbildes uz pētījumā izvirzītajiem jautājumiem.

Ceturtā lekcija

Kā rakstīt tēzes? (angļu valodā)

Prof. Noels Barengo

17.12.2019. plkst. 18.00 RSU galvenā ēka, Dzirciema iela 16, 1. auditorija

Ko darīt, ja līdz tēžu iesniegšanas brīdim palikušas vien dažas stundas, bet no simtiem iegūto datu kopu nepieciešams atrast to pētījuma būtību, kura visprecīzāk atainos jauniegūtās zināšanas? Lai šajā brīdī nekristu izmisumā, lekcijā būs iespēja apgūt soli pa solim, kā top tēzes, kas, izņemot atslēgvārdus, obligāti jāiekļauj un kā salikt mēnešiem ilgo darbu pāris īsos, bet nozīmīgos teikumos.

Piektā lekcija

Prezentēšanas māksla. Mutiskās un stenda referātu prezentācijas

Kristaps Pētersons, prezentāciju aģentūras Nime.ga līdzdibinātājs

16.01.2020. plkst. 16.00 RSU centrālā ēka, Dzirciema iela 16, Hipokrāta auditorija

Ne viens vien students sev noteikti uzdevis jautājumus – kā reducēt plašu pētniecisko darbu līdz vienai prezentācijai vai posterim, turklāt tādam, kas veiksmīgi nodod iecerēto vēstījumu? Un kā savu pētījumu prezentēt tā, lai nenokautu klausītāja uzmanību? Šīs Pētnieku akadēmijas lekcijas fokusā būs ikvienam pētniekam tik būtiskā māksla prezentēt savas idejas un atklājumus.

Semināri
Pirmais seminārs

Pētījuma konceptuālais modelis

Prof. Ģirts Briģis, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs

Seminārā varēs gūt ieskatu tajā, kā vislabāk noformulēt hipotēzi, darba mērķus un uzdevumus. Semināra dalībniekiem būs iespēja sākt būvēt pamatus savam izvēlētajam pētnieciskā darba temamtam.

Otrais seminārs

Kvanititatīvās pētniecības metodes

Asoc. prof. Ieva Strēle, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētāja

Sākot pētniecisko darbību, bieži vien var samulst brīdī, kad tēma jau izvēlēta un ir laiks izvēlēties pētniecības metodi. Case reports jeb gadījuma ziņojumi, case series jeb gadījumu sērija, cross-sectional study jeb šķērsgriezuma pētījums – lai nosaukumi vairs neliktos vien kā ieraksti vārdnīcā, šajā lekcijā būs iespēja uzzināt, kas tieši ir šie 'zvēri' un kuros gadījumos vislabāk izvēlēties aprakstošās, salīdzinošās un citas pētījumu metodes.

Trešais seminārs

Atskats par izdarīto

Katram dalībniekam vai komandai, kas strādās pie viena pētnieciskā darba būs jāsagatvo trīs minūšu gara prezentācija, kuras laikā būs jāiepazīstina ar sava darba progresu un tālākajiem plāniem. Prezentācijas komentēs un savus ieteikumus sniegs īpaši izraudzīti dažādu nozaru speciālisti. Lai nodrošinātu patīkamu un produktīvu šī semināra norisi, tas notiks divās daļās.

Ceturtais seminārs

Rezultātu apkopošana RSU Statistikas laboratorijā

Seminārs tiek veidots ar mērķi, lai studenti varētu kvalitatīvi apstrādāt un analizēt pētījuma laikā iegūtos datus. Projektam sākoties, katram dalībniekiem būs jāpiesakās uz patstāvīgajiem darbiem RSU Statistikas laboratorijā.

Piektais seminārs

Ievads zinātniskajā literatūrā

Inga Znotiņa, RSU vecākā bibliogrāfe

Datubāzes var būt dimantu atradnes, ja tās prasmīgi māk izmantot. Lai nebeidzamajā informācijas plūsmā neapjuktu un spētu orientēties, semināra “Ieskaits zinātniskajā literatūrā” ietvaros būs iespēja apgūt zinātnisko datubāžu izmantošanas pamatus, kā arī pašiem izmēģināt iegūtās prasmes speciālista vadībā.

Dalība semināros ir pieejama tikai reģistrētajiem dalībniekiem. Apmeklējot 55% no visām lekcijām un semināriem, semestra beigās dalībniekiem tiks piešķirts sertifikāts, kas kalpos kā apliecinājums veiksmīgai dalībai Absolventu asociācijas Pētnieku akadēmijā!

Organizatoru komanda

img6.jpg

Absolventu asociācijas Pētnieku akadēmijas organizatoru komanda (no kreisās): Laura Lāčauniece (atbildīgā par PR), Sindija Pīlāga (atbildīgā par tehnisko nodrošinājumu un sponsoriem), Iveta Dzīvīte (projekta vadītāja), Sintija Kukaine (projekta koordinatore), Agnese Eihenberga (lektoru un mentoru koordinatore), Žanete Eglīte (dalībnieku koordinatore). Foto: Kristīne Romanovska.