Pārlekt uz galveno saturu

Ar plašsaziņas medijiem saistīto risku un iespēju kritisks novērtējums saistībā ar izsvērtu komunikāciju: Eiropas plašsaziņas mediju telpas attīstības scenāriji (MEDIADELCOM)

Projekta/līguma nr.
101004811
Projekta finansējums
2 999 533,75 EUR, RSU budžets 152 593,75 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.03.2021. - 28.02.2024.

Mērķis

MEDIADELCOM mērķis ir izstrādāt diagnostikas instrumentu politikas veidotājiem, pedagogiem, plašsaziņas medijiem, ekspertiem un žurnālistiem, sniedzot visaptverošu risku un iespēju novērtējumu, saistībā ar izsvērtu komunikāciju un sociālo vienotību Eiropā.

Apraksts

MEDIADELCOM mērķis ir veicināt Eiropas integrāciju, sociālo vienotību un līdz ar to arī eiropeizāciju.

Galēji labējo un populistisko politisko spēku popularitāte Eiropas sabiedrībā liecina, ka Eiropas valstu vienotība un kopīgie mērķi nav pašsaprotami. Datos balstītu lēmumu pieņemšana mūsdienu demokrātiskajās sabiedrībās ir apdraudēta. 

MEDIADELCOM konsorcijs uzskata, ka Eiropas politikas un kultūras telpa vislabāk attīstās, ja, ar īpašu politiku palīdzību tiek veicināta izsvērta komunikācija . Konsorcijs izstrādās metodiku, kas ļaus novērtēt un paredzēt izsvērtas komunikācijas riskus un iespējas plašsaziņas mediju transformācijas laikā (2000. – 2020.).

Nepastāv vienota pieeja, kas dotu iespēju analizēt plašsaziņas mediju  vides riskus un iespējas. Pētījumi un dati ir fragmentēti, tas savukārt ierobežo izsvērtas komunikācijas risku un iespēju novērtējumu Eiropā. Nav pieejami pētījumos balstīti un visaptveroši scenāriji, kas ļautu prognozēt plašsaziņas mediju attīstību Eiropā.

Apkopojot esošos, fragmentētos pētījumus un modelējot dažādus scenārijus, tiks radīts instruments plašsaziņas mediju darbības  risku prognozēšanai un vadībai.

Projekta aktivitātes 

Pētniecības stratēģija tiks attīstīta, veicot šādas darbības:

 • izstrādāts visaptverošu plašsaziņas mediju līdzekļu transformācijas risku un iespēju analīzes modelis;
 • novērtēta pētījumu un datu pietiekamība, lai veiktu uz zināšanām balstītas prognozes par Eiropas plašsaziņas mediju attīstības tendencēm; 
 • izveidota inovatīva metode, kuras pamatā  ir  situāciju modelēšana un visu iesaistīto pušu darbības simulācija, lai veidotu scenārijus plašsaziņas mediju attīstības risku un iespēju prognozēšanai. 

Projekta partneri

 • Tartu Universitāte, Igaunija (koordinators)
 • Sv. Kirila un Sv. Metodija universitāte, Slovākija, 
 • Masarikas universitāte, Čehija, 
 • Varšavas universitātes, Polija, 
 • Zagrebas universitātes Politikas zinātņu fakultāte, Horvātija,
 • Sofijas Ohridas Sv. Klementa universitāte, Bulgārija, 
 • Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija, 
 • Ēriha Brosta Starptautiskās žurnālistikas institūts, Vācija, 
 • Milānas universitāte, Itālija, 
 • Grieķijas Eiropas un ārpolitikas fonds, Grieķija, 
 • Neatkarīgās žurnālistikas centrs, Rumānija, 
 • Nevalstiska organizācija Mertek Media Monitor ltd., Ungārija, 
 • Izglītības un komunikāciju skola, Zviedrija, 
 • Jenčepingas Starptautskā biznesa skola, Zviedrija, 
 • Viduszviedrijas universitāte, Zviedrija,
 • Austrijas Zinātņu akadēmija, Austrija, 
 • Starptautiskais mediju daudzveidības institūts, Beļģija.

https://www.mediadelcom.eu/