Pārlekt uz galveno saturu

Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju saskaņošana Baltijas jūras kuģniecībā

Projekta/līguma nr.
CB406
Projekta finansējums
998 599,97 EUR, tai skaitā 781 542,89 EUR ERAF finansējums, 217 057,08 EUR nacionālais publiskais līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.09.2016. - 30.06.2019.

Mērķis

Saskaņot un attīstīt apmācību kursus ārstniecības, neatliekamās palīdzības un darba drošības prasmju pilnveidei Baltijas jūras kuģniecībā. Attīstīt pārrobežu sadarbību starp medicīnas un jūras transporta institūcijām

Projekta ieguvēji ir izglītības iestādes, kuras realizē studiju programmas jūrniekiem un medicīnas darbiniekiem (reģistrēta medmāsa, neatliekamās aprūpes māsa un sabiedrības veselības māsa)

Apraksts

Projekta plānotās aktivitātes

  • Tiks izstrādāti deviņi profesionālās apmācības kursu programma, lai attīstītu ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmes kuģu apkalpes, kuģniecības māsu, navigācijas un inženierijas personālam
  • Izstrādātā apmācību kursu programma tiks aprobēta pilotapmācībā
  • Sagatavotie apmācību materiāli tiks izmantoti e-apmācības formā starptautiskajā vidē

Projekta rezultātā izstrādātā studiju kursu programma nodrošinās iespēju attīstīt mūsdienām nepieciešamās profesionālās iemaņas, kuras veicinās vietējo darbinieku iesaistī Eiropas un starptautiskajā darba tirgū

Projekta partneri

  • Turku Lietišķo zinātņu universitāte, Somija (Turku University of Applied Sciences) - vadošais partneris
  • Ālandes Lietišķo zinātņu universitāte, Islande (Åland University of Applied Sciences)
  • Igaunijas Jūras skola, Igaunija (Estonian Nautical School)
  • Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija (Rīga Stradiņš University)
  • Latvijas Jūras akadēmija, Latvija (Latvian Maritime Academy)

https://onboardmed.turkuamk.fi/