Pārlekt uz galveno saturu

Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā

Projekta/līguma nr.
PMIF/7/2019/2/01
Projekta finansējums
318 115,43 EUR, no kā 238 586,57 EUR ir Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzfinansējums un 79 528,86 EUR valsts budžeta līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
02.01.2020. - 31.12.2020.

Mērķis

Veicināt trešo valstu pilsoņu, kuri likumīgi uzturas Latvijā, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, iesaistot šajā procesā masu medijus. Veidot sabiedrības izpratni un veicināt konstruktīvu dialogu starp trešo valstu pilsoņiem un sabiedrību, sekmēt masu mediju sniegtās informācijas kvalitātes un satura pieejamības uzlabošanos par trešo valstu pilsoņu sociālās iekļaušanas jautājumiem.