Pārlekt uz galveno saturu

Cilvēku biomonitoringa inciatīva Eiropā (HBM4EU)

Projekta/līguma nr.
733032-HBM4EU
Projekta finansējums
224 625,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2017. - 31.12.2020.

Mērķis

HBM4EU izmantos esošo zinātnisku izcilību un izveidos kapacitāti, lai radītu Eiropas cilvēka biomonitoringa platformu ar mērķi saskaņotu cilvēka biomonitoringa aktivitātes 26 partneru valstīs. Aktivitāšu koordinēšanai katrā valstī ir izveidots nacionālais centrmezgls, lai izveidotu robustu cilvēka biomonitoringa platformu visas Eiropas mērogā. Šī platforma nodrošinās likumdevējiem salīdzināmus Eiropas datus par cilvēku ekspozīciju ķīmiskajām vielām un to maisījumiem, kas kalpos par spēcīgu pamatu likumdošanai, lai uzlabotu ķīmisko drošību.

Apraksts

HBM4EU projekta ietvaros Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts (DDVVI) darbojas kā Latvijas nacionālā centrmezgla kontaktu punkts, veicot projekta aktivitāšu koordinēšanu starp Eiropas projekta vadību un Latvijas Veselības ministriju, VIAA un citām biomonitoringa sistēmas izveidē ieinteresētajām pusēm. RSU DDVVI nodarbojas ar Latvijā esošo biomonitoringa pētījumu rezultātu apkopošanu un informācijas sniegšanu projekta koordinatoriem.

Pētījums par pesticīdu atliekvielām cilvēka organismā tiek realizēts Latvijā, Čehijā, Spānijā, Ungārijā un Nīderlandē. Projektā plānots noteikt visbiežāk lietotos pesticīdus Eiropā, pētītu to klātbūtni bērnu un pieaugušo organismā, kā arī vērtētu to ietekmi uz veselību. Projekta objekts ir ģimenes ar bērniem vecumā no 6-11 gadiem, jo projektā no ģimenes piedalās viens no vecākiem un viens bērns, kopā veidojot pāri. Kopā pētījumā plānots iesaistīt 100 dalībnieku pārus, kas pārstāv divas iedzīvotāju grupas - tos, kas dzīvo tiešā lauksaimniecībā izmantota lauka tuvumā, kura apstrādē tiek izmantoti pesticīdi (dzīvesvieta ir ne mazāk kā 250m attālumā no lauka), un tos, kas dzīvo tālāk kā 500m no lauksaimniecībā izmantotām platībām. 

Pētījums sevī ietver urīna paraugu vākšanu un anketēšanu (jautājumi par uzturu, dzīves apstākļiem, u.c.) divos etapos - 2020. gada sākumā (februāris-marts), kad aktīvi lauksaimniecības darbi nenotiek un 2020. gada maijā, jūnijā, kad tie norisinās aktīvi. Pētījuma dalībnieki galvenokārt ir no Kurzemes un Zemgales reģioniem, ar dažiem izņēmiem Vidzemes un Latgales reģionos.

Savāktie urīna paraugi ir nosūtīti uz starptautisku laboratoriju Francijā, kur tiks veiktas analīzes, kuru rezultāti sniegs ieskatu par pesticīdiem cilvēka ķermenī - biežāk sastopamajiem metabolītiem, to izplatību dažādos Latvijas reģionos. Anketu dati tiks izmantoti kopsakarībā ar urīna paraugu analīžu datiem, radot bāzi pētījuma zinātniskajai daļai.

http://hbm4eu.info/