Pārlekt uz galveno saturu

Cilvēku biomonitoringa inciatīva Eiropā (HBM4EU)

Projekta/līguma nr.
733032-HBM4EU
Projekta finansējums
224 625,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2017. - 30.06.2022.

Mērķis

HBM4EU izmantos esošo zinātnisku izcilību un izveidos kapacitāti, lai radītu Eiropas cilvēka biomonitoringa platformu ar mērķi saskaņotu cilvēka biomonitoringa aktivitātes 26 partneru valstīs. Aktivitāšu koordinēšanai katrā valstī ir izveidots nacionālais centrmezgls, lai izveidotu robustu cilvēka biomonitoringa platformu visas Eiropas mērogā. Šī platforma nodrošinās likumdevējiem salīdzināmus Eiropas datus par cilvēku ekspozīciju ķīmiskajām vielām un to maisījumiem, kas kalpos par spēcīgu pamatu likumdošanai, lai uzlabotu ķīmisko drošību.

Apraksts

HBM4EU projekta ietvaros Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts (DDVVI) darbojas kā Latvijas nacionālais kontaktpunkts cilvēku biomonitoringa jautājumos, veicot projekta aktivitāšu koordinēšanu starp Eiropas projekta vadību un Latvijas Veselības ministriju, VIAA un citām biomonitoringa sistēmas izveidē ieinteresētajām pusēm. RSU DDVVI nodarbojas ar Latvijā esošo vēsturisko biomonitoringa pētījumu apzināšanu, jaunu pētījumu realizēšanu HBM4EU ietvaros, rezultātu apkopošanu, analīzi un informācijas sniegšanu projekta koordinatoriem.

HBM4EU projekts sadalīts 16 darba paketēs, Latvijas pētnieki līdzdarbojas vairākās no tām. Ar projekta ietvaros realizēto iespējams iepazīties www.hbm4eu.eu

Aizvien vairāk pētniekus, likumdevējus un sabiedrību nodarbina jautājumi: vai un kā cilvēka organismu un veselību ietekmē dažādu vielu maisījumi, kas tiek uzņemti organismā caur dažādiem ceļiem – elpceļiem, barības traktu, ādu. Lai pilnveidotu ķīmisko savienojumu kokteiļefekta izpēti, 15. un 16 darba pakas ietvaros tika iniciēts apakšpētījums pesticīdu un to atliekvielu maisījuma daudzveidības identificēšānā ar jaunas skrīningmetodes izmantošanu: Survey on PEstiCIde Mixtures in Europe)  (HBM4EU - SPECIMEn study).

Pētījums tika realizēts Latvijā, Čehijā, Spānijā, Ungārijā un Nīderlandē.

Projekta mērķis bijanoteikt visbiežāk lietotos pesticīdus Eiropā, pētīt to klātbūtni bērnu un pieaugušo organismā, kā arī novērtēt to ietekmi uz veselību. Projekta objekts bija ģimenes ar bērniem vecumā no 6-11 gadiem, jo projektā no ģimenes piedalījās viens no vecākiem un viens bērns, kopā veidojot pāri. Kopā pētījumā tika iesaistīti 100 dalībnieku pārus, pārstāvot divas iedzīvotāju grupas - tos, kas dzīvo tiešā lauksaimniecībā izmantota lauka tuvumā, kura apstrādē tiek izmantoti pesticīdi (dzīvesvieta ir ne mazāk kā 250m attālumā no lauka), un tos, kas dzīvo tālāk kā 500m no lauksaimniecībā izmantotām platībām. 

Pētījums sevī ietvēra urīna paraugu vākšanu un anketēšanu (jautājumi par uzturu, dzīves apstākļiem, u.c.) divos etapos - 2020. gada sākumā (februāris-marts), kad aktīvi lauksaimniecības darbi nenotika un 2020. gada maijā, jūnijā, kad tie norisinājās aktīvi. Pētījuma dalībnieki galvenokārt bija no Kurzemes un Zemgales reģioniem, ar dažiem izņēmumiem Vidzemes un Latgales reģionos.

Savāktie urīna paraugi tika nosūtīti uz laboratoriju Francijā, kur tika veiktas nepieciešamās analīzes. Iegūtie rezultāti sniedz ieskatu par pesticīdiem cilvēka ķermenī - biežāk sastopamajiem metabolītiem, to izplatību dažādos Latvijas reģionos. Turpmākajai analīzei tiks izmantoti ievāktie anketu dati, kurus pētīs kopsakarībā ar urīna paraugu analīžu rezultātiem.

Projekta ietvaros sniegtas vairākas intervijas plašsaziņas līdzekļos:

1. RSU zinātnieki aicina Kurzemes un Zemgales iedzīvotājus iesaistīties pētījumā par pesticīdiem

2. RSU pētīs pesticīdu klātbūtni bērnu un pieaugušo organismā 

3. Eksperti: Jaunās vielas, ne tikai pesticīdi, ietekmē cilvēka dabisko regulācijas sistēmu

3. Žurnāls: Vai dzīve bez pesticīdiem ir iespējama?

4. Pētījums par pesticīdiem cilvēku organismā 6 Eiropas valstīs: Latvijā esam vistīrākie

5. Piecu Eiropas valstu, tostarp Latvijas, iedzīvotāju urīnā atrod ES aizliegtu vielu

6. Kurš sargā pesticīdus? Lauksaimnieku lobijs Latvijā cenšas panākt atkāpes no vides prasībām

Pētījums prezentēts zinātniskajās konferencēs un dati publicēti projekta mājaslapā (angliski):

1. HUMAN BIOMONITORING INITIATIVE – FUTURE FOR HUMAN EXPOSURE ASSESSMENT TO CHEMICALS

2. HBM4EU – HUMAN BIOMONITORING INITIATIVE IN LATVIA: STUDY ON PESTICIDE MIXTURES IN ADULT AND CHILDREN POPULATION

3. Possible exposure ways of pesticide mixtures in Latvian adults

4. Deliverable 15.6: Results of the joint survey on HBM mixtures (projekta noslēguma ziņojums)

Apkopots saraksts ar Latvijas urīna paraugos konstatēto pesticīdu un to metabolītu pielietojumu:

Pesticidu pielietojums.pdf

Ieteikumi iedzīvotājiem pesticīdu ietekmes mazināšanai:

Ieteikumi.pdf

http://hbm4eu.info/