Pārlekt uz galveno saturu

Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana

Projekta/līguma nr.
2017-01.3-07/1
Projekta finansējums
12 643 472,00 EUR, tai skaitā 10 746 951 EUR ESF finansējums, 1 896 521 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
04.09.2017. - 31.12.2023.

Mērķis

Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos.

Apraksts

Eiropas Sociālā fonda projektā Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana Nr. 7.3.1.0/16/I/001 specifiskā atbalsta ietvaros tiks īstenoti

  • Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi – apmācības preventīvās kultūras paaugstināšanai darba ņēmējiem, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kas ir saimnieciskās darbības veicēji
  • Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi – semināri darba ņēmējiem, darba devējiem, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, darba aizsardzības speciālistiem, izglītības iestāžu audzēkņiem un finansējuma saņēmēja amatpersonām un darbiniekiem

Darbības sasniedzamais rezultatīvais rādītājs

  • Organizēti 126 semināri darba ņēmējiem, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, līdz 2023. gada 31. decembrim
  • Organizēti 144 semināri darba devējiem, darba ņēmējiem, darba aizsardzības speciālistiem, izglītības iestāžu audzēkņiem un finansējuma saņēmēja amatpersonām un darbiniekiem, līdz 2023. gada 31. decembrim

Projekta partneri 

  • Valsts darba inspekcija
  • Rīgas Stradiņa universitāte
  • Latvijas Darba devēju konfederācija
  • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Projekta darbības rezultāti