Pārlekt uz galveno saturu

Darba spējas un sociālā iekļaušanās

Projekta/līguma nr.
CB-52
Projekta finansējums
736 907,00 EUR
Projekta īstenošana
01.05.2011. - 31.12.2013.

Mērķis

Uzlabot stresa pārvaldību un labas vadības praksi uzņēmumos, tādējādi veicinot strādājošo darba spēju pieaugumu un sociālo integrāciju

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Stresa mazināšanas un profesionālās labklājības programmas „Metal Age” adaptācija Latvijas apstākļiem
  • Darba spēju un profesionālās labklājības līmeņa novērtēšana pētījumā iesaistīto uzņēmumu strādājošajiem
  • Stresa līmeņa novērtēšana strādājošajiem
  • Projektā iesaistīto uzņēmumu vidējā vadošā personālā un tā pakļautībā esošo darbinieku apmācība stresa mazināšanas un profesionālās labklājības programmā „Metal Age”
  • Apmācības programmā „Metal Age”,  iegūto prasmju pielietošanas izvērtēšana
  • Apmācību moduļa ekonomiskās efektivitātes izvērtējums, balstoties uz Latvijā, Igaunijā un Somijā iegūtajiem rezultātiem

Projekta mērķa grupa ir biroju, banku darbinieki, medicīnas iestāžu speciālisti, IT nozarē strādājošie speciālisti un vidējā līmeņa vadošais personāls

Projekta partneris

  • Arcada Lietišķo zinātņu universitāte (Somija) - vadošais partneris
  • Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija)