Pārlekt uz galveno saturu

EUROPARTNER: Lodzas universitātes Bioloģijas un vides aizsardzības fakultātes starptautiskās partnerības stiprināšana un izplatīšana starpdisciplinārās pētniecības un inovācijas jomā

Projekta/līguma nr.
Cooperation Angreement No 2/2019
Projekta finansējums
53 337,00 EUR, t.i. 229 425,00 PLN
Projekta vadītājs
Maria Issagouliantis
Projekta īstenošana
01.12.2018. - 31.12.2021.

Mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt Lodzas universitātes Bioloģijas un vides aizsardzības fakultātes starptautisko partnerību, izveidojot partnerības konsorciju, lai iesniegtu konkurētspējīgu projekta pieteikumu Apvārsnis 2020 programmā, kas veltīts inovatīviem starpdisciplināriem un starpnozaru doktorantūras pētījumiem Marijas Sklodovskas Kirī (Maria Skłodowska-Curie) programmas projektu konkursā.

Apraksts

Projekta aktivitātes

•    starptautiska mēroga pētniecība un attīstība;
•    granta pieteikumu izstrāde un iesniegšana;
•    doktorantūras studentu un darbinieku apmaiņa.

Projekta partneri 

•    Lodzas universitāte (UL), Polija - projekta koordinators
•    Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas Biofizikas un šūnu inženierijas institūts (IBCENASB), Baltkrievija 
•    Alkalas Universitāte (UA), Spānija 
•    Gregorio Marañón Vispārējās universitātes slimnīcas biomedicīnas pētījumu fonds, Gregorio Marañón veselības pētniecības institūts (HGUGM-IiSGM), Spānija 
•    Leipcigas Universitāte (ULei), Vācija 
•    Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Latvija 

Projekta aktualitātes

Projekta inaugurācijas pasākums Lodzā, 2019.gada 11.-13.martā

2019.gada 11.-13. martā Lodzas universitātē (UL) Polijā tika organizēts Starptautiska partnerības projekta “EUROPARTNER” inaugurācijas pasākums, kura laikā tika izveidots septiņu valstu pētniecības institūciju konsorcijs, kura mērķis ir sekmēt sadarbību zinātnē un sniegt atbalstu doktorantūras studentu pētniecības vizīšu apmaiņā un izaugsmē.

NAWA.jpg

RSU šajā pasākumā pārstāvēja B. Pētersone, uzstājoties ar prezentāciju par RSU darbības pārskatu, pētniecības stratēģijas prioritārajiem virzieniem un turpmākās sadarbības idejām, savukārt Z. Daneberga raksturoja pētniecības virzienus un tālākās attīstības tendences onkoloģijas jomā.
Inaugurācijas pasākumam sekoja projekta uzsākšanas sanāksme, kurā tika izveidota projekta vadības komiteja no visu partneru pārstāvjiem, kā arī pārrunāti ar projektu īstenošanu saistītie jautājumi. 

Vairāk par pasākumu: https://www.rsu.lv/aktualitates/rsu-piedalas-starptautiska-…