Pārlekt uz galveno saturu

Ilgstošas hipoksijas izraisītas atšķirīgas proteīnu iezīmes BRCA1 +/- trīskārši negatīvās krūts vēža šūnu līnijās

Projekta/līguma nr.
2019/2
Projekta finansējums
3 500,00 EUR, Grants 100% apmērā no Baltijas -Vācijas Augstskolu biroja.
Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.02.2019. - 31.10.2019.

Mērķis

Projekta mērķis ir analizēt atšķirības proteīnu biosintēzē BRCA1 +/- TNBC šūnu līnijās, kas kultivētas ilgstošas hipoksijas apstākļos (lai imitētu krūts vēža mikrovidi in vivo). Identificētie atšķirīgi ekspresētie proteīni tiks analizēti saistībā ar to iesaisti DSB labošanas sistēmas signālu ceļos, lai noteiktu iespējamos terapijas mērķus šim agresīvajam krūts vēža veidam.

Apraksts

Apraksts un galvenās darbības 

Krūts vēzis ir visizplatītākais vēzis Eiropā (vecuma standartizētais gadījumu skaits - 109 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, 2012. gadā), un tas rada ievērojamu sociāli ekonomisko slogu sabiedrībai. Trīskārši negatīvs krūts vēzis (TNBC) ir saistīts ar sliktu prognozi un iezīmē pacientu apakšgrupu, kuriem nav pieejama endokrīnā vai anti-HER2 terapija. Lai gan TNBC ir relatīva ķīmijterapijas jutība, to joprojām raksturo agresīva klīniskā gaita. Iepriekšējos pētījumos mēs pierādījām, ka BRCA1 pozitīvo (+) TNBC recidīvu rādītāji un krūts vēža specifiskā izdzīvotības (BCS) rezultāti ir ievērojami labāki nekā BRCA1 negatīviem (-) TNBC. Šie rezultāti sakrīt ar hipotēzi par izmainītas DNS dubultspirāles pārrāvumu (DSB) labošanas sistēmas ietekmi uz terapijas atbildes reakciju

Projektā mērķa sasniegšanai tiks veiktas šādas darbības:

  1. Proteīnu izdalīšana no kultivētām šūnu līnijām 
  2. Proteīnu koncentrācijas noteikšana un kvalitātes novērtēšana ar 1D gēla elektroforēzi 
  3. Paraugu sagatavošana masspektrometrijai 
  4. Paraugu analīze ar LC-MSe / 
  5. Datu analīze ar PLGS  un bioinformātika 
  6. Identificēto proteīnu signālu ceļu analīze 
  7. Manuskripta / konferences darba sagatavošana iegūto rezultātu publicēšanai 


Kontaktinformācija:
Dr.med. Zanda Daneberga (zanda[pnkts]danebergaatrsu[pnkts]lv)