Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvu spektroskopisko metožu un hemometrijas izmantošana ārstniecības augu analīzes metožu izstrādē

Projekta/līguma nr.
1.1.1.2/VIAA/2/18/273, Līguma Nr. 9.-14.5/116
Projekta finansējums
133 805,88 EUR, 113 734,99 EUR ERAF finansējums un 13 380,58 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.02.2019. - 31.01.2022.

Mērķis

Izstrādāt ārstniecības augu kvalitātes kontroles metodes, izmantojot inovatīvas, ātras, ražošanas procesā integrējamas spektroskopijas (Raman SERS, LIBS, PAS-FTIR) un datu statistiskās apstrādes metodes.

Apraksts

Jau gadsimtiem tradicionālajā veselības aprūpē izmanto ārstniecības augu drogas. Drogu kvalitāte var būtiski atšķirties un var mainīties daudzu faktoru ietekmē. Projektā plānots veikt sistemātiskus Latvijas ārstniecības augu drogu pētījumus, izmantojot inovatīvas FTIR-PAS spektroskopijas, Raman SERS, LIBS un datu statistiskās metodes. Metožu priekšrocība ir rezultāta ātra iegūšana, iespēja integrēt ražošanas procesā, analīžu maza pašizmaksa. 

Līdz šim šādu metožu ieviešanu ir kavējusi sarežģīta spektru interpretācija, ko plānots risināt izmantojot statistiskās datu apstrādes metodes (ANN, PCA, HCA). Projektā plānots izvērtēt spektroskopisko metožu priekšrocības, salīdzinot ar līdz šim izmantotajām laikietilpīgajām hromatogrāfijas metodēm, jo nav nepieciešama paraugu sagatavošana, vai tā ir ļoti neliela. Plānots izvērtēt LIBS metodes izmantošanas potenciālu mikroelementu analīzē un smago metālu piesārņojuma kontrolē. Izstrādātā metodika ļaus mērīt dažādus paraugus, izmantojot vienotu pieeju pētīšanai un būs arī izmantojama universitātē jaunu speciālistu sagatavošanas procesā.

Projekta aktualitātes

Zinātniska publikācija žurnālā "Frontiers in plant science" (23.04.2020.)

Frontiers in Plant Science ir savas jomas vadošais žurnāls, kas publicē stingri recenzētus pētījumus, kuru mērķis ir uzlabot mūsu izpratni par augu bioloģijas pamatprocesiem. Žurnāls indeksēts šādās starptautiski citējamās datubāzēs: PubMed, PubMed Central, Scopus, Web of Science, Google Scholar, DOAJ, CrossRef, AGRICOLA.

Agnesei Brangulei sadarbībā ar RSU Farmācijas fakultāti ir tapusi zinātniska publikācija Herbal Medicine Characterization Perspectives Using Advanced FTIR Sample Techniques – Diffuse Reflectance (DRIFT) and Photoacoustic Spectroscopy (PAS), DOI 10.3389/fpls.2020.00356  

Autori: Brangule Agnese, Šukele Renāte, Bandere Dace
 
Raksts brīvpieejas vietnē

Mobilitāte. Itālijā, Dženovā (11.02.2020.)

No 2020. gada 13. līdz 17. janvārim RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras vadošā pētniece Agnese Brangule piedalījās Dženovas Universitātes Farmācijas departamenta Analītiskās ķīmijas un hemometrijas pētniecības grupas organizētajā hemometrijas skolā, kas nodarbojas ar daudzfaktoru analīzi un eksperimentu plānošanu. Papildus teorētiskajām nodarbībām notika praktiskās IT nodarbības, izmantojot bezmaksas programmatūru R CAT, apgūstot daudzfaktoru analīzes metodes PCA, MLR, PCR, PLS un citas modelēšanas stratēģijas.

Skolas programma

Publiska uzstāšanās RSU (25.11. 2019.)

Lekcija Pētniecība zinātnē 22.11. 2019. sadarbības skolām – Klasiskajai ģimnāzijai un Rīgas 41. vidusskolai.

Prezentācija

Mobilitāte. Itālijā, Dženovā (25.11. 2019.)

Katru gadu Dženovas Universitātes Farmācijas departamenta Analītiskās ķīmijas un hemometrijas pētniecības grupa organizē Dženovā hemometrijas skolu, kas nodarbojas ar daudzfaktoru analīzi un eksperimentu plānošanu. Šīs skolas nodrošina nepieciešamo teorētisko pamatojumu, īpašu uzsvaru liekot uz praktiskiem aspektiem, kas saistīti ar ķīmijas stratēģiju izstrādi un lietošanu. Papildus teorētiskajām nodarbībām notika arī praktiskās IT nodarbības, izmantojot bezmaksas programmatūru. 11.11.2019.–15.11.2019.

Sertifikāts
Skolas programma

Publiska uzstāšanās LR1 raidījumā Zināmais nezināmajā (25.11.2019.)

Raidījumā Zināmais nezināmajā 16.10.2019. "Nobela prēmija ķīmijā piešķirta par litija jonu bateriju izstrādi" piedalījās Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētnieks Gints Kučinskis, kurš pats strādā pie bateriju materiālu izstrādes, un Rīgas Stradiņa universitātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras vadošā pētniece Agnese Brangule, kura ir iedziļinājusies Nobela prēmijas laureātu dzīvēs un devumā.

Klausīties raidījumu

Dalība Zinātnieku naktī 2019 (7.10.2019.)

27. septembrī Rīgas Stradiņa universitātē norisinājās Zinātnieku nakts, kuras tēma šogad bija Zinātne nākotnei. RSU dažādas aktivitātes notika divās universitātes ēkās: zinātniskajā centrā Kleisti (Rātsupītes iela 5) un Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (Anniņmuižas bulv. 26a).

Agnese Brangule piedalījās ar prezentāciju Molekulu čuksti un pirkstu nospiedumi: ko stāsta molekulas? Kādas ir to īpašības? Prezentācijā Agnese stāstīja, kā, izmantojot elektromagnētisko starojumu (infrasarkano un redzamo gaismu), iespējams noteikt un analizēt molekulas un kā, apstarojot molekulu ar pulsējošu gaismu, var reģistrēt izstarotos viļņus tāpāt kā skaņas viļņus.

Plakāts

AB_Z_nakts_2019_1.jpg

AB_Z_nakts_2019_2.jpg

Mobilitāte. Vibrācijas spektroskopijas starptautiskā vasaras skola "International Summer School on Vibrational Spectroscopy (VISPEC)” (9.09.2019.)

2019. gada 9.–13.septembrī Itālijā, Brešas pilsētā, Università degli Studi di Brescia doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem tiek organizēta VISPEC vasaras skola.

Vasaras skolā tiek organizētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kas saistītas ar modernu spektroskopijas metožu izmantošanu un datu analīzes metožu izstrādi un izmantošanu, īpašu uzmanību pievēršot hemometrijai un daudzfaktoru analīzei. Tiks apskatītas jaunākās tendences Ramana SERS, SEIRA un rezonanses Ramana spektroskopijai gan teorētiskajās, gan praktiskajās nodarbībās.

Pasākuma programma

Publiska uzstāšanās LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra rīkotajā skolotāju konferencē (22.08.2019.)

2019. gada 22. augustā Agnese Brangule piedalījās LU SIIC skolotāju konferences Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši! sadaļā Viesistaba ar diskusiju Ceļojums no ķīmijas uz datu pasauli. Šajā diskusijā pēcdoktorante dalījās pieredzē ar savu pētniecības pieredzes stāstu un diskutēja par zinātnes un datu apstrādes iespējām un vajadzībām.

AB_LU_skolotaju_konferece.png

AB_LU_skolotaju_konferece_01.png

Pasākuma programma

Agneses Brangules prezentācija

Projekta padome apstiprina sešos mēnešos paveikto (12.07.2019.)

Prezentācija

Projekts “Inovatīvu spektroskopisko metožu un hemometrijas izmantošana ārstniecības augu analīzes metožu izstrādē” tiek īstenots jau sešus mēnešus. Projekta reālais uzsākšanas laiks 1.02.2019., tāpēc plānotajā laika grafikā ir attiecīgas nobīdes.

2019. gada 27. jūnijā notika Projekta padomes sēde pēcdoktoranta paveiktā izvērtēšanai.

Pārskata perioda beigās projekta rezultāti sekmīgi aprobēti trijās starptautiskās zinātniskās konferencēs:

  1. “International Plant Spectroscopy Conference (IPSC)” 2019. g. 24.–28. martā, Vācija, Berlīne. Stenda referāts un recenzētas tēzes;
  2. “Zināšanas praksei”. 2019. g. 1.–3. aprīlī, Latvija, Rīga. Farmācijas un farmakoloģijas sekcija, mutisks referāts "Use of innovative spectroscopy methods and chemometrics for rapid authentication of herbals";
  3. “The SSC16 conference". Chemometrics in Action, Norvēģija, Oslo, 2019. g. 17.–20. jūnijā. Stenda referāts un recenzētas tēzes.

Īstenotas arī vairākas sabiedrības informēšanas aktivitātes:

  • akcija ”Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019”, 09.05.2019. Rīgas Juglas vidusskola.
  • “Zinātnieku brokastis” 08.05.2019. RSU.
  • Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) pasākums par Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludināto 3. kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai (14.05.2019.).

Turpināts darbs pie paraugu sagatavošanas un mērīšanas (spektroskopijas metodes: FTIR PAS, FTIR DRIFT, Raman un elementu analīze ar LIBS un XRF) metodikas izstrādes, pie spektru apstrādes un analīzes metodikas izstrādes.

Sešos mēnešos paveiktais atbilst izvirzītajiem projekta mērķiem, aktivitātes tiek īstenotas atbilstīgi plānotajam laika grafikam. Projekta padome apstiprināja projektā paveikto.

Dalība starptautiskā konferencē “The SSC16 conference". Chemometrics in Action (12.07.2019.; 5.04.2019.)

Konference notika Norvēģijā, Oslo, 2019. gada 17.–20. jūnijā. Agnese Brangule piedalījās ar starptautiski recenzētām tēzēm un stenda referātu. Tēžu nosaukums: Use of innovative FTIR spectroscopy sampling methods and chemometrics for authentication and differentiation of herbals.

SSC16 papildnosaukums – Hemometrija darbībā. Konferencē galvenā uzmanība tiks pievērsta hemometriskometožu izmantošanas lietderībai un daudzpusībai zinātnes un lietišķajās disciplīnās, piemēram, spektroskopijā, procesu kontrolē. Citas interesantas jomas: daudzfaktoru attēlu analīze, datu sapludināšana, sensorā analīze, hemometrija analītiskajā ķīmijā, nenoteiktība un validācija, lielie dati un hemometrijaa, dziļā mašinmācīšanās.

Konferences tēzes
Stenda referāts
Sertifikāts par dalību mācību seminārā un konferencē

Vairāk par konferenci

Publiska uzstāšanās pasākumā par VIAA izsludināto trešo kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai (20.05.2019.)

2019. gada 14. maijā Agnese Brangule piedalījās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) rīkotājā pasākumā par Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludināto trešo kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Pēcdoktorante dalījās pieredzē ar stāstījumu par to, kam vajadzētu pievērst uzmanību pēcdoktorantūras projekta rakstīšanas posmā, kādi ir projekta ieguvumi un iespējamie riski.

Prezentācija

Publiska uzstāšanās pasākumā “Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019” (20.05.2019.)

Akciju Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019 rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar  jaunatnes organizāciju Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai.

Akcijas mērķis ir sniegt iespēju skolēniem un arī studentiem tikties ar dažādu jomu ekspertiem, kuru darbs ir saistīts ar Eiropas Savienības institūcijām vai kuri īsteno ES finansētus projektus.

9. maijā Agnese Brangule devās uz savu skolu, Rīgas Juglas vidusskolu, kurā pati mācījusies no 1. līdz 12. klasei. Akcijas laikā Agnese tikās ar triju 10. klašu skolēniem un diskutēja, kā mainījušās skolēnu, studentu un zinātnieku iespējas pēc Latvijas neatkarības iegūšanas un pēc iestāšanās Eiropas savienībā. Pēcdoktorante pastāstīja par zinātniekiem, kas iedvesmojuši viņu pievērsties pētniecībai, arī par savu ceļu līdz zinātnei un pēcdoktorantūrai.

Plašāk par akciju

Jugla_foto2.JPG

Prezentācija

Publiska uzstāšanās RSU rīkotajā pasākumā "Zinātnieku brokastis" (20.05.2019.)

2019. gada 8. maijā Agnese Brangule piedalījās RSU rīkotājā pasākumā Zinātnieku brokastis (tēma – Finansējuma iespējas pētniecības veikšanai un pētniecības rezultātu tālākai attīstībai). Pēcdoktorante dalījās ar savu pieredzi pētniecībā un atklājam, kāpēc izvēlējusies pēcdoktorantūras projektu, kādi ir projekta ieguvumi un kam vajadzētu pievērst uzmanību projekta rakstīšanas posmā.

ZB_080519_brangule.png

Pasākuma programma un informācija

Prezentācija

Dalība starptautiskā konferencē “International Plant Spectroscopy Conference (IPSC)” (5.04.2019.)

Starptautiskā augu spektroskopijas konference notika 2019. gada 24.–28. martā Vācijā, Berlīnē. Konferencē Agnese Brangule piedalījās gan ar stenda referātu, gan starptautiski recenzētām tēzēm.

Vairāk par konferenci

Konferences tēzes

Stenda referāts

Dalība RSU starptautiskā konferencē “Zināšanas praksei” (5.04.2019.)

RSU starptautiskā konference Zināšanas praksei notika 2019. gada 1.–3. aprīlī. Agnese Brangule piedalījās farmācijas un farmakoloģijas sekcijā ar referātu Use of innovative spectroscopy methods and chemometrics for rapid authentication of herbals.

Vairāk par konferenci

Prezentācija