Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas tradicionālā ārstniecības auga biškrēsliņa lapu ekstrakta zāļu formu izstrāde un tā ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiomu un pretparazitāru kontroli

Projekta/līguma nr.
22-00-A01612-000007
Projekta finansējums
64 000,00 EUR, Projekta kopējais finansējums ir 410 460,00 EUR, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 369 414,00 EUR.
Projekta finansējums RSU aktivitātēm ir 64 000,00 EUR, tai skaitā publiskais līdzfinansējums 57 600,00 EUR un RSU līdzfinansējums 6 400,00 EUR.
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.06.2022. - 30.06.2025.

Mērķis

Izstrādāt un ieviest praksē jaunu, inovatīvu fitopreparātu bola zāļu formās, kas satur pētījumos in vitro pārbaudītu Latvijas florai raksturīgu biškrēsliņu lapu ekstraktu ar tam piemītošu pretparazitāru ietekmi.

Apraksts

Pētījumā plānots izstrādāt biškrēsliņu lapu ekstrakta liofilizātu, kas tiks iestrādāts bola zāļu formās, un in vivo tiks pētīta tā pretparazitārā ietekme, fitopreparāta nekaitīgums un ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiotu. 

Projekta laikā tiks veicināta sadarbība starp aitu audzētājiem un starpnozaru pētniekiem, lai risinātu šīs nozares praktiskās vajadzības. Nozares galvenais ieguvums un mērķis ir praksē izmantot zinātniski pierādītus, efektīvus, dzīvniekam un videi nekaitīgus, jaunus bioloģiskus fitopreparātus – pretparazitārās kontroles līdzekļus, kas vienlaikus uzlabotu dzīvnieku gremošanas sistēmas mikrobiotu. 

Jauna fitopreparāta izstrāde dzīvniekiem lietošanā ērtā zāļu formā ļautu samazināt praksē lietoto ķīmisko pretparazitāro līdzekļu lietošanu, tā samazinot izmaksas lauksaimniecībā par medikamentu iegādi un potenciālajiem zaudējumiem pretparazitāro līdzekļu rezistences gadījumā, kas vienlaikus samazina dzīvnieka produktivitāti un negatīvi ietekmē dzīvnieka labturību, kā arī nodrošinot bioloģiski tīras gaļas produkcijas iegūšanu. Pretparazitāro līdzekļu lietošanas mazināšana veicinātu ekoloģiskākas vides attīstību, kā arī vienlaikus samazinātu parazītu kontamināciju kūtī, ganībās un vidē.

Projekta papildus uzdevums ir novērtēt biškrēsliņa ietekmi uz zarnu mikrobiotu, tai skaitā, lai kontrolētu aktuālu vides infekciju – klostridiozi, kas izraisa biežu dzīvnieku nāvi un papildus izdevumus ārstniecībā un vakcīnas izmantošanā, kas Latvijā nav pieejama.

Projekts tiek realizēts partnerībā. 

Vadošais partneris: 

  • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Sadarbības partneri:

  • Rīgas Stradiņa universitāte
  • SIA “Mikaitas”
  • ZS “Ceļmalas”
  • ZS “Trejdeviņi Trešelnieki”
  • Pašnodarbināta persona Nata Mālniece
  • Pašnodarbināta persona Andris Pridāns
  • Pašnodarbināta persona Raimonds Šnore
  • Lauksaimniecības statūtbiedrību asociācija

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. 

Publikācijas

Šukele, R.; Lauberte, L.; Kovalcuka, L.; Logviss, K.; Bārzdiņa, A.; Brangule, A.; Horváth, Z. M.; Bandere, D. Chemical Profiling and Antioxidant Activity of Tanacetum vulgare L. Wild-Growing in Latvia. Plants 2023, 12(10), 1968. https://doi.org/10.3390/plants12101968

Teterovska, R.; Sile, I.; Paulausks, A.; Kovalcuka, L.; Koka, R.; Mauriņa, B.; Bandere, D. The Antioxidant Activity of Wild-Growing Plants Containing Phenolic Compounds in Latvia. Plants 2023, 12(24), 4108. https://doi.org/10.3390/plants12244108