Pārlekt uz galveno saturu

Māsu izglītības attīstība (NURED)

Projekta/līguma nr.
CB399
Projekta finansējums
145 000,00 EUR, tai skaitā 123 250,00 EUR ERAF finansējums un 21 750,00 EUR Nacionālais publiskais finansējums
Projekta īstenošana
01.09.2016. - 28.02.2020.

Mērķis

Projekta aktivitātes ir vērstas uz to, lai noskaidrotu māsu izglītības programmas novērtējumu, nozīmīgumu un apmierinātību ar māsu izglītību šajā jomā strādājošiem un uzlabotu māsu izglītības mācību programmu, kā arī veidotu apmācības programmu māsu izglītībā vairāk saskaņotu Centrālā Baltijas reģiona valstīs.

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • Aptaujas izstrādāšana un validēšana

Projektā tika izmantota starptautiski atzīta un validēta aptauja Quality – Work – Competence (QWC), kuras autortiesības pieder uzņēmumam Springlife (izstrādātājs ir profesors Bengts Ārnets (Bengt B. Arnetz).

Aptaujas validēšanai tika izmantota ‘back forward’ tulkošanas metode, piesaistot divus neatkarīgus tulkotājus. Kā arī aptauja tika papildināta ar specifiskiem jautājumiem par veselības pašvērtējumu, spriedzes faktoriem darbā, par apmierinātību ar darbu un par mācību programmas novērtējumu.

 • Respondentu atlase un aptaujas veikšana

Respondenti tika atlasīti, izmantojot RSU māszinību fakultātes absolventu datu bāzi. Kopā tika izsūtītas 818 elektroniskās aptauju anketas, atbildējušo īpatsvars 24,2% (n=198). Kā arī izdalītas 260 papīra formāta aptaujas, pēc brīvprātības principa praktizējošām māsām Rīgā, Liepājā un Daugavpilī un ērtuma izlasē lokālo māsu konferenču dalībniekiem. Atbildējušo īpatsvars 90,1% (n=234). 

NURED projekta kopējais izdalīto aptauju apjoms visās valstīs bija 2376, atbildējušo īpatsvars 36,7%.

 • Datu analīze, publiskošana un rekomendāciju izstrāde

Latvijas komandas kopējais respondentu skaits n=432. Iegūtie dati tika apvienoti ar projekta dalībvalstu iegūtajiem datiem, lai veidotu priekšstatu par Baltijas jūras reģiona medicīnas māsu darba vides kvalitāti, riska faktoriem, kompetenču attīstības iespējām un izglītības vajadzībām. 

Projekta kopējais respondentu skaits n=872 (n=116 Somijā, n=432 Latvijā, n=262 Zviedrijā, n=62 Igaunijā).

Raksti: 

 • Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference (2018. gada 22. - 23. martā) - tēzes „Medicīnas māsu darba vides kvalitātes saistītie faktori” (Factors related to the quality of nursing work environment) (Autori: S. Lakiša, I. Vanadziņš, K. Circenis, A. Paparde).
 • Maģistra darbs „Iekšējās saskaņotības izjūta un darba kvalitātes kompetence stacionārā praktizējošām medicīnas māsām” (Sense of coherence and work quality competence of practicing nurses in hospital), kas aizstāvēts Rīgas Stradiņa universitātē (Autori: K. Circenis, K. Bite).
 • Bakalaura darbs „Darba nespējas asociētie darba vadības faktori medicīnas māsām Latvijā„ (Sickness absence and sickness presence ass ociated leadership factors in nurse work in Latvia), kas aizstāvēts Rīgas Stradiņa universitātē (Autori: S. Lakiša, O. Leons).
 • 7. starptautiskā starpnozaru zinātniskā konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība” (2018. gada 10. - 12. oktobrī) – tēzes „Quality – Work – Competence (QWC) aptaujas pielietošana Latvijas medicīnas māsu vidū: dažādu izglītības līmeņu salīdzinājums” (Quality-Work-Competence among Latvian Nurses: Comparison of Different Education Levels) (Autori: S. Lakiša, I. Vanadziņš, K. Circenis, A. Paparde).

Uzstāšanās: 

 • Medicīnas māsu 4. Zinātniski praktiskā konference „Māsu un vecmāšu izglītības un prakses vienotība: inovatīvas zināšanas, prasmes un kompetence” Rīgā, 2018. gada 17.maijā - prezentācija „Medicīnas māsu darba vides kvalitātes faktori – Interreg Central Baltic projekta Nurse education development (NURED) pētījuma rezultāti” (Autore: S. Lakiša).
 • Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference (2018. gada 22. - 23. martā) – Stenda referāts „Medicīnas māsu darba vides kvalitātes saistītie faktori” (Factors related to the quality of nursing work environment) (Autori: S. Lakiša, I. Vanadziņš, K. Circenis, A. Paparde).
 • 7. starptautiskā starpnozaru zinātniskā konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība” (2018. gada 10. - 12. oktobrī) – prezentācija „Quality – Work – Competence (QWC) aptaujas pielietošana Latvijas medicīnas māsu vidū: dažādu izglītības līmeņu salīdzinājums” (Quality-Work-Competence among Latvian Nurses: Comparison of Different Education Levels) (Autori: S. Lakiša, I. Vanadziņš, K. Circenis, A. Paparde).

 

 • Studiju programmas papildināšana un pilotēšana

Studiju programmas izstrādes un papildināšanas ietvaros tika veikta studiju programmas kursa daļas pilotēšana Rīgā, Liepājā un Daugavpilī par tēmu “Medicīnas māsu darba vides stresa faktori, stresa pārvaldība un laika menedžments”. Kursa pilotēšanas laikā medicīnas māsas tika izglītotas par veselības aprūpes nozares darba vides riskiem un NURED projektu, tā mērķi, aktivitātēm un aptauju datiem. Tika skatīti jautājumi par stresa jēdzienu un fizioloģiju, distresa ietekmi uz organismu, profesionālās dzīves kvalitāti un izdegšanas sindromu, kā arī laika menedžmentu un efektīvu plānošanu.

Pirmā kursa pilotēšana veiksmīgi notika 2018. gada janvārī Daugavpilī (Daugavpils reģionālajā slimnīcā), kur kopējais apmeklētāju skaits bija 56. Nākamā pilotēšana notika Liepājā, (VSIA "Piejūras Slimnīca") ar 47 dalībniekiem un pēdējā Rīgā (Rīgas Stradiņa universitātē) 2018. gada februārī, kur piedalījās 81 dalībnieks. Visās pilotēšanās dalībnieki bija aktīvi, veica praktiskus darbus, kā arī sniedza atgriezenisko saiti, novērtējot studiju programmas kursa saturu. 

   

   

NURED projektā, tāpat kā visos Interreg Central Baltic projektos (šeit varat uzzināt vairāk par Interreg un citiem interesantiem projektiem: http://centralbaltic.eu/programme ), ir svarīga projekta dalībvalstu sadarbība un, protams, pieredzes apmaiņa. Tāpēc 2018. gada jūnijā tika organizēts divu dienu apmācības kurss māszinību mācību programmas pasniedzējiem par tēmu “Simulācijās balstīta izglītības pieredze māszinībās” (Simulation-based educational experience in nursing), kur tika pārņemta pieredze par simulācijās balstīto izglītību, pieejas izmantošanas iespējām māsu apmācībā. Šo mācību kursu nodrošināja NURED partnervalsts pārstāve Anu Grönlund, kura ir Arcada universitātes Sabiedrības veselības aprūpes programmas vadītāja (Degree program director of Public Health Nursing at Arcada), lektore māszinībās, ar iepriekšēju darba pieredzi māsas un virsmāsas darbā, kā arī viņa veic simulācijās balstītas apmācības Arcada universitātē un jau vairākus gadus strādā ar šo pedagoģijas metodi. 

Kopumā tika aizvadītas divas intensīvas dienas, kurās tika apspriesta simulācija kā pedagoģiskā metode, simulāciju veidi, to priekšrocības un trūkumi, kā arī simulācija kā vērtēšanas rīks. Tika runāts arī par simulāciju scenāriju, kā to izstrādāt un kādi faktori jāņem vērā. 

Mācību apmaiņā kopā piedalījās 45 mācībspēki gan klātienē, personiski ierodoties RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, gan tiešraidē/video translācijā uz Liepāju un Daugavpili, kur mācībspēki aktīvi iesaistījās simulāciju scenāriju veidošanā. 
 

Projekta partneri

 • Arkādas pielietojamo zinātņu universitāte, Somija (www.arcada.fi) - vadošais partneris
 • Tallinas Veselības aprūpes koledža, Igaunija (www.ttk.ee)
 • Malardalenas universitāte, Zviedrija (www.mdh.se)
 • Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija (www.rsu.lv)

 

Projekta ietvaros izstrādāts interaktīvais rīks veselības aprūpei "Riska spēle" pieejams šeit: http://stradavesels.lv/atpazisti-bistamibu/?k=vesel%C4%ABba… 

Galvenā partnera projekta mājas lapa angļu valodā un blogs angļu valodā.

Informāciju varat atrast arī sociālajā tīklā Facebook:  https://www.facebook.com/NUREDBaltic

Projekts ir noslēdzies! Projekta NURED māsu izglītības programma (kā arī pārējie projekta materiāli) ir pieejama bezmaksas NURED vadošā partnera projekta mājas lapā (angļu valodā):
https://www.arcada.fi/en/research/project/nured/educational…