Pārlekt uz galveno saturu

Sagatavošanās vizīte partnerības nostiprināšanai un projekta pieteikuma „Assessment of the effect of less studied work environment risk factors on the physical and mental health of office employees” izstrādei

Projekta/līguma nr.
NOR-R-PV/2013/042
Projekta finansējums
984,00 EUR, EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenta finansējums
Projekta īstenošana
26.02.2014. - 28.02.2016.

Mērķis

Sagatavošanās vizītes mērķis ir tikties ar Norvēģijas partneriem klātienē, lai iepazītos, pārrunātu un precizētu pētījuma tematu un apakšvirzienus, metodoloģiju, kā arī vienotos par sadarbības principiem un atbildības sadalījumu pētniecības projektā, iesnieguma sagatavošanu un īstenošanas gaitu

Apraksts

Sadarbības pētniecības projekta ietvaros ir plānots veikt starptautisku un starpdisciplināru (arodveselība, ergonomika, ķīmija, sabiedrības veselība) pētījumu par maz pētīto un specifisko riska faktoru ietekmi uz arodslimību izraisīšanu neindustriālā (biroju) darba vidē

Projektā gūtās atziņas palīdzēs izstrādāt metodes efektīvai darba vides riska faktoru novērtēšanai birojos un vadlīnijas nodarbināto veselības traucējumu profilaksei

Projekta aktivitātes

Sagatavošanās vizītes projekta ietvaros paredzēta Latvijas partnerinstitūcijas divu pētnieku vizīte Norvēģijā, kur sagatavošanas sanāksmē paredzēts pārrunāt un vienoties par šādiem jautājumiem

  • Pētījuma tematikas apakšvirziena precizēšana
  • Metodoloģijas izvēles iespējas, priekšrocības
  • Sadarbības principi projekta pieteikuma un realizācijas fāzēs
  • Atbildības jomu un pienākumu sadalījums sadarbības pētījuma projekta iesnieguma izstrādē un projekta (pētījuma) īstenošanā

Vizītes dalībnieki Ivars Vanadziņš–RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors, Maija Eglīte–RSU Aroda un vides medicīnas katedras vadītāja, vadošā pētniece

Projekta rezultāti

  • Noslēgta vienošanās par Latvijas un Norvēģijas sadarbību bilaterālā sadarbības pētījuma projektā un projekta iesnieguma sagatavošanu