Pārlekt uz galveno saturu

Sagatavošanās vizīte partnerības nostiprināšanai un projekta pieteikuma „Bilateral research cooperation in the field of migration and economy of Latvian and Norwegian researchers” izstrādei

Projekta/līguma nr.
NOR-R-PV/2013/021
Projekta finansējums
1 000,00 EUR, EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenta finansējums
Projekta īstenošana
28.01.2014. - 29.01.2014.

Mērķis

Projekta mērķis ir izveidot un vienoties par sadarbību starp Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un SINTEF Technology and Society, kuras ietvaros tiks sagatavots bilaterālās sadarbības pētniecības projekts

Apraksts

Sadarbības pētniecības projekta ietvaros ir plānots veikt starptautisku un starpdisciplināru (antropoloģija, ekonomika, socioloģija, sabiedrības veselība) pētījumu par neformālās (ārpus valsts kontroles esošās) darbības ekonomiskajām un rīcībpolitikas konsekvencēm. Neformālās ekonomikas kontekstā paredzēts pētīt tādas jomās kā migrācija, neformālie maksājumi medicīnas tirgū, individuālās maksātnespējas un citi jautājumi
 

Projekta aktivitātes

Sagatavošanās vizītes projekta ietvaros paredzēta Norvēģijas partnerinstitūcijas divu pētnieku vizīte Latvijā, kurā plānota iepazīšanās ar Norvēģijas partneriem. Sadarbības pētījuma projekta sagatavošanas sanāksmē tiks precizēti pētījuma tematikas apakšvirzieni, metodoloģija, sadarbības principi, atbildības jomas un pienākumu sadalījums sadarbības pētījuma projektā, projekta iesnieguma sagatavošana un vienošanās par projekta (pētījuma) īstenošanas gaitu

Vizītes dalībnieki Gunnar M. Lamvik–SINTEF Technology and Society vecākais pētnieks, Emil Andre Royrvik–SINTEF Technology and Society vecākais pētnieks
Sadarbības partneris: SINTEF Technology and Society, Industrial Management, Norvēģija

Projekta rezultāti
  • Sagatavošanās vizītes ietvaros noslēgta vienošanās par sadarbību un sagatavotas iestrādes bilaterālā sadarbības pētījuma projekta iesnieguma sagatavošanai