Pārlekt uz galveno saturu

Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē

Projekta/līguma nr.
8.1.1.0/17/I/006
Projekta finansējums
5 862 978,00 EUR, tai skaitā 4983531,30 EUR ERAF finansējums, 879 446,70 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Mārtiņš Menniks
Projekta īstenošana
08.11.2017. - 31.10.2021.

Mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir palielināt modernizēto veselības aprūpes studiju programmu skaitu izglītības tematiskajā jomā veselības aprūpe

Apraksts

Projekta specifiskais mērķis ir palielināt mācību laboratoriju un citu mācību telpu skaitu farmācijas un medicīnas studiju virzienos, ceļot studiju kvalitāti un pieejamību, kā arī veicināt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) konkurētspēju nacionālā un starptautiskā līmenī

 Projekta ietvaros tiks modernizētas šādas STEM studiju programmas:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma RŪPNIECISKĀ FARMĀCIJA,
 • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma FARMĀCIJA,
 • profesionālā maģistra studiju programma KLĪNISKĀ FARMĀCIJA,
 • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma MEDICĪNA,
 • doktora studiju programma FARMĀCIJA.

31.01.2018.

Projekta rezultāti

Aktualitātes -  27.04.2018.

Projekta Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē ietvaros:

 1. Sagatavota un publicēta preses relīze par projekta uzsākšanu;
 2. Turpinās darbs pie tehniskos specifikāciju izstrādes pirmajiem iekārtu un aprīkojumu iepirkumiem;
 3. Turpinās darbs pie ēkas Rīgā, Konsulā ielā 21, būvprojekta nepilnā sastāvā izstrādes;
 4. Notiek aktīvs darbs pie mācību laboratoriju cilvēku, materiālu un atkritumu plūsmu, un telpu programmu izstrādes, kā arī kopējā darba plāna.

27.04.2018.

Aktualitātes -  26.07.2018.
 1. Turpinās darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes - precizēšanas pirmajiem iekārtu un aprīkojumu iepirkumiem. Iepirkumus plānots sinhronizēt ar projektēšanas - būvniecības aktivitātes realizācijas gaitu un ar to saistītajiem specifiskajiem jautājumiem. Pirms iepirkuma izsludināšanas tas tiks nosūtīts uz Iepirkumu uzraudzības biroju.
 2. Turpinās darbs pie ēkas Rīgā, Konsula ielā 21, būvprojekta nepilnā sastāvā izstrādes - dokuments sagatavots un nodots pirmreizējai izskatīšanai Rīgas būvvaldē. 
 3. Uzsākts darbs pie projektē & būvē tipa iepirkuma dokumentācijas izstrādes Konsula ielas 21, Rīgā attīstībai.
 4. Uzstādītas informatīvās plāksnes Dzirciema ielā 16, Rīgā.

Aktualitātes -  26.10.2018.
 1. Noslēdzies darbs pie ēkas Rīgā, Konsula ielā 21, būvprojekta nepilnā sastāvā izstrādes - dokuments sagatavots un Rīgas būvvaldē saņemta būvatļauja, kas dod iespēju turpināt darbu pie tehniskajām specifikācijām projektēšanas & būvniecības iepirkumam.
 2. Turpinās darbs pie projektē & būvē tipa iepirkuma dokumentācijas izstrādes Konsula ielas 21, Rīgā attīstībai.
 3. RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 1.kārta", RSU-2018/25/ZI-AK.ERAF. Pirms iepirkuma izsludināšanas tas tika saskaņots uz Iepirkumu uzraudzības biroju.
 4. Turpinās darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes - precizēšanas nākamajiem iekārtu un aprīkojumu iepirkumiem. Iepirkumus plānots sinhronizēt ar projektēšanas - būvniecības aktivitātes realizācijas gaitu un ar to saistītajiem specifiskajiem jautājumiem.
Aktualitātes -  28.01.2019.
 1. Ņemot vērā darba pie projektē & būvē tipa iepirkuma dokumentācijas izstrādes Konsula ielas 21, Rīgā attīstībai gaitu, kas iekļāva iepirkuma un projekta kopumā detalizētu risku un alternatīvu analīzi, tika pieņemts lēmums neturpināt attiecīgo aktivitāti. Tā vietā decembra un janvāra laikā tika uzsākts darbs pie iepirkuma, kur projektēšanu plānots iepirkt atsevišķi. Tuvākās nedēļas laikā tiks publicēts jauns iepirkums: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā” (ID Nr. RSU-2019/2/AFN-AK).
 2. RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 1.kārta", RSU-2018/25/ZI-AK.ERAF. Pirms iepirkuma izsludināšanas tas tika saskaņots uz Iepirkumu uzraudzības biroju. Norisnās iepirkumā saņemto piedāvājumu vērtēšana. 2019.gada februārī tiks uzsāktas līgumu slēgšanas procedūras.
 3. Turpinās darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes - precizēšanas nākamajiem iekārtu un aprīkojumu iepirkumiem. Iepirkumus plānots sinhronizēt ar projektēšanas - būvniecības aktivitātes realizācijas gaitu un ar to saistītajiem specifiskajiem jautājumiem. 2019.gada februārī plānots izsludināts trīs atsevišķus iepirkumus::
  1. “RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2.kārta”
  2. “RSU Farmācijas ķīmijas katedras augstas veiktspējas šķidruma hromatogrāfijas sistēmu iegāde - 1.kārta” - 4 HPLC hromatogrāfi
  3. “RSU Farmācijas ķīmijas katedras augstas veiktspējas plānslāņa hromatogrāfijas sistēmas iegāde - 2.kārta” –  1 HPTLC hromatogrāfs
Aktualitātes -  30.04.2019.
 1. 24.03.2019 izsludināts iepirkums "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā" (RSU/2019/19/AFN-AK).
 2. 26.04.2019 saņemti piedāvājumi iepirkumā "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā" (RSU/2019/19/AFN-AK) un ir uzsākta iepirkumu vērtēšana.
 3. RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 1.kārta", RSU-2018/25/ZI-AK.ERAF veikta iepirkumu izvērtēšana un noslēgti līgumi. Šobrīd norisinās iekārtu piegādes. Uz šo dienu piegādātas šādas iekārtas:
  1. UV iekārta plānslāņa hromatogrammu detektēšanai
  2. Rotācijas ietvaicētājs
  3. Kušanas punkta noteikšanas aparāts
  4. Digitālais titrators 
  5. Mini centrifūga – vortekss
  6. PCR plašu centrifūga
 4. Atlikušās iekārtas no iepirkuma RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 1.kārta", RSU-2018/25/ZI-AK.ERAF tiks piegādātas tuvākajā laikā:
  1. Thermo UV - VIS spektrofotometrs
  2. Vakuumsūknis
  3. Portatīvs blīvuma mērītājs
  4. Polarimetrs
 5. Izsludināts iepirkums “RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2.kārta”, RSU-2019/13/SD-AK-ERAF. 23.04.2019.saņemti piedāvājumi un uzsākta vērtēšana. Iepirkumā plānots iegādāties šādas iekārtas:
  1. Vakuumsūknis
  2. Analītiskie svari
  3. Galda pH metrs
  4. Infrasarkanais spektrometrs.
 6. Izsludināts iepirkums “RSU Farmācijas ķīmijas katedras augstas veiktspējas šķidruma hromatogrāfijas sistēmu iegāde - 1.kārta”, RSU-2019/14/SD-AK-ERAF. Iesniegšanas termiņš 16.05.2019.
 7. Izsludināts iepirkums “RSU Farmācijas ķīmijas katedras augstas veiktspējas plānslāņa hromatogrāfijas sistēmu iegāde - 2.kārta”, RSU-2019/27/SD-AK-ERAF. Iesniegšanas termiņš 20.05.2019.