Pārlekt uz galveno saturu

Tradicionālās Psiholoģijas dienas RSU šogad norisināsies trīs dienas gan klātienē, gan attālinātā formātā. Aicinām interesentus iepazīties ar programmu un sekot līdzi jaunākajai informācijai.

 

psihologijas_dienas_2021_logo_l.jpg

Pēc reģistrēšanās norādītajā e-pasta adresē saņemsiet vienu Zoom saiti, kas dos iespēju piekļūt visiem RSU Psiholoģijas dienu 2022 notikumiem.

Ikviens ir laipni aicināts piedalīties klātienes pasākumos bez pieteikšanās.


Ieraksti

7. oktobris
Droša tehnoloģiju lietošana bērniem
Šarlote Hāznere, Veselības inspekcija
Ieraksts
Vairāk

Pēdējo gadu laikā aizvien jaunu modernu tehnoloģiju attīstība un pakalpojumu pieejamība ir veicinājusi plašāku dažādu tehnoloģiju pielietojumu ikdienā. Tās izmanto ne tikai pieaugušie darbā un brīvajā laikā, bet arī bērni – saziņai, izklaidei, kā arī mācībām. Līdz ar tehnoloģiju attīstību pieaug arī dažādi ar šo mobilo ierīču lietošanu saistītie veselības riski, kuri var negatīvi ietekmēt bērnu un jauniešu veselības rādītājus – fizisko un psihoemocionālo veselību, miega kvalitāti un ilgumu u. c., kas ilgtermiņā var radīt dažādas hroniskās slimības un atkarību riskus.

Galvenie sarunas temati

  • Rekomendācijas ekrānlaika ierobežojumiem un drošai, veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem
  • Moderno tehnoloģiju ietekme uz bērnu veselību
  • Procesu atkarība no modernajām tehnoloģijām
  • Mobilās ierīces un elektromagnētiskais lauks
  • Drošība internetā un potenciālie riski
Mūsdienu tendences psiholoģiskajam atbalstam
1. lekcija. Krīzes, pašpalīdzība, līdzjūtība pret sevi
Christian Martin Gerhard Stierle
Ieraksts
Vairāk

Pirmajā daļā būs iespēja iepazīties ar šodienas psiholoģijas aktuālākajiem tematiem: hroniska stresa pārvarēšanas stratēģijām, vitalitātes resursiem, īpaši uzsverot līdzjūtību pret sevi. Pamatojoties uz mūsdienu kognitīvi biheiviorālās terapijas virziena pētījumiem, tiks aplūkota to nozīme ikviena cilvēka personīgajā un profesionālajā dzīvē, kā arī būs iespēja uzzināt par praktiskām metodēm pielietojumam gan ikdienā, gan profesionāli.

1. lekcijas turpinājums. Darbs ar sapņiem un simboli
Lara Lagutina
Ieraksts
Vairāk

Otrajā daļā ir iekļautas lekcijas un nodarbības, kurās tiks apskatīts darbs ar sapņiem, akcentējot to nozīmes apzināšanos un attīstot simbolisko domāšanu, sekmējot traumas simbolisma izpratni  un izpratni par sapņu interpretāciju dažādās dimensijās. Lekciju un nodarbību saturs ietver arī tematus, kas saistīti ar paralēlēm starp sapni un ķermeni, sinhronitāti, neapzinātiem komunikācijas veidiem. Uzmanība tiks veltīta arī darbam ar iniciācijas sapņiem, bērnības sapņiem, pārneses, kontrapārneses sapņiem u. c.

Apzinātības kartīšu lietošana bērniem
Inese Strante
Ieraksts
Vairāk

Šajā meistarklasē būs iespēja iepazīt metodes, vingrinājumus un spēles, lai apzinātības praktizēšanu caur sevi ienestu arī bērnu ikdienā. Klusuma skolas vadītāja, kontemplācijas skolotāja un Apzinātības spēļu kartīšu autore Inese Strante vadīs divas stundas garu meistarklasi un dalīsies ar pieredzi apzinātības praktizēšanā ar bērniem.

8. oktobris
Mūsdienu tendences psiholoģiskajam atbalstam
2. lekcija. Darbs ar sapņiem un simboli
Lara Lagutina
Ieraksts
2. lekcijas turpinājums. Krīzes, pašpalīdzība, līdzjūtība pret sevi
Christian Martin Gerhard Stierle
Ieraksts
LKPT un IST jaunumi par LKPT un IST grāmatām un profesionālās pilnveides kursiem
Jeļena Koļesņikova, Viktorija Perepjolkina, Inese Jokste, Ingrīda Trups-Kalne, Valentīna Krūmiņa
Ieraksts
13. oktobris
Meistarklase Sociāli emocionālo prasmju spēles darbam ar bērniem un pieaugušajiem mūžizglītībā
Madara Mickeviča, Laura Millere
Zoom**
Vairāk

Esi/ emocionālā, sociālā intelekta centrs aicina pieteikties stundu ilgai prasktiskai bezmaksas meistarklasei. Būs vērtīgi vecākiem, pedagogiem, terapeitiem, interešu izglītības nodarbību vadītājiem un ikvienam, kurš strādā ar bērniem, skolēniem, pieaugušajiem un vēlas padziļināt zināšanas emocionālā, sociālā inteliģencē – pašizaugsmē, ģimenē, klasē, skolā, nometnēs, grupās u. c., attīstot empātiju, apzinātību, mērķtiecību, komunikāciju un pašregulāciju.

Meistarklasē būs iespēja uzzināt vairāk par grāmatām esi/ SPĒLES maziem un lieliem un esi/ Iedvesma, kā arī praktiski izmēģināt metodes.

Aicinām dalībniekus būt klātesošiem, radošiem un caur savu pieredzi izzināt esi/ izglītojošo materiālu piedāvātās iespējas darbam ar skolēniem un pieaugušajiem mūžizglītībā.

Vairāk par grāmatām

Meistarklases vadītājas

  • Madara Mickeviča, esi/ emocionālā, sociālā intelekta centrs vadītāja, sociāli emocionālo prasmju trenere
  • Laura Millere, sociāli emocionālo prasmju trenere, supervizore
Jāsagatavo pierakstu lapa un rakstāmpiederumi.
14. oktobris
Psihologa profesionālā darbība
Jānis Ivans Mihailovs
Zoom**
Simpozijs Dzīvesveids un veselīga kognitīvā novecošanās
Kristīne Šneidere, Ainārs Stepens
Zoom**
Vairāk

Pasaules Veselības organizācija prognozē, ka jau 2050. gadā gados vecāku pieaugušo skaits sasniegs 22 % no pasaules populācijas, tādēļ posms no 2021. līdz 2030. gadam ir izsludināts par Veselīgas novecošanās desmitgadi, mudinot valsts, zinātniskās, profesionāļu un privātā sektora institūcijas uz vienotu sadarbību novecošanās radīto seku mazināšanā.

Šajā simpozijā tiks prezentēti RSU veikto pētījumu rezultāti veselīgas novecošanās kontekstā, iepazīstinot klausītājus ar jaunu rīku ilgtermiņa fizisko aktivitāšu izpētē, kognitīvo procesu skrīninga instrumenta adaptācijas procesu, kognitīvo rezervju nozīmi novecojoties, kā arī ar to, ko varam ieraudzīt magnētiskās rezonanses attēlos veselās un jaunās smadzenēs. Simpozijā ar stāstījumu par demenci piedalīsies arī asoc. prof. dr. Ainārs Stepens.

 Simpozija programma

"Tas jums no nerviem" jeb psihes un ķermeņa mijiedarbība
Velga Sudraba
Zoom**
Vairāk

Lekcija sniegs teorētisku ieskatu par psihes un ķermeņa mijiedarbību un vienotību, par dažādu psihosociālo faktoru lomu dažādu veselības traucējumu un slimību izcelsmē un ārstēšanā, kā arī iepazīstinās auditoriju ar klīniskiem gadījumiem un to izpratni no psihosomatiskās medicīnas skatupunkta.

Uzaicinājums uz "Psihosomatiskās medicīnas" grāmatas atvēršanas svētkiem
Velga Sudraba, Gunita Skaldere-Darmudasa
Zoom**
Vairāk

Aicinājumā uz grāmatas atvēršanas svētkiem klātesošie tiks iepazīstināti ar jauno psihosomatiskās medicīnas grāmatu, tās saturu un tiks aicināti uz atvēršanas svētkiem RSU.

Personas datu apstrāde

Nolūkā nodrošināt Psiholoģijas dienas dalībnieku personas datu korektu apstrādi, informējam, ka piedaloties pasākumā klātienē var tikt apstrādāti jūsu personas dati – fotogrāfijas, balss un video ieraksts. Jūsu personas dati var tikt izmantoti RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai – sabiedrības informēšanai, RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai komunikācijas aktivitātēs, marketinga un sakaru aktivitātēs (tostarp materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos).

Notikuma vietā var tikt uzņemti fotoattēli un video, kā arī notiks video straumēšana tiešraidē platformā ZOOM. Personas fotoattēlus un video var izlikt RSU mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī masu medijos. RSU iegūto informāciju plāno glabāt pastāvīgi.

Jūsu dalība pasākumā ir pilnīgi brīvprātīga. Ja esat piekritis piedalīties pasākumā, jūs esat tiesīgs jebkurā laikā apturēt savu dalību. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem, tiesības labot vai dzēst personas datus, kā arī iebilst pret veikto apstrādi vai pieprasīt personas datu pārsūtīšanu.

Plašāka informācija par personas tiesībām un iespēju iebilst pret personas datu apstrādi

Ja iebilstat pret šādu personas datu apstrādi, lūdzam par to informēt pa e-pastu personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv.