Pārlekt uz galveno saturu

Psiholoģijas laboratorija piedāvā studentiem izstrādāt studiju pētnieciskos darbus laboratorijas pētniecības virzienu ietvaros.

Tēmas

  • Latvijas Klīniskā personības testa (LKPT) pielietojums dažādām pacientu grupām
  • Digitalizēto testu par vadības funkcijām adaptācija un pielietošana
  • Kognitīvo rezervju mērījumi un kognitīvo izsaukto potenciālu mērījumi ar EEG metodi
  • Perfekcionisma un kognitīvo izsaukto potenciālu izpēte ar EEG metodi
  • Kognitīvās rezerves un to saistība ar novecošanos
  • Bioloģiskās atgriezeniskās saites metodes pielietojums ar mērķi veicināt pašregulāciju klientu/ pacientu grupās
  • Studentu psiholoģiskās vajadzības un dažādas psiholoģiskās palīdzības iespējas
  • Intelekta un kognitīvo spēju rādītāji dažādās klientu un pacientu grupās
  • Tīmekļa intervences psiholoģijā
  • Dažādas pieejas stresa izpētei