Pārlekt uz galveno saturu

Testu un aptauju reģistrā tiek apkopota un regulāri papildināta informācija par RSU dažādās nozarēs izstrādātajiem un adaptētjiem testiem un aptaujām (turpmāk – instrumentiem).

Kāpēc tas izveidots un kā tas var palīdzēt studentiem un docētājiem

Reģistrs ir izveidots, lai nodrošinātu RSU studējošo un docētāju izstrādāto un adaptēto instrumentu pieejamību.

Publiski pieejamajā reģistra daļā iekļauta pamatinformācija – testa nosaukums latviešu un oriģinālvalodā, informācija par autoriem un adaptācijas autoriem, izdošanas un adaptācijas gads.

Kā strādāt ar reģistru un saņemt informāciju par instrumentiem

  1. Zem katras kategorijas atrodas noteiktā fakultātē, katedrā vai programmā adaptētie vai izstrādātie instrumenti (piemēram, Līdzestības aptauju (Freimane, G., Koļesņikova, J., 2017) atradīsiet zem kategorijām Personības, motivācijas, vērtību, interešu un pārliecības izpēte un Problēmrisināšanas veidu izpēte).
  2. Atrodot sarakstā interesējošu instrumentu, sazinieties pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv, lai iegūtu vairāk informācijas par jūs interesējošo instrumentu un tā pieejamību, izmantošanas iespējām un nosacījumiem.
  3. Pēc sazināšanās un informācijas iegūšanas par interesējošo testu ir jāiesniedz iesniegums (skat. zemāk). Aizpildiet, parakstiet iesniegumu, ieskenējiet to un nosūtiet savu iesniegumu pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv (iesniegumu iespējams parakstīt ar elektronisko parakstu). Iesniegums tiks izskatīts tuvākajā Psiholoģijas laboratorijas sēdē. Sēdes notiek reizi mēnesī. Pēc apstiprinājuma saņemsiet e-pastā parakstītu iesniegumu un instrumentu.
  4. Izmantojiet instrumentu savā pētījumā, ievērojot iesnieguma nosacījumus.

Iesnieguma veidlapa studentiem

Izdrukāšanai | Parakstīšanai ar e-parakstu

Iesnieguma veidlapa docētājiem

Izdrukāšanai | Parakstīšanai ar e-parakstu


Informatīvie materiāli

Vadlīnijas par pētniecības instrumenta adaptāciju

Publicētajā dokumentā pieejama informācija par vadlīnijām pētniecības instrumenta adaptācijai, kā arī norādīti informatīvie avoti, kuros meklēt papildinformāciju.

Psiholoģijas laboratorija ir sagatavojusi 30 minūšu videolekciju par svarīgāko testu un aptauju adaptēšanas posmos un informāciju par RSU Psiholoģijas laboratorijas testu un aptauju reģistru. Videolekcijā var uzzināt, kas ir testu un aptauju adaptācija, kādi ir mīti, kāpēc testi un aptaujas tiek adaptētas, būtiskāko par katru adaptācijas posmu, kā arī informāciju par Testu un aptauju reģistru un kārtību, kādā var saņemt reģistrā esošu testu vai aptauju.

Vairāk informācijas par jebkuru jautājumu saistībā ar testu un aptauju reģistru var saņemt, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.


Māszinību un dzemdību aprūpes katedrā adaptētie un izstrādātie instrumenti*
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Viskonsinas nierakmeņu dzīves kvalitātes aptaujaWisconsin Stone Quality of Life Questionnaire (WISQOL)Penniston KL, Antonelli JA, Viprakasit DP, Averch TD, Sivalingam S, Sur RL, et al., 2016Melberga, A., 2022B
Sagatavotības izvērtēšanas pārvešanai mājās pēc insulta aptaujaThe Preparedness Assessment for the Transition Home After Stroke (PATH-S)Camicia & Lutz., 2018Mihailova, A., 2022B
Dzemdību pieredzes aptauja 2Childbirth experience questionnaire 2; CEQ2Walker, K.F., Dencker, A.,  Thornton, J.G., 2019Čerņaka, A., 2022B
Darba stresa anketaThe Work Stress QuestionnaireHolmgren K, 2008Hasanova, A., 2022B
Attieksmes pret fizioloģisku dzemdību veicināšanu skalaSkala zur Förderung der normalen Geburt; Attitude towards promoting normal birth scaleZinsser, L.A., Stoll, K., Gross, M.M., 2016Kļaviņa, U., 2019B
Anketa par dzīves kvalitāti ar hroniskām brūcēmQuestionnaire on quality of life with chronic woundsBloom, C.Varena, J., 2019B
Dzīves kvalitātes aptauja (KHQ)The King’s health questionnaireKelleher, C. J., Khullar, V., Salvator, S., & Cardozo, L. D., 1997Kauzova, S., 2019B
Vienkāršā dzīvesveida rādītāju aptaujas anketaThe Simple Lifestyle Indicator QuestionnaireGodwin, M. et al., 2008Plečkena, O., 2019B
Dzīvеs kvаlitātеs аr stоmu skаlаThе Stоmа Quаlity оf Lifе Sсаlе (SQОLS)Yоung-Fаdоk, 2006Streļcova, O., 2019B
Komunikatīvās tolerances testsОпросник комуникативной толерантности БойкоВ.В. Бойко, 1998Babko-Volkova, V., 2019B
Labas māsu aprūpes skalaGood Nursing Care Scale for Patients (GNCS –P) and Nurses (GNCS – N)Leino–Kilpi, 2013Mālniece, 2019B
Menopauzes simptomu novērtēšanas skalaMenopause Rating ScaleLothar A. J. Heinemann, 2003Beļajeva, T., 2019A
Nemierīgo kāju sindroma vērtēšanas skalaRestless Legs Syndrome Rating ScaleRosenstengel, A., 2003Pudāne, I., 2019B
Utian dzīves kvalitātes skalaUtian Quality of Life Scale (UQOL)Utian, Janata, Kingsberg, Schluchter & Hamilton, 2002Višņevska, A., 2019B
Morsas krišanas riska līmeņa noteikšanas rīksMorse Fall ScaleJenice MorseVītiņa, M., 2017B
Malnutrīcijas riska pārbaudeNutritional Risk Screening (NRS)Kondrup et al., ESPEN gudelines for nutrition screening 2002, 2003Branceviča, E., 2018B
Wijma dzemdību gaidu / pieredzes aptaujaThe Wijma Delivery Expectancy / Experience Questionnaire (WDEQ)Wijma et al. 1998Krūmiņa, Š., 2018B
Zīdīšanas pašefektivitātes noteikšanas skalaBreastfeeding Self-EfficacyScale - Short FormDennis, 2013Goldmane, I., 2020B
Vecmātes profilēšanas anketaMidwife Profiling Questionnaire, MidProQVermeulen et al, 2018Baškevica, A., 2020B
Darba ārējās un iekšējās motivācijas skalaWEIMSTremblay, Blanchard, Villeneuve, Taylor, Pelletier, 2009Puzāne, A., 2020B
“Līdzestības līmenis” ar hroniskām slimībām sirgstošiem pacientiemОпросник “Уровень комплаентности” для людей, страдающих хроническими заболеваниямиКадыров Руслан, 2014Stepanova, M., 2020B
Komforta novērtējuma anketaGeneral Comfort Questionnaire (GCQ)Kolcaba K., 2003France, I., 2020B
Morāla distresa mērījumi – veselības aprūpes profesionāļiemMeasure of Moral Distress – Healthcare Professionals (MMD-HP)Elizabeth G. Epstein, Phyllis B. Whitehead, Chuleeporn Prompahakul, Leroy R. Thacker & Ann B. Hamric, 2019Olga Cereļa, 2021B
Amerikas Sāpju biedrības Pacientu iznākuma aptaujaAmerican Pain Society Patient Outcome QuestionnaireGordon, D.B.et al., 2010Vilīte, B., 2018A
Anketa Veselības aprūpes personāla pakļaušanās saskarei ar asinīm vai ķermeņa šķidrumiem ASV Slimību profilakses un kontroles centrsJuhna, M., 2016B
Aptauja par bērnu māsu zināšanām un attieksmi par sāpēm pie apdegumiem, ortopēdiskajiem un mugurkaula ievainojumiemThe Pediatric Nurses' Knowledge and Attitude Survey Regarding PainManworren and Shriners Hospitals for Children, 2002Gromova, A., 2019A
Atbalstošas aprūpes vajadzību aptauja (SCNS-SF34)SCNS-SF34Boyes et al, 2009Minkeviča, L., 2020B
Darba spēju novērtēšanas indekssWork Ability IndexInstitute of Occupational Health, 1994; Tuomi K. et al.Bula, S., 2016A
Daudzfaktoru vadības anketa (DVA) forma S6Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Form 6SAvolio, B. & Bass, B., 1995Liepniece-Liepiņa, S., 2020B
Drošības attieksmes anketa – operācijas zāles versijaSafety Attitudes Questionnaire (Operating Room Version) – SAQ-ORSexton, J.B. et al., 2006Aleksandrova, J., 2018B
Drošības attieksmes aptauja LV un RUSSafety Attitudes Questionnaire (SAQ)Sexton et al., 2006Barkovska, J., 2019B
Dzīves kvalitāte pacientiem ar nieru slimībuKDQOL-SFTM, versija 1.3Ron D. Hays, Joel D. Kallich, Donna L. Mapes, Stephen Joel Coons, Naseem Amin, William D. Carter, Caren Kamberg, RAND publicējis 1997. gadāSipatova, J., 2019B
Dzīves kvalitātes novērtēšanas anketa SF-36v2, LV un RUSSF-36 Health SurveyJohn E. Ware et al. C
Dzīves kvalitātes profilsQuality of Life ProfileBrown, I. et al., 1996Apsīte, M., 2016B
Fatālisma skalaFatalism scaleShen, Condit & Wright, 2009Babre, I., 2016B
Geriatrijas trauksmes skalaGeriatric Anxiety Scale - GASSegal, D.L., 2014Belonožkina, J., 2018B
Grūtnieču zināšanas un attieksme par gripas vakcinācijuSeasonal influenza vaccination in pregnant women: knowledge, attitudes, and behaviorsNapolitano, F., et al., 2016Zommere, L., 2020B
Holandiešu muskuloskeletālās aptaujas lapaDutch Musculoskeletal Questionnaire DMQ - 2001Hindelbrandt et all., 2010Krēvica, I., 2016B
Intervijas metode – MAPO indeksa datu noteikšanas veidlapa 1MAPO index – Movement and Assistance of Hospital Patients – 2008Battevi et al., 2008Krēvica, I., 2016B
Kopenhāgenas psihosociālās aptauja – vidējā versijaThe Copenhagen Psychosocial Questionnaire II – medium version (COPSOQ-II)COPSOQ International Network, 2019Kokina, A., 2020A
Ķirurģiskās aprūpes māsas kompetences pašnovērtējums un darba pieredze ar pacientiem ar psihiskiem veselības traucējumiemHospital Staff Nurse Perceptions of Competency to Care for Patients With Psychiatric or Behavioral Health ConcernsDana N. Rutledge et al, 2013Razumovska, D., 2020B
Komandas darba kvalitātes pašnovērtējumsObservational teamwork assessment for surgery (OTAS)Hull, 2011Priede, S., 2020A
Kuopio Universitātes slimnīcas darba apmierinātības skala (lietošanai māsu populācijā)Kuopio University Hospital Job Satisfaction Scale (KUHJSS)Kvist, T., Mäntynen, R., & Vehviläinen-Julkunen, K., 2013Nagle, K., 2018B
Māsu darba vides organizatorisko faktoru skalaThe Practice Environment Scale - Nursing Work Index (PES-NWI)Lake, 2002Apine, G, 2019B
Māsu profesionālās kompetences komponentu pašnovērtējuma skalaNurse Competence ScaleMeretoja R., Isoaho H., Leino-Kipli H., 2004Antonova, V., 2020B
Māsu profesionālo vērtību skala–trīsNurses Professional Values Scale–Three (NPVS–3)Weis, D. & Schank, M.J., 2017Briede, I., 2019B
Nemedicīnisku ārstēšanas aspektu noteikšana, kas saistīti ar pacientu likumīgo tiesību aizsardzību (pacientu lietošanai)Determination of non-medical aspect of treatment relating to the protection of the patients’ legitimate rightsGromulska, L.  et al., 2013Nagle, K., 2018B
Nepilnīgi veikta pacientu aprūpe un tās iemesliMissed nursing care and reasons for missed nursing careKalisch, J. B., 2008Zdora, L., 2016B
Nodaļas pacientu aprūpes komandas darba aptaujaInpatient nursing teamwork surveyJ. B. Kalisch, 2008Zdora, L., 2016B
Novērojuma metode – MAPO indeksa datu noteikšanas veidlapa 2MAPO index - Movement and Assistance of Hospital Patients - 2008Battevi et all., 2008Krēvica, I., 2016B
Osvestrija nespējas indeksa aptaujaOswestry Low back pain questionnaireCole, S. et al., 2013Guščina, J., 2016B
Paplašināta māsu stresa skalaExpanded Nursing Stress Scale (ENSS)French, S.E., Lenton, R., Walters, V., Eyles, J., 1995Duļkeviča, A., 2019/ atjaunota versija  Tjarvja, V., 2022B
Pasaules Veselības organizācijas dzīves kvalitātes novērtējuma anketa saīsinātā versijaWHOQOL-BREFWHO, 1998Ēriksone, L., 2016B
Potenciālās kadru mainības novērtēšanas anketaAnticipated Turnover scaleHinshaw, Atwood, 1984Rituma, S., 2017B
Profesionālās dzīves kvalitātes skalaProfessional Quality of Life Scale (PROQOL)Stamm, B. H., 2010Circenis, K., 2013A
Slimības uztveres anketa LV un RUSIllness Perception Questionnaire – IPQ-RMoss-Moriss, R. et al., 2002Babre, I., 2016B
Subjektīvais globālais vērtējumsSubjective Global Assessment Form, SGACanadian Malnutrition Task Force, 2017Sipatova, J., 2019B
Subjektīvās labklājības aptaujaSubjective well-being scaleDiener, E. et al., 1999Maļceva, M., 2017A
Tehnofobijas testsTechnophobia MeasurementRosen, L.D., Weil, M.M., 2000Zariņa, I., 2017C
Toronto sāpju pārvaldības uzskaiteToronto Pain Management InventoryWatt-Watson, J. et al., 2001Vilīte, B., 2018B
Universāls malnutrīcijas skrīningsMalnutrition Universal Screening ToolBritish Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN), 2008., 2010., 2011.Belonožkina, J., 2018B
Vardarbība darba vietā veselības aprūpes sektorāWorkplace Violence in the Health SectorWorld Health Organisation, 2003Bula, S., 2016B
Veselības aprūpes personāla drošības kultūras uztveres noteikšanas anketa ASV Slimību profilakses un kontroles centrsJuhna, M., 2016B

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritēriju A, B un C paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai);
C – Psiholoģijas laboratorijā ir pieejams tikai instrumenta apraksts, bet, lai iegūtu tiesības instrumentu lietot, ir nepieciešams sazināties ar instrumenta turētāju (instrumenta lietošanai var tikt piemērota maksa vai citi noteikumi).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Sporta un uztura katedrā adaptētie un izstrādātie instrumenti*
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Amatieru pusmaratonistu zināšanas par ogļhidrātu slodzes metodi (carb-loading), kā arī vispārējas zināšanas par uzturuDaļa anketas veidota, iekļaujot jautājumus no aptaujas Evaluation of the nutrition knowledge of sports department students of universities (Ozdoğan, Y.  & Ozcelik, A.O., 2011)D. Tene, 2017

Ozdoğan, Y.  & Ozcelik, A.O., 2011
D.Tene, 2017B
Aptauja par biežāk sastopamajiem kaitīgajiem arodfaktoriem fitnesa trenera darbāAptauja par biežāk sastopamajiem kaitīgajiem arodfaktoriem fitnesa trenera darbāKraukle, K., 2019 A
Aptauja par dažāda vecuma sporta kluba apmeklētāju motivāciju nodarboties ar PILATESAptauja par dažāda vecuma sporta kluba apmeklētāju motivāciju nodarboties ar PILATESKalniņa, M., 2018 A
Fitnesa trenera neverbālā saskarsme ar klientiem grupu nodarbībās (trenera un klienta aptaujas versijas)Fitnesa trenera neverbālā saskarsme ar klientiem grupu nodarbībās (trenera un klienta aptaujas versijas)Bitāne, I., 2017 A
Fitnesa treneru un sporta speciālistu zināšanas par uzturu un to pielietošana praksēFitnesa treneru un sporta speciālistu zināšanas par uzturu un to pielietošana praksēŽelinskis, J., 2019 A
Strādājošu ofisa un tirdzniecības darbinieku uzskati par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienāStrādājošu ofisa un tirdzniecības darbinieku uzskati par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienāKrieviņa, L., 2019 A
Sporta uztura zināšanu novērtēšanas anketaSports Nutrition Knowledge QuestionnaireTrakman, G.L. et alPirktiņa, U., 2019B
Vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skala (MOEES)Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale (MOEES)Wójcicki, T. R., White, S. W., & McAuley, E., 2009

 

Tiek precizētsB
Fitnesa iespēju izpēte gados vecākiem cilvēkiem Skļamina, L., 2017 A
Fiziskās aktivitātes darba produktivitātes uzlabošanā Lapiņa, I., 2020 A
Fiziskās aktivitātes aptauja bērniemThe Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C)Kowalski et al, 2004Lāsma Šteina, n/iB
Skolēnu un studentu fizisko aktivitāšu aptauja Priedniece, A., 2017 A
Aptauja par pedagogu fizisko aktivitāti Vīksna, L., 2020 A
Anketa un vingrinājumu ieteikumi grūtniecēm ar augļa iegurņa priekšguļu Kanneniece, I. , 2017 A

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritēriju A un B paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Citās struktūrvienībās vai iestādēs adaptētie vai izstrādātie instrumenti
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsIestāde vai struktūrvienība, kurā izstrādāts instrumentsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Latvijas Personības aptaujaLatvijas Personības aptaujaPerepjolkina, V., Reņģe, V., 2013 Latvijas UniversitāteA
Pacientu veselības aptauja – 9, PHQ-9 (Depresijas simptomu skrīninga instruments) LV un RUSPatient Health Questionnaire 9, PHQ-9Kroenke, K., Spitzer, R. & Williams, J., 2001Rancāns, E., Trapencieris, M., Ivanovs, R., Vrubļevska, J. 2018RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedraA
Pieaugušo UDHS pašnovērtējuma skalas (ASRS-v I.I) Simptomu kontrollapaAdult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1. 1) symptom checklistKessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., Walters, E.E., 2005.Ennītis, M., Laizāne, M., Bezborodovs, Ņ., Landsmane, I., 2021RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedraA
Ģeneralizēta trauksmes aptauja-7 (GAD-7)Generalized anxiety disorder scale (GAD-7)Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. 2006Vrubļevska, J., Renemane, L., Ķīvīte- Urtāne, A., Rancāns, E., 2022RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedraA

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritērija B paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

* Reģistra papildināšana šajās sadaļās turpinās.

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrā un Komunikācijas fakultātes studiju programmā Psiholoģija adaptētie un izstrādātie instrumenti

Emocionālās sfēras izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
UCLA vientulības skalaUCLA Loneliness Scale Version 3Russell, 1996Perepjolkina, Zariņa, 2009, 2022A
Emociju regulācijas prasmju aptaujaEmotion Regulation Skills Questionnaire, ERSQ-27Berking & Znoj, 2008Kristiņa-Everte, I., Paiča, I., Mārtinsone, K., 2021B
Attieksme pret savu novecošanuAttitude toward own agingLawton, 1975Fomičeva, J., 2019A
Empātijas koeficienta skalaThe Empathy Quotient (EQ)Baron-Cohen & Wheelwright, 2004Savicka, J., 2021B
Kauna un vainas ievirzes aptaujaGuilt and Shame Proneness Scale, GASPCohen, T. R., 2011Ķirsis, J., 2012C
Pašsajūtas, aktivitātes un noskaņojuma aptaujaОпросник САН: самочувствие, активность, настроениеДоскин, В. А., Лаврентьева, Н. А., Шарай, В. Б., Мирошников, М. П., 1973Treide, S., 2018A

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritēriju A, B un C paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai);
C – Psiholoģijas laboratorijā ir pieejams tikai instrumenta apraksts, bet, lai iegūtu tiesības instrumentu lietot, ir nepieciešams sazināties ar instrumenta turētāju (instrumenta lietošanai var tikt piemērota maksa vai citi noteikumi).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Ģimenes, pāra, diādes funkcionēšanas izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Attiecību kvalitātes skalaRelationship Quality (RQ) scaleChonody, Gabb, Killian, & Dunk-West, 2018Lapiņš, A., 2022B
Ģimenes perfekcionisma skalaFamily Almost Perfect ScaleKenneth T. Wang, 2010Jokste, I., Āboliņa, K., 2021A
Bērna-vecāka attiecību skalas īsā formaChild-Parent relationship scale short formRobert C. Pianta, 1992Briede, A., 2021A
Emocionālās vardarbibas aptaujaEmotional abuse questionnaireMomtaz, V., Mansor, M., Talib, M. A., Kahar, R. B., & Momtaz, T, 2020Solovjova, V., 2021B
Apmierinātība ar pāra attiecībāmRelationship Assessment Scale, RASHendrick, S. S., 1988Lielā, M., 2016B

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritērija B paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Kognitīvo procesu un intelekta izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Monreālas kognitīvo funkciju novērtēšanas skala, 8.2. versijaMontreal Cognitive Assessment  test, v8.2. (MoCA)Z. Nasreddin, 1996Šneidere, K., u.c., 2023C
Kognitīvās fleksibilitātes skalaCognitive Flexibility Scale (CFS)Martin & Rubin, 1995Urtāne, L.M., 2022B
Intelekta struktūras tests I-S-T 2000 RIntelligenz-Struktur-Test 2000 R (I-S-T 2000 R)Liepmann, D., Beauducel, A., Brocke, B., Amthauer, R., 2000Ļubenko, J., Jokste, I., Trups-Kalne, I., Koļesņikova, J., 2022C
Uzmanības noturības pārbaudes testsSustained Attention to Response Task, SARTIan H. Robertson, 1997Šmate, A., 2021A
Garīgā intelekta pašvērtējuma aptauja, SISRI-24Spiritual intelligence self-report inventory, SISRI-24King & DeCicco, 2009Mārtinsone, K., Regzdiņa, L. 2019B
Kognitīvo rezervju indeksa aptaujaCognitive Reserve Index questionnaireNucci, M., Mapelli, D., & Mondini, S., 2012Šneidere, K., Harlamova, J., 2017A

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritēriju A, B un C paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai);
C – Psiholoģijas laboratorijā ir pieejams tikai instrumenta apraksts, bet, lai iegūtu tiesības instrumentu lietot, ir nepieciešams sazināties ar instrumenta turētāju (instrumenta lietošanai var tikt piemērota maksa vai citi noteikumi).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Mākslas terapeitu adaptētie un izstrādātie izpētes instrumenti
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Daudzdimensiju ķermeņa apzinātības skalaMultidimensional Asessment of Interoseptive Awareness, Version2 (MAIA-2)Mehling, W. E, 2018Krizska-Popova, D., Majore-Dūšele, I., 2020A
Pašpalīdzības stratēģiju aptauja Mārtinsone, A., Perepjolkina, V., Ruža, A., 2021 B
Uz mākslu balstīts iz/novērtēšanas
instruments Putna ligzdas zīmējums
Birds nest’s drawingKaiser, D., 1996Šķone, N., 2014B
Uz mākslu balstīts iz/novērtēšanas
instruments Sešu daļu stāsts
Six-piece story making (6-PSM)Dent-Brown, K., 2004Meluškāne, S., Greiškalna, I. 2018B

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritērija B paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Personības, motivācijas, vērtību, interešu un pārliecības izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Īsā tumšās triādes aptaujaShort Dark Triad [SD3]Jones & Paulhus, 2013Kuharenoka, Jokste, 2023B
Lielā trijnieka perfekcionisma skalaThe Big Three Perfectionism Scale (BTPS)Smith, 2016Kraveca, Jokste, 2023B
Konores–Deividsona Psiholoģiskās noturības aptaujaConnor–Davidson Resilience Scale, CD– RISC– 25Connor & Davidson, 2003Skaldere– Darmudasa, Sudraba, 2021B
Psiholoģiskās noturības aptaujaMental Toughness Scale (MTS)Dr. Leilani Madrigal, 2013.Mazūrs, M., 2021B
Attieksme pret savu novecošanuAttitude toward own agingLawton, 1975Fomičeva, J., 2019A
Datorizētas personības novērtēšanas sistēma, DPNS, balstīta LKPT Balstīta uz LKPT: Perepjolkina, Koļesņikova, Mārtinsone, Stepens b. g. C
Dzīves orientācijas aptaujaLife Orientation Test – Revised, LOTScheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W., 1994Izašare, V., 2016B
Iekšējās runas aptauja S-TQ – LVSelf-Talk Questionnaire, S-TQZervas, Y., Stavrou, N. A., & Psychountaki, M., 2007Markāne, B., 2018A
Īsā versija sportistu automātiskās iekšējās runas aptaujai ASTQS-LVA short version of the Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports, ASTQSZourbanos, Hatzigeorgiadis, Chroni, Theodorakis, & Papaioannou, 2009Markāne, B., 2018A
Latvijas Klīniskais personības testsLatvijas Klīniskais personības testsPerepjolkina, V., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A., 2020 C
Latvijas Klīniskais personības tests (LKPT, krievu valodas versija Latvijai)Русская версия Латвийского клинического личностного тестаPerepjolkina, V., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A., 2023 C
Līdzestības aptauja Freimane, G., Koļesņikova, J., 2017 A
Psiholoģiskās aizsardzības struktūras un spēka diagnosticēšanas metode, PASSDMМетодика диагностики цтруктуры и силы психологической защитыСубботина, Л. Ю., 2006Bokiša, L., 2019B
Situatīvās motivācijas skalaSituational Motivation Scale, SIMSGuay, F., Robert, J., Vallerand, R. J. & Blanchard, C., 2000Ābola, E., 2014A
Reliģijas centralitātes skalaThe Centrality of Religiousity Scale, CRS-5Huber, 2012Trups-Kalne I., 2019A
Reliģiskās problēmu pārvarēšanas skalas īsā versijaBrief Religious Coping Scale, RCOPEPargament, et al., 2011Trups-Kalne I., 2019A
Ticības pārdabiskajam pašnovērtējuma skala, SBS-6Supernatural Belief Scale, SBS-6Young, J., Halberstadt, J., 2016Mārtinsone, K., Regzdiņa, L., 2017B
Uzlabotās sacensību trauksmes skalas 2. versija CSAI-2R-LVRevised version of the Competitive State Anxiety Inventory-2, CSAI-2RMartens, Vealey, Burton, Bump & Smith, 1990Markāne, B., 2018A

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritēriju A, B un C paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai);
C – Psiholoģijas laboratorijā ir pieejams tikai instrumenta apraksts, bet, lai iegūtu tiesības instrumentu lietot, ir nepieciešams sazināties ar instrumenta turētāju (instrumenta lietošanai var tikt piemērota maksa vai citi noteikumi).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Problēmrisināšanas veidu izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Iekšējās runas aptauja S-TQ – LVSelf-Talk Questionnaire, S-TQZervas, Y., Stavrou, N. A., & Psychountaki, M., 2007Markāne, B., 2018A
Īsā versija sportistu automātiskās iekšējās runas aptaujai ASTQS-LVA short version of the Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports, ASTQSZourbanos, Hatzigeorgiadis, Chroni, Theodorakis, & Papaioannou, 2009Markāne, B., 2018A
Kognitīvo kļūdu aptauja, CD-QuestCognitive Distortions Questionnaire, CD-QuestDe Oliveira, I.  et al, 2015Mārtinsone, K., Regzdiņa, L. 2019B
Kognitīvās refleksijas tests, CRTCognitive Reflection Test, CRTFrederick, S., 2005Mārtinsone, K., Regzdiņa, L. 2019B
ESDM kontrollapas sadaļa Sociālās prasmesEarly Start Denver Model curriculum checklist for young children with autism, ESDMRogers & Dawson, 2010Ļevičeva, I., 2019B
Insbrukas sociālo kompetenču aptauja, I-S-K-I-E-L-VInnsbruck Social Competence QuestionnaireKrug, W., 2002Romaško, M., 2015C
Problēmsituāciju pārvarēšanas pieeju aptaujaCOPE (The Coping Orientation of Problem Experience Inventory)Carver, C.S. et al., 1989Petrova, I., 2009; Knipše, S., 2010; precizējuši Perepjolkina, V., Gaidis, I., 2016A
Reliģiskās problēmu pārvarēšanas skalas īsā versijaBrief Religious Coping Scale, RCOPEPargament, et al., 2011Trups-Kalne I., 2019A
Sociālo problēmu risināšanas aptauja RUSSocial problem-solving inventory—revised (SPSI-R)D’Zurilla, T. J., Nezu, A.M., & Maydeu-Olivares, A., 2002Koļesņikova, J., 2013B
Sociālo problēmu risināšanas aptauja saīsinātā versija SPRA-25 RUSSocial problem-solving inventory—revised (SPSI-R)D’Zurilla, T. J., Nezu, A.M., & Maydeu-Olivares, A.Koļesņikova, J. (krievu valodā)B
Sociālo problēmu risināšanas aptauja LVSocial problem-solving inventory—revised (SPSI-R)D’Zurilla, T. J., Nezu, A.M., & Maydeu-Olivares, A., 2002Koļesņikova, J., 2013B
Sociālo problēmu risināšanas aptauja saīsinātā versija SPRA-25 LVSocial problem-solving inventory—revised (SPSI-R)D’Zurilla, T. J., Nezu, A.M., & Maydeu-Olivares, A.G. Skaldere-Darmudasa, Koļesņikova, J. (latviešu valodā)B

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritēriju A, B un C paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai);
C – Psiholoģijas laboratorijā ir pieejams tikai instrumenta apraksts, bet, lai iegūtu tiesības instrumentu lietot, ir nepieciešams sazināties ar instrumenta turētāju (instrumenta lietošanai var tikt piemērota maksa vai citi noteikumi).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Profesionālā darba vide veselības aprūpē
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Pieaugušo aprūpētāju dzīves kvalitātes aptaujaAdult Care Quality of Life QuestionnaireElwick et al., 2010I. Ļevičeva, 2019A

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritērija A paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Psihiskās veselības un patoloģijas izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Datorizētas personības novērtēšanas sistēma, DPNS, balstīta LKPT Balstīta uz LKPT: Perepjolkina, Koļesņikova, Mārtinsone, Stepens b. g. C
Depresijas, trauksmes un stresa aptauja (atjaunotā LV versija)Depression Anxiety Stress ScalesLovibond, S. & Lovibond, P., 1995Ozoliņa, Z., 2013B
Ēšanas pašefektivitātes aptauja, ESES-LVEating Self-efficacy Scale; ESESGlynn, S. & Ruderman, A.J., 1986Gēgerniece, A., 2018B
Geriatrijas depresijas skalaGeriatric Depression ScaleGreenberg, S. A., 1982Voicehovskis, V., 2013C
Geriatrijas depresijas skala – īsā versijaGeriatric Depression Scale – shortSheikh, J. I., & Yesavage, J. A., 1986Bundzena-Ervika, A., 2018A
Holandes ēšanas uzvedības aptaujaDutch Eating Behavior Questionnaire, DEBQVan Strien, T., 2002Majore-Dūšele, I., Vāverniece, I., 2012B
Kognitīvo kļūdu aptauja, CD-QuestCognitive Distortions Questionnaire, CD-QuestDe Oliveira, I.  et al, 2015Mārtinsone, K., Regzdiņa, L., 2019B
Ķermeņa tēla distresa situāciju aptaujaThe Situational Inventory of Body Image Dysphoria, SIBIDCash, 2000Majore-Dūšele, I., Vāverniece, I., 2009B
Latvijas Klīniskais personības testsLatvijas Klīniskais personības testsPerepjolkina, V., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A., 2020 C
Latvijas Klīniskais personības tests (LKPT, krievu valodas versija Latvijai)Русская версия Латвийского клинического личностного тестаPerepjolkina, V., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A., 2023 C
Misticisma skala, Mskala V2Mysticism Scale (M-Scale)Hood, R. F., 1975, 2001Bitēna, D. K.; Mārtinsone, K., 2020B
Psihiskās veselības kontinuuma īsa forma (The Latvian MHC-SF)Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF)Corey Keyes, 2005Petrova, P., 2021A
Psiholoģiskās aizsardzības struktūras un spēka diagnosticēšanas metode, PASSDMМетодика диагностики цтруктуры и силы психологической защитыСубботина, Л. Ю., 2006Bokiša, L., 2019B
Sociālās fobijas anketaSocial phobia InventoryConnor, K.M., Davidson, J.R.T., Churchill, E., Sherwood, A.,
Weisler, R., & Foa, E., 1999
Parele, L., 2014C

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritēriju A, B un C paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai);
C – Psiholoģijas laboratorijā ir pieejams tikai instrumenta apraksts, bet, lai iegūtu tiesības instrumentu lietot, ir nepieciešams sazināties ar instrumenta turētāju (instrumenta lietošanai var tikt piemērota maksa vai citi noteikumi).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Stresa, pašefektivitātes un pašregulācijas izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Dzīves prasmju attīstība caur sportu aptaujaLife Skills Scale for Sport (LSSS)Cronin, L. D., & Allen, J., 2017Blumbergs, G. A., 2022B
Trīs faktoru ēšanas aptauja (R18V2)Three-Factor Eating Questionnaire-R18V2 (TFEQ -R18V2)Cappelleri et al., 2009Rasmane, R., 2022B
Vispārējās pašefektivitātes skalaGeneral Self-Efficacy Scale (GSE)R. Schwarzer, M. Jerusalem, 1995Griškeviča, I., Iltners, M., 2021A
Konores–Deividsona Psiholoģiskās noturības aptaujaConnor–Davidson Resilience Scale, CD– RISC– 25Connor & Davidson, 2003Skaldere-Darmudasa un Sudraba, 2021B
Psiholoģiskās noturības aptaujaMental Toughness Scale (MTS)Dr. Leilani Madrigal, 2013Mazūrs, M., 2021B
Uzlabotās sacensību trauksmes skalas 2. versija CSAI-2R-LVRevised version of the Competitive State Anxiety Inventory-2, CSAI-2RMartens, Vealey, Burton, Bump & Smith, 1990Markāne, B., 2018A
Depresijas, trauksmes un stresa aptauja (atjaunotā LV versija)Depression Anxiety Stress ScalesLovibond, S. & Lovibond, P., 1995Ozoliņa, Z., 2013B
Ēšanas pašefektivitātes aptauja, ESES-LVEating Self-efficacy Scale; ESESGlynn, S. &
Ruderman, A. J., 1986
Gēgerniece, A., 2018B
Insbrukas sociālo kompetenču aptauja, I-S-K-I-E-L-VInnsbruck Social Competence QuestionnaireKrug, W., 2002Romaško, M., 2015C
Ķermeņa tēla distresa situāciju aptaujaThe Situational Inventory of Body Image Dysphoria, SIBIDCash, 2000Majore-Dūšele, I., Vāverniece, I., 2009B
Pieaugušo aprūpētāju dzīves kvalitātes aptaujaAdult Care Quality of Life QuestionnaireElwick et al., 2010I. Ļevičeva, 2019A
Problēmsituāciju pārvarēšanas pieeju aptauja (COPE-LV)COPE (The Coping Orientation of Problem Experience Inventory)Carver, C.S. et al., 1989Petrova, I., 2009; Knipše, S., 2010; precizējuši Perepjolkina, V., Gaidis, I., 2016B
Uzlabotās sacensību trauksmes skalas 2. versija CSAI-2R-LVRevised version of the Competitive State Anxiety Inventory-2, CSAI-2RMartens, Vealey, Burton, Bump & Smith, 1990Markāne, B., 2018A

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritēriju A, B un C paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai);
B – nepieciešams apliecinājums (pirms instrumenta izmantošanas jānorāda publiski pieejama informācija par testa lietošanas noteikumiem vai jāsaņem atļauja no autoriem un saņemtā atļauja vai norāde uz publiski pieejamo informāciju kopā ar iesniegumu jāiesūta Psiholoģijas laboratorijai);
C – Psiholoģijas laboratorijā ir pieejams tikai instrumenta apraksts, bet, lai iegūtu tiesības instrumentu lietot, ir nepieciešams sazināties ar instrumenta turētāju (instrumenta lietošanai var tikt piemērota maksa vai citi noteikumi).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Veselības pašraksturojuma aptaujas
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gadsInstrumenta izmantošanas nosacījumi*
Geriatrijas depresijas skala – īsā versijaGeriatric Depression Scale – shortSheikh, J. I., & Yesavage, J. A., 1986Bundzena-Ervika, A., 2018A
Līdzestības aptauja Freimane, G., Koļesņikova, J., 2015 A
Pašsajūtas, aktivitātes un noskaņojuma aptaujaОпросник САН: самочувствие, активность, настроениеДоскин, В. А., Лаврентьева, Н. А., Шарай, В. Б., Мирошников, М. П., 1973Treide, S., 2018A

* Instrumenta izmantošanas nosacījumi (kritērija A paskaidrojums), detalizēta informācija pieejama instrumenta aprakstā:

A – brīvpieejas (instrumentu var saņemt, uzrakstot iesniegumu Psiholoģijas laboratorijai).

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Psiholoģijas laboratorijai pieejamā informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem var būt nepilnīga vai mainījusies. Ievērojot autortiesības, pirms instrumenta lietošanas, vienmēr pārliecinieties vai lietošanas noteikumi nav mainīti un nepieciešamības gadījumā rīkojieties tā, kā norāda instrumenta autors vai turētājs. Ja pamanāt nesakritību ar reģistrā norādīto informāciju un pie autoriem pieejamo informāciju, lūdzu par to ziņot, rakstot e-pastu taratrsu[pnkts]lv.

Vienmēr savā darbā norādiet korektu atsauci uz izmantoto instrumentu – autora vārds, uzvārds, instrumenta nosaukums oriģinālvalodā un gads. Pārliecinieties, vai autoram nav īpašas prasības instrumenta citēšanai. Ja instruments ir adaptēts, tad papildus jānorāda arī adaptācijas autors, nosaukums latviešu valodā, gads. Papildus vēlams norādīt arī instrumenta ieguves vietu, piemēram, RSU Psiholoģijas laboratorija Testu un aptauju reģistrs.

Kur meklēt pētnieciskos darbus

Lai iepazītos ar pētniecisko darbu, kura ietvaros ir izstrādāts vai adaptēts instruments, sazinieties ar RSU bibliotēku.