Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Lidija Rozentāle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar administratīvo tiesību definīcijām un terminiem. Iepazīstināt un apspriest administratīvo tiesību avotus, tajā skaitā tiesu spriedumus, literatūru. Iepazīstināt ar Latvijas valsts pārvaldi, tās lomu, valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem. Iepazīstināt ar valsts pārvaldes institucionālo uzbūvi, darbības procedūrām. Nodrošināt ieskatu galvenajās administratīvo tiesību nozarēs. Veidot sapratni par administratīvo tiesību vietu un lomu demokrātiskas valsts ietvaros. Nodrošināt, lai studenti gan patstāvīgi, gan grupās analizē un risina dažādus administratīvo tiesību jautājumus. Nodrošināt ieskatu administratīvo tiesību salīdzinošajā dimensijā. Veidot studentu informācijas atlases, izzināšanas un pētniecības prasmes. Veidot topošajam juristam nepieciešamās kompetences tiesību normu izzināšanas, izprašanas un piemērošanas jomā.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija; Latvijas tiesību vēsture; Lietvedība.

Rezultāti

Zināšanas

Administratīvo tiesību pamatjautājumu izpratne, zina nosaukt administratīvo tiesību principus, zina administratīvā akta sastāvdaļas, zina nosaukt administratīvo tiesību subjektus, iepazīti nozīmīgākie administratīvo tiesību institūti.

Prasmes

Prot patstāvīgi apkopot kursam nepieciešamos avotus, veikt patstāvīgus pētījumus, prezentēt savu darbu un analizēt citu studentu prezentācijas administratīvo tiesību jomā.

Kompetences

Spēj atpazīt un sastādīt administratīvo aktu, spēj piemērot un pamatot administratīvo tiesību principus, spēj sastādīt juridiskos tekstus administratīvo tiesību jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 2BakalaursObligāts
Tiesību zinātne2BakalaursObligāts
Tiesību zinātne3MaģistrsObligātsIlze Freimane
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš
Tiesību zinātne1MaģistrsObligāts
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsGints Puriņš
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsLidija Rozentāle, Juris Zīvarts, Nikolajs Ozoliņš
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš, Lidija Rozentāle
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsLidija Rozentāle, Juris Zīvarts, Nikolajs Ozoliņš
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsGints Puriņš, Nikolajs Ozoliņš
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš, Gints Puriņš
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš, Juris Zīvarts, Lidija Rozentāle, Ivans Jānis Mihailovs, Valdis Voins
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsLidija Rozentāle, Juris Zīvarts, Nikolajs Ozoliņš
Tiesību zinātne1MaģistrsObligātsLidija Rozentāle
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš, Māris Markovs
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš, Māris Markovs
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš, Lidija Rozentāle, Juris Zīvarts
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsLidija Rozentāle, Juris Zīvarts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš, Lidija Rozentāle, Juris Zīvarts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsLidija Rozentāle
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsLidija Rozentāle, Nikolajs Ozoliņš
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsNikolajs Ozoliņš
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsLidija Rozentāle
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsLidija Rozentāle
Tiesību zinātne 2BakalaursObligāts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsLidija Rozentāle, Nikolajs Ozoliņš
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsLidija Rozentāle
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsLidija Rozentāle