Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jānis Mednieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:NUNK_001LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; NeiroloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Mednieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Millers
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 37. korpuss; Hipokrāta iela 2, 7. nodaļa, 901. telpa, neuroatrsu[pnkts]lv, +371 67069653; +371 67536540
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nervu sistēmas anatomijā un fizioloģijā, klīniskajās disciplīnās, zināšanas neiroloģijas pamatkursa līmenī pēc obligātās programmas apgūšanas.
Mērķis:
Sniegt iespēju Medicīnas fakultātes studējošajiem apgūt papildu zināšanas par nozīmīgām nervu sistēmas slimībām, kuras ir svarīgas neiroloģijas disciplīnā, bet nav ietvertas obligātajā programmā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Prionu slimības un HIV neiroloģiskās izpausmes diferenciāldiagnoze.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2CNS tuberkuloze, neirosarkoidoze, neirosifiliss – ikdiena vai kazuistika?Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Aktualitātes Alcheimera slimības patoģenēzē un ārstēšanā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Hipoksiska encefalopātija un komu diferenciālā diagnoze.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Paroksismālu epileptisku un neepileptisku stāvokļu diferenciālā diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6CNS demielinizējošās slimības un diferenciāldiagnoze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Autonomās nervu sistēmas slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Aktualitātes epileptoloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Deficīta stāvokļi neiroloģijā un to diferenciālā diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Smadzeņu garozas funkcionālā neiroanatomija. Afāzija, apraksija, agnozija un nolieguma sindroms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Insultu imitējošas slimības un atipiski noritoši insulti (mīmi un hameleoni).Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Akūta cerebrāla infarkta mūsdienīga ārstēšana. Trombolīze un endovaskulāra ārstēšana saskaņā ar vadlīnijām un ārpus tām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Teorētiski sagatavoties praktiskajām nodarbībām. Patstāvīgi strādāt ar literatūru neiroloģijā.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Mācību kursa apguve tiks vērtēta pēc piedalīšanās diskusijās un klīnisko gadījumu analīzes praktiskajās nodarbībās. 2. Kursa beigās rakstisks pārbaudījums vairākatbilžu izvēles testa formā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par neiroloģiskajiem sindromiem un slimībām, kuri ietverti kursa programmā un spēs novērtēt neiroloģisko problēmu lomu un ietekmi vispārējā klīniskajā praksē.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti pratīs: Piemērot iemaņas neiroloģisko pacientu izmeklēšanā un aprūpē dažādos klīniskā darba etapos. Atklāt un izskaidrot galvenos neiroloģiskos simptomus un patoģenētiskos aspektus.
Kompetences:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti spēs atpazīt un analizēt programmā ietverto neiroloģisko slimību simptomus, pratīs izvēlēties diagnostikā izmantojamās metodes, zinās ārstēšanas principus un aprūpes taktiku katrai konkrētajai slimībai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Adams R.D., Victor M. – Principles of Neurology, Mc Graw – Hill, N-Y, St Luis e.c. 2009; 2014
2H. Royden Jones Jr., Jayashri Srinivasan, Gregory J. Allam and Richard A. Bake. Netter's Neurology. ISBN-10: 1437702732
3R B Daroff, J Jankovic, JC Mazziotta, SL Pomeroy. Bradley's Neurology in Clinical Practice, 7th edition, Elsevier, 2015, ISBN-13: 978-0323287838
Papildus literatūra
1Donaghy M. – Brain’s Diseases of the Nervous System, Oxford University Press, N-Y, 2009;
2F W Drislane, M Benatar, B Chang, J Acosta, A Tarulli, Blueprints Neurology, 4th edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2013, ISBN-13: 978-1451117684
Citi informācijas avoti
1http://emedicine.medscape.com