Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Baumanis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt iespēju iegūt zināšanas par interešu konflikta novēršanu un apkarošanu valsts amatpersonu darbībā, kā arī radīt iespēju attīstīt un pilnveidot iemaņas un prasmes praktiski izmantot iegūtas zināšanas un interešu konflikta novēršanu un apkarošanu valsts amatpersonu darbībā reglamentējošās tiesību normas.

Uzdevumi:
Dot iespēju:
1) atklāt studiju priekšmeta „ Amatpersonu interešu konflikti” būtību un vietu citu publisko studiju priekšmetu sistēmā;
2) izprast amatpersonu interešu konfliktu novēršanu un apkarošanu īstenojošo iestāžu vietu un lomu visā tiesību aizsardzības iestāžu sistēmā;
3) apgūt amatpersonu interešu konflikta terminoloģiskos aspektus.

Priekšzināšanas

Tiesību teorijas pamatkursa apguve.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kurs ļauj iegūt zināšanas par interešu konflikta novēršanu un apkarošanu valsts amatpersonu darbībā, kā arī par krimināltiesību un daļēji arī kriminālprocesa tiesību doktrīnu, tiesisko regulējumu un judikatūru saistībā ar noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā.

Prasmes

Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs vispārīgas prasmes un iemaņas kvalificēt tiesībpārkāpumus valsts institūciju dienestā, saistībā ar interešu konflikta situāciju. Kā arī, tiks iegūtas vispārīgas prasmes un iemaņas, kas ir saistītas ar minēto kategoriju tiesībpārkāpumu izmeklēšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguve ļaus studentam iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas orientēties tiesībpārkāpumu valsts institūciju dienestā, saistībā ar interešu konflikta situāciju, novēršanas un apkarošanas īpatnībās.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp8BakalaursIerobežota izvēleJānis Baumanis