Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Krimināllietu departamenta Zinātniski analītiskais padomnieks

Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV – 1511

Veikt zinātniski analītisku darbību, sniegt viedokli, zinātniski pamatotās atziņas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešiem.​​

2011 - pašlaik

Asociēta profesora p.i. / vadošais pētnieks

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

Docēt studiju kursus Krimināltiesības vispārīgā daļa; Krimināltiesības sevišķā daļa; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kā izmeklēšanas iestāde; Izmeklēšanas iestāžu darba organizācija; vadīt un recenzēt doktora darbus, maģistra darbus, bakalaura darbus.​​

2008 - 2015

Asociētais profesors / docents / vieslektors

Sociālo tehnoloģiju augstskola, Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048

Docēt studiju kursus Krimināltiesības vispārīgā daļa; Krimināltiesības sevišķā daļa; Kriminālprocesa tiesības vispārīga daļa; Kriminālprocesa tiesības sevišķā daļa; Civilā aizsardzība; Tiesību aizsardzības iestādes, Tiesu prakse krimināllietās. vadīt un recenzēt maģistra darbus, bakalaura darbus.​​

2010 - 2015

Izmeklētājs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Brīvības iela 104 k-2, Rīga, LV-1001

Kriminālprocesa uzsākšana un izmeklēšana, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie saistīti ar korupciju​​

2010 - 2010

Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas pārvaldes vēcākais referents / Iekšlietu ministrijas ārštata konsultants preses un sabiedrisko attiecību jautājumos.

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026

Veikt pētījumus, kas nepieciešami iekšējās komunikācijas norises izvērtēšanai Iekšlietu ministrijā; organizēt un koordinēt informatīvu materiālu sagatavošanu un izdošanu par Iekšlietu ministrijas kompetences jautājumiem sabiedrības informēšanai; analizēt un sniegt vērtējumu par informāciju, kas skar Iekšlietu ministrijas vai tās padotības iestāžu kompetences jautājumus. Iekšlietu ministrijas sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba stratēģijas izstrāde, dalība likumdošanas darba grupās​​

2009 - 2010

Vecākais inspektors (vecākais izmeklētājs)

Ieslodzījumu vietu pārvalde Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, LV–2114

Kriminālprocesa uzsākšana un izmeklēšana, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, ko izdarījuši apcietinātie vai notiesātie, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki ieslodzījuma vietās​​

2006 - 2009

Lektors / asistents

Latvijas Policijas akadēmija, Ezermalas iela 8, Rīga, LV - 1014

Docēt studiju kursus Krimināltiesības vispārīgā daļa; Krimināltiesības sevišķā daļa; Kriminālprocesa tiesības vispārīga daļa; Kriminālprocesa tiesības sevišķā daļa; Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmas; Kriminoloģija, Tiesu varas institūciju tiesības. Vadīt un recenzēt maģistra darbus, bakalaura darbus.​​

1999 - 1999

Kriminālpolicijas inspektors

Latvijas Republikas Valsts Policijas Limbažu rajona policijas pārvaldes, Cēsu iela 28, Limbaži, LV-4001

Operatīvās darbības likumā noteikto operatīvās darbības pasākumu un Kriminālprocesa likumā noteikto procesuālo darbību veikšana noziedzīgu nodarījumu atklāšanā​​

Izglītība

2004 - 2008

Juridiskās zinātnes doktora zinātniskais grāds krimināltiesību apakšnozarē

Latvijas Policijas akadēmija

ISCED 6

2003 - 2004

Maģistra akadēmiskā studiju programma tiesību zinātnē. Iegūts tiesību zinātnes maģistra akadēmiskais grāds, tiesu varas institūciju tiesību apakšnozarē

Latvijas Policijas akadēmija

ISCED 5

2000 - 2002

Akadēmiska un profesionāla studiju programma. Iegūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms ar integrētu sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko standartu / jurista diploms. (specializācija – kriminālpolicijas dienesti)

Latvijas Policijas akadēmija

ISCED 5

1996 - 1998

Koledžas profesionālās izglītības diploms (specializācija – kriminālpolicijas dienesti). Policijas vidējā komandējošā sastāva darbinieka kvalifikācija

Latvijas Policijas akadēmija, Policijas koledža

ISCED 5

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Papildus apmācības:

25.06.2015. – 30.07.2015. Rīgas Stradiņa universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centrs. Mācības: „Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati" 22 akadēmiskās stundas. Apliecinājums Nr.2015/91.

22/01/2013. SIA „Assero" mācību centrs. Seminārs: „Komerclikuma 2012.gada 29.novembra grozījumi". Rīga: Pasaules Tirdzniecības Centrs „Rīga". Aliecinājums Nr.12-01/2013.

27/09/2011. – 03/10/2011. Starptautiskā darba grupa „Workshop: Das multikulturelle Berlin erleben (Verein für Interkulturelle Kompetenzen e.V.)". Berlīnē, Vācijā.

08/07/2011. – 10/07/2011. Starptautiskais seminārs par arestu uzlikšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas pieredzi Beļģijā: „Seizure and confiscation of crime assets-experience in Belgium". Sigulda: Hotel Sigulda. Organizē: Latvijas Republikas Valsts policija ARO.

31/05/2010. Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietu Vecāko inspektoru (izmeklētāju) 8 mācību stundu kvalifikācijas pilnveidošanas kursi. Rīga, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Latvija.

16/06/2008. – 20/06/2008. Starptautiskais seminārs par īpašuma konfiskāciju un ekonomisko noziegumu apkarošanas perspektīvām: „International Asset Forfeiture Seminar". Rīga: Konventa sēta. Organizē: ASV Narkotiku apkarošanas administrācija (DEA).

24/05/2007. – 25/05/2007 Eiropas Savienības projekta „Strīdus izšķiršanas sistēmas un. praktizējošu juristu apmācība" ietvaros un sadarbībā ar LR Tieslietu ministriju un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības institūtu organizēta apmācība: „Mediācijas brīnums". Rīga: Kongresu nams.

13/11/2006. – 11/12/2006. Stažēšanās Lietuvas Mikolas Romeris universitātē (Mykolo Romerio universitetas) Krimināltiesību un Kriminoloģijas katedrās.

15/02/2006. – 30/06/2006. Kursi Latvijas Universitātes, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē: „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati /Augstskolu didaktika".

08/03/2006. – 19/04/2006. Stažēšanās Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedrā.

02/06/2003. – 26/09/2003. Stažēšanās Bavārijas publiskās pārvaldes un justīcijas profesionālajā augstskolā Vācijas pilsētā Hof (Fachhohschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern).

11/09/2001. – 13.09.2001. Starptautiskais seminārs par noziedzības apkarošanas organizatoriskiem aspektiem. „Organisation der Kriminalitätsbekämpfung". Rīga: Latvijas Policijas akadēmija. Organizē: „Polizei Forbildungs Institut NEUSS"

 

Kvalifikācijas celšanas un citas apmācības

 

08.06.2015. M.Vītolas lekcija: „Darba aizsardzība". Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Brīvības bulvāris 36, Rīga.

21.05.2015. Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka U.Ķiņa lekcija: „Kibernoziegumi un ar datoru saistītie nodarījumi". Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Brīvības bulvāris 36, Rīga.

21.04.2015. Tieslietu ministrijas Tiesiskās sadarbības departamenta Tiesu sadarbības nodaļas juriskonsultes J.Muraru-Kļučicas lekcija: „Starptautisko tiesību aktu piemērošana ārvalsts spriedumu atzīšanā un izpildīšanā krimināllietās". Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Brīvības bulvāris 36, Rīga.

14.11.2013. E.Nīmandes atklātā lekcija „Kratīšanas taktikas pamati". Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvijas Universitāte, 19.auditorija.

12.11.2013. Seminārs: „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests". Vada Kontroles dienesta vadītājs Viesturs Burkāns. Rīga, Stabu iela 89.

28.08.2013. Seminārs: „Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā". Vada Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Izmeklēšanas nodaļas vadītājas vietniece Signe Bole, Rīga: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

16.08.2012. Seminārs: „Tracking companies and people across borders and offschore". Vada Miranda Patrucic no Bosnijas-Hercegovinas. Rīga: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

19.01.2012. Seminārs: „Noziedzīgie nodarījumi elektroniskajā vidē: valsts tiesību politikas, krimināltiesisko, kriminālprocesuālo un tiesu digitālo ekspertīžu piemērošanas jautājumi". Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.

27.10.2011. 06.01.2004. Ministru kabineta noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" paredzētās apmācības Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja telpās, ko organizē SAB.

16.09.2011. Mācības Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā: „Banku dati ASV" ar ASV vēstniecības atbalstu.

30.03.2011. Mācības Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā, ko organizē Valsts kontrole: „Grāmatvedības pamati" un „Valsts kontroles revīzijas".

21.12.2010. Mācības Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Informācijas centrā par Kriminālprocesa informācijas sistēmu KRASS.

30.05.2010. Mācības Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā ieslodzījuma vietu izmeklētāju kvalifikācijas pilnveides kursa programmas ietvaros.

 

Zinātniski pētnieciskās, pedagoģiskās un sabiedriskās aktivitātes

 

10/11/2014. - 27/11/2014. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija sēdes protokolu Nr.33, lasa lekciju Iekšlietu ministrijā: „Rīcības ar lietiskajiem pierādījumiem un dokumentiem praktiskie un teorētiskie aspekti".

23/10/2014. Nodibinājumā „Latvijas Tiesnešu mācību centrs" lasa lekciju tiesnešiem: „Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (materiālie un procesuālie aspekti)". Rīga, Mārstaļu iela 19.03/10/2014. Rīgas Centrālcietumā sociālās kampaņas: „Korupcija – slidens ceļš!" lasa pretkorupcijas lekciju

16/07/2014. Melnkalnes Republikas Antikorupcijas iniciatīvas direktorāta (Directorate for Anti-Corruption Initiative) pārstāvjiem lasa lekciju par korupcijas apkarošanas regulējumu Latvijā. Rīga: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

04/06/2014. Seminārā: „Aktualitātes un tendences korupcijas novēršanā" lasa lekciju "Korupcijas krimināltiesiskie aspekti". Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Rīga.

19/03/2014. LR Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokuroriem un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām lasa lekciju par tēmu: „Apskate kā izmeklēšanas darbība".

17/02/2014. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā lasa lekciju par tēmām: „Administratīvās un kriminālās atbildības mijiedarbība".

30/01/2014. Nodibinājumā „Latvijas Tiesnešu mācību centrs" lasa lekciju tiesnešiem: „Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija. Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem". Rīga, Mārstaļu iela 19.01/02/2013. – 18/06/2013. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Disciplinārkomisijas loceklis.

28/01/2013. → 13.03.2015. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku arodbiedrības valdes loceklis.

No 19/05/2011. Pamatojoties uz 26.04.2011. ESFIAK padomes sēdē nolemto, dalība Finanšu ministrijas organizētajā sanāksmē ar tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem par krāpšanas vai korupcijas gadījumiem Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros un citos ārvalstu finanšu instrumentos.

04/12/2013. Rīgas Centrālcietumā lasa pretkorupcijas lekciju par soda neizbēgamību un brīvības vērtību. Sk.: http://www.knab.gov.lv/lv/knab/press/article.php?id=430909

19/06/2013. – 20/06/2013. Pārstāv Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pārrunās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pretkorupcijas konvencijas dalībvalstu ekspertu delegāciju, kuras uzdevums ir izvērtēt konvencijas ieviešanu Latvijā un novērtēt Latvijas atbilstību konvencijas prasībām.

http://www.knab.gov.lv/lv/knab/press/article.php?id=413872

18/05/2013. Sociālo tehnoloģiju augstskolā lasa lekciju: „Ko darīt, ja Jums izspiež kukuli?"

12/04/2013. Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" lasa lekciju par korupcijas krimināltiesiskiem aspektiem.

20/03/2013. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā lasa lekciju par tēmām: „Grozījumi Krimināllikumā, kas stāsies spēkā 01.04.2013." un „Procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai reglamentācija."

14/02/2013. Latvijas Zinātņu akadēmijā Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijā saņemtā (-o) promocijas darba (-u), par kuru (-iem) augstskolas promocijas padome ir pieņēmusi lēmumu pieņemšanu promocijai (aizstāvēšanai) recenzēšana.

13/02/2013. Nodibinājumā „Latvijas Tiesnešu mācību centrs" lasa lekciju prokuroriem: „Juridiskām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi". Rīga, Mārstaļu iela 19.

01/12/2011. Valsts Administrācijas skolā mācību kursā „Korupcijas novēršana" lasa lekciju: „Kriminālatbildība par koruptīviem nodarījumiem". Rīga, Raiņa bulv.4., 118.kab.

10/11/2011. Starpinstitūciju sadarbības seminārā: „Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā; to izmeklēšana, pierādīšanas īpatnības" Latvijas Republikas Robežsardzē lasa lekcijas: „Būtisks kaitējums, to veidojošie elementi, tā aprēķināšana un nozīme amatnoziegumu izmeklēšanā". Rīga.

26/10/2010. Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides kursa programmā „Valsts policijas darbinieka saskarsmes kultūra un korupcijas riski saskarsmē ar ceļu satiksmes dalībniekiem" lasa lekciju par tēmu: „Valsts policijas amatpersonu kriminālatbildība saistībā ar koruptīvām darbībām". Rīga, Gaujas iela 15.

31/05/2010. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā lasa lekciju priekšmetā „Kriminālprocesa tiesības". Rīga, Stabu iela 89.

19/11/2008. Nodibinājumā „Latvijas Tiesnešu mācību centrs" lasa lekciju priekšmetā „Krimināltiesības. Izdales materiālu autors priekšmetā: Pamatjautājumi krimināltiesībās".

14/11/2012. Dalība Saeimas Juridiskajā komisijā par likumprojektiem ''Grozījumi Kriminālprocesa likumā '' ( Nr. 351/11), '' Grozījumi likumā ''Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību''''( Nr. 319/11) pirms pirmā lasījuma.

12/10/2012. – 26/10/2012. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Krimināltiesību departaments. Dalība darba grupā par direktīvas 2012/13/ES ieviešanu, paredzot Kriminālprocesa likumā tiesības uz informāciju kriminālprocesā.

11/10/2012. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Krimināltiesību departaments. Dalība Kriminālprocesa likuma darba grupā. Par aresta uzlikšanu akcijām un kapitāla daļām.

10/10/2012. – 15/10/2012. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Krimināltiesību departaments. Dalība Krimināllikuma darba grupā. Priekšlikumi pie Kriminālsodu koncepcijas likumprojekta „Grozījumi Krimināllikumā" Nr.9/Lp11.

04/10/2012. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Krimināltiesību departaments. Dalība Kriminālprocesa likuma darba grupā 2012.gadā izskatāmie jautājumi.

02.10.2012. – 04.10.2012. Dalība Saeimas Juridiskajā komisijā par likumu ''Grozījumi Kriminālprocesa likumā'' (Nr. 10/11), ''Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā'' (Nr. 11/11) un „Grozījumi Krimināllikumā" pirms otrā lasījuma.

24/07/2012. Dalība starpinstitūciju sanāksmē Tieslietu ministrijā par likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (VSS-657).

03/07/2012.- 22/08/2012. Dalība Ārlietu ministrijas rīkotajā darba grupā saistībā ar OECD rekomendācijām

04/09/2012. Dalība Saeimas Juridiskajā komisijā par likumu „Grozījums Krimināllikumā" un atzinuma sagatavošana par likumprojektu saistībā ar GRECO un OECD rekomendācijām.

13/06/2012. – 19/06/2012. Dalība Saeimas Juridiskajā komisijā par likumu „Grozījums Kriminālprocesa likumā" (Saeimas reģ.nr. 287/Lp11) un atzinuma sagatavošana par likumprojektu.

15/06/2012. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Krimināltiesību departaments. Dalība starpinstitūciju sanāksmē par likumu „Grozījums Kriminālprocesa likumā" (Saeimas reģ.nr. 287/Lp11).

07/03/2012. – 23/03/2012. Atzinuma sagatavošana Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai par 2010.gada 20.oktobrī pieņemtās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/64/ES 9.pantu.

18/01/2012. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Krimināltiesību departaments. Dalība Krimināllikuma darba grupas sēdē, kurā tika skatīts darba materiāls par priekšlikumiem pie Kriminālsodu koncepcijas likumprojekta „Grozījumi Krimināllikumā" Nr.9/Lp11 par priekšlikumiem saistībā ar GRECO rekomendācijām.

08/12/2011. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Krimināltiesību departaments. Dalība starpinstitūciju sanāksmē par direktīvu par tiesībām uz tulkošanu kriminālprocesā ieviešanu.

17/02/2011. Latvijas Republikas Finanšu ministrija. „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850. „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi"".

10/12/2010. Latvijas Republikas Finanšu ministrija. „Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010. – 2013.gadam" ietvaros „Par grozījumiem Elektronisko sakaru likumā".

05/07/2010. – 30/09/2010 Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijā Krīžu komunikācijas pasākumu plāna izstrādē kā Iekšlietu ministrijas ārštata konsultants preses un sabiedrisko attiecību jautājumos.

08.02.2009.- 15.03.2010. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Krimināltiesību departaments. Kriminālsodu politikas īstenošanas darba grupas dalībnieks un sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu koncepcijas izstrādes darba grupas dalībnieks.

05.09.2013. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Krimināltiesību departaments. Dalība darba grupā saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 8.janvāra spriedumu lietā „Baltiņš pret Latviju" (iesniegums Nr.25282/07)

 

Vadītie studiju kursi

Krimināltiesības

Izmeklēšanas iestāžu darba organizācija

Jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanā

Kriminālprocess

Kriminālprocess. Speciālās izmeklēšanas darbības

Krimināltiesības

Noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmas

Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija

Operatīvā darba īpatnības meklējot un novēršot atsevišķus noziegumu nodarījumu veidus

Amatpersonu interešu konflikti

Kriminālprocesa tiesības

Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā, pret pārvaldības kārtību, pret jurisdikciju izmeklēšanas īpatnības (spceciālais kurss)

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Baumanis, Jānis. Kriminālprocesuālā pierādīšanas standarta tiesiskie, terminoloģiskie, psiholoģiskie un filozofiskie aspekti / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.38 (2018, 18.sept.), 28.-31.lpp.

Baumanis, Jānis. Personu nereabilitējošie apstākļi kriminālprocesā jeb kriminālprocesuālā dekoherence / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.1 (2018, 2.janv.), 27.-29.lpp.

Baumanis, Jānis. Speciālo izmeklēšanas darbību izmantošanas teorētiskās un praktiskās problēmas / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.48 (2018, 27.nov.), 11.-19.lpp.

Baumanis, Jānis. Atkarības jēdziena interpretācija krimināltiesībās [Elektroniskais resurss] / J.Baumanis // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(4) (2016), 86.-95.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 10.martā. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Baumanis, Jānis. Cilvēks un cilvēktiesības Krimināllikumā / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.35 (2016, 30.aug.), 20.-23.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Baumanis, Jānis. Nodoma interpretācijas problemātika krimināltiesībās / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.15 (2016, 12.apr.), 16.-19.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Baumanis, Jānis. Noziedzīga nodarījuma sastāvā ietilpstošo seku interpretācija krimināltiesībās / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.20 (2016, 17.maijs), 27.-30.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Baumanis, Jānis. Par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā : [referāts Kriminālprocesa likuma 10.gadadienai velt. Latvijas Universitātes zinātniskajā konf. "Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi" (2015.g. 16.dec.)] / J.Baumanis // Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens - Nr.12 (2016, apr.), 23.-25.lpp.

Baumanis, Jānis. Vainas intelektuālais un gribas moments jeb "kvantu" kriminoloģija / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.39 (2016, 27.sept.), 20.-25.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Baumanis, Jānis. Общий обзор проблематики интерпретации уголовно правовых норм в Латвийской Республике = Review of problems related to the interpretation of norms of the criminal law in the Republic of Latvia/ Я.Бауманис // Virtus. - No.8 (2016, Oct.), p.166-172. - Kopsavilkums angļu valodā.

Opincāns, Pēteris. Nodoms kukuļdošanā : [referāts LR Tieslietu ministrijas organizētajā zinātniski praktiskajā konferencē "Tiešs nodoms kukuļošanā: interpretācijas problemātika krimināltiesībās" (27.sept.)] / P.Opincāns, J.Baumanis // Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens - Nr.13 (2016, okt.), 23.-26.lpp.

Baumanis, Jānis. Eiropas Savienības direktīvas Kriminālprocesa likuma grozījumu kontekstā = The European Union directives in the context of amendments to the Criminal Procedure Law / J.Baumanis // Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 108.-127.lpp. - Kopsav. angļu un latviešu val.

Baumanis, Jānis. Ieskats kriminālsodu politikas vīzijā un reālijā [Elektroniskais resurss] / J.Baumanis // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(1) (2015), 5.-11.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 8.dec. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Baumanis, Jānis. Ieskats krimināltiesību normu interpretācijas problemātikā / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.34 (2015, 1.sept.), 22.-26.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Baumanis, Jānis. Maksātnespējas procesa administratori kā noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā subjekti : [referāts Advokātu dienu konferencē "Tiesu procesu efektivizācija" (19.marts)] / J.Baumanis // Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens - Nr.10 (2015, apr.), 57.-59.lpp.

Baumanis, Jānis. Vardarbības jēdziena interpretācija krimināltiesībās / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.46 (2015, 24.nov.), 19.-23.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Baumanis, Jānis. Juridiskai personai piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi kā prevencijas instruments / J.Baumanis // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.4 (2014, okt./nov./dec.), 13.-20.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.

Baumanis, Jānis. Prevencija piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kontekstā : [par noziedzības novēršanas problemātiku : sakarā ar grozījumiem LR Krimināllikumā un LR Kriminālprocesa likumā] / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.32 (2014, 19.aug.), 14.-17.lpp.

Baumanis, Jānis. Правовые аспекты психологической нагрузки следователя / Я.Бауманис // II Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" = II Международная научно-практическая конференция "Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике: актуальные проблемы экономико-политических и правовых отношений" = 3rd International Scientific and Practical Conference "The transformation process of law, the regional economy and economic policy: the relevant economic and political and legal issues" (Rīga, 2014.g. 12.dec.) : rakstu krājums/ Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga, 2014. - 16.-20.lpp.

Baumanis, Jānis. Prettiesiskās labumu došanas kaitīgums / J.Baumanis // Jurista Vārds. - Nr.17 (2013, 30.apr.), 24.-26.lpp.

Baumanis, Jānis. Rakstiskais juridiskais diskurss pirmstiesas kriminālprocesa izmeklēšanas etapā / J.Baumanis // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.4 (2013, okt./nov./dec.), 3.-10.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.

 

Tēzes​​

 

Baumanis, Jānis. Noziedzības apkarošana starptautiskajā sadarbībā krimināltiesiskajā jomā = Combating crime in international co-operation in the criminal-legal field [Elektroniskais resurss] / J.Baumanis // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : III Pasaules latviešu juristu kongress (Rīga, 2018.g. 19.-20.jūn.) [Elektroniskais resurss] : tēzes / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - [31.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Baumanis, Jānis. Organizētās grupas interpretācija krimināltiesībās / J.Baumanis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 320.lpp.

Baumanis, Jānis. Jēdziena “intereses” interpretācija krimināltiesību normās / J.Baumanis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 296.lpp.

Baumanis, Jānis. Prevencija piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas procesa kontekstā / J.Baumanis // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 69.-70.lpp.

Baumanis, Jānis. Prettiesiskās labumu došanas kaitīgums / J.Baumanis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 412.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Baumanis, Jānis. Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni / J.Baumanis ; zinātniskie recenzenti: K.Strada-Rozenberga, S.Kaija. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, [2018]. - 286 lpp.

Baumanis, Jānis. Общий обзор уголовно-правовой доктрины Латвии / Я.Бауманис // Правовые доктрины современности : монография / под общей редакцией Р.В.Пузикова, А.Б.Бекмагамбетова. - Костанай : TOO New Line Media, 2018. - Глава 15, с.345-361.

Kriminālprocesa likumam - 10 : pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā ; [autori: J.Baumanis, S.Kaija, A.Lieljuksis ... [u.c.]]. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 446 lpp. - Teksts latviešu valodā, ievads un rakstu anotācijas arī angļu valodā.

Docētie studiju kursi

Amatpersonu interešu konflikti

Kriminālprocess. Vispārīgā daļa

Krimināltiesības

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa

Krimināltiesību un kriminālprocesa aktuālās problēmas

Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija

Kontakti

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks, Studiju programmas direktora p.i.
Sandra Kaija
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Inga Kudeikina
Studiju programmas direktore, Docētāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Lidija Juļa
Docētāja, Studiju programmas direktore
Karina Palkova
Docētāja, Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas direktors
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks