Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silvija Umbraško
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anatomija

Mērķis

Dot iespēju iegūt visaptverošas zināšanas par cilvēka ķermeņa attīstību, uzbūvi, orgānu topogrāfiju un funkciju.

Priekšzināšanas

Visas bioloģijas disciplīnas vidusskolas programmas apmērā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās nosaukt cilvēka ķermeņa daļas, orgānu sistēmas, to funkcijas. Varēs paskaidrot konkrēta orgāna uzbūvi, novietojumu un funkcijas, orgāna apasiņošanas un inervācijas principus. Zinās skeleta muskuļu uzbūvi, muskuļu piestiprināšanas vietas un atšķirības starp apzināto un neapzināto kustību regulāciju. Daļu terminu zinās latīņu valodā (muskuļi).

Prasmes

Students varēs atpazīt un pratīs parādīt skeleta kaulus, locītavas, muskuļus. Varēs klasificēt muskuļus pēc novietojuma un funkcijas. Varēs paskaidrot kustības locītavās un nosaukt muskuļus, kas veic kustības. Pratīs demonstrēt orgānus un citas anatomiskās struktūras anatomijas uzskates līdzekļos; spēs strādāt ar speciālo literatūru.

Kompetences

Students spēs veidot vingojumu kompleksu pēc noteikta plāna vai klienta vajadzībām, varēs pareizi plānot fiziskās aktivitātes režīmu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.