Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Sandra Skuja

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Skuja
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Visas bioloģijas disciplīnas vidusskolas programmas apmērā; šūnu bioloģija; kursu ieteicams studēt paralēli anatomijai un normālajai fizioloģijai.
Mērķis:
Iegūt visaptverošas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu topogrāfiju un funkcijām. Veidot izpratni par orgānu sistēmu savstarpējām sakarībām, par cilvēka vispārējo un funkcionālo histoloģiju; šūnu, audu un orgānu, īpaši runu un dzirdi nodrošinātājstruktūru, mikroskopisko uzbūvi; radīt priekšstatu par riska faktoriem un dažādiem attīstības traucējumiem, kas ietekmē minēto struktūru attīstību embrioģenēzē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Anatomijas priekšmets. Ķermeņa skelets. Kauls kā orgāns. Kaulu klasifikācija. Kaulu savienojumi. Rumpja skeleta kauli, kaulu savienojumi. Mugurkauls kā vienība. Krūškurvis kā vienība.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Galvaskauss kā vienība. Galvaskausa īpatnības, savienojumi, topogrāfiskie veidojumi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Muskuļu uzbūve, klasifikācija. Rumpja, rokas un kājas muskuļu grupas, fascijas, topogrāfiskie veidojumi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Ievads splanhnoloģijā. Serozie apvalki. Iekšējās sekrēcijas orgāni.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Redzes orgāns. Dzirdes orgāns.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Asinsrites sistēma. Asinsrites loki. Aortas daļas. Krūšu aorta. Vēdera aorta. Iegurņa artērijas. Rokas un kājas artērijas.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7Vēnas. Augšējās dobās vēnas sistēma. Apakšējās dobās vēnas sistēma. Vārtu vēna.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8Limfātiskā sistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Ievads neiroloģijā. CNS uzbūves principi. Vadīšanas ceļi. Smadzeņu dobumi un apvalki.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Rombveida smadzenes (daļas, ārējā un iekšējā uzbūve).Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
11Vidussmadzenes, starpsmadzenes (daļas, ārējā un iekšējā uzbūve).Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
12Gala smadzenes. Pusložu uzbūve. Garozas centri. Zemgarozas kodoli. Baltā viela.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
13Augšējās ekstremitātes kauli un kaulu savienojumi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
14Galvaskausa sejas un smadzeņu daļas kaulu uzbūve.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
15Galvas un kakla muskuļi, fascijas, topogrāfiskie veidojumi. Diafragma. Elpošanas akts.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
16Elpošanas sistēmas orgānu funkcijas, topogrāfija, uzbūve.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
17Gremošanas sistēmas orgānu funkcijas, topogrāfija, uzbūve.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
18Urīnsistēmas orgānu topogrāfija, funkcijas, uzbūve. Sievietes un vīrieša dzimumorgāni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
19Kolokvijs par iekšējiem orgāniem. Sirds topogrāfija un uzbūve.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
20Galvas un kakla artērijas. Galvas un kakla vēnas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
21Kolokvijs par cirkulācijas sistēmu. Muguras smadzenes.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
22Veģetatīvā nervu sistēma. Orgānu inervācija.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
23Audu veidi un to klasifikācija. Epitēlijaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
24Saistaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
25Asinis un asinsrade. Imūnās sistēmas orgāni.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
26Muskuļaudi. Nervu audi. CNS.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
27Sejas attīstība. Mutes dobums.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
28Maņu orgāni un to attīstība.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
29Elpošanas sistēma un tās attīstība. Endokrīnā sistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
30CNS – I daļa.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
31CNS – II daļa.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
32Galvas smadzeņu nervi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
33Muguras smadzeņu nervi. Kontroldarbs par nervu sistēmu.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
34Balstaudi: Kaulu attīstība. Skrimšļaudi un kaulaudi. Imūnās sistēmas orgāni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
35Muskuļaudi. Nervu audi. CNS.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
36Āda un tās derivāti. Mutes dobums.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
37Redzes orgāns. Dzirdes orgāns.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Speciālās literatūras atlasīšana un lietošana, teorētiskā materiāla analīze, patstāvīga preparātu analizēšana un praktisko nodarbību protokolu sakārtošana; gatavošanās pārbaudījumiem atbilstoši studiju kursa saturam; individuālais un grupu darbs; darbs ar studiju materiāliem, mācību literatūru (izpēte, analīze) un RSU e-vidi; praktisko darbu un rezultātu noformēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība studiju procesā, sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi (kolokviji) par attiecīgajām tēmām. Pārbaudījuma veidi: 1. semestra beigās: semestra ieskaite (I) par kauļiem, muskuļiem un orgāniem; 2. semestra beigās: eksāmens (E) par nervu, asinsrites sistēmu, galvas un kakla orgānu apasiņošanu un inervāciju ar jautājumu analīzi un mikropreparātu slīdīšu komplekta atpazīšanu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmas, spēs raksturot to uzbūvi, novietojumu, varēs izklāstīt funkciju galvenās likumsakarības, izskaidrot orgānu apasiņošanu, limfas atteci un inervāciju; daļu anatomijas terminu pratīs nosaukt latīņu valodā; atpazīs un spēs aprakstīt galvenās audu grupas un orgānu uzbūves īpatnības; spēs nosaukt un paskaidrot sejas, mutes dobuma un maņu orgānu attīstības stadijas un biežāk sastopamās anomālijas.
Prasmes:Students atpazīs un pratīs parādīt skeleta kaulus, locītavas, muskuļu grupas, orgānus, asinsvadus un nervus, un citas anatomiskas struktūras uz anatomijas studijās lietotajiem mācību līdzekļiem; pratīs strādāt ar histoloģiskajiem preparātiem; identificēs un aprakstīs gaismas mikroskopā galvenās audu un būtiskāko orgānu struktūras; analizēs un interpretēs speciālo literatūru.
Kompetences:Studējošais spēs patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas problēmas, pamatot lēmumus, un ja nepieciešams, veikt papildu analīzi; spēs atlasīt, analizēt nepieciešamo informāciju un izmantot to attiecīgajā profesijā; spēs sadarboties ar kolēģiem, speciālistiem un risināt problēmas, pieņemt lēmumus; spēs parādīt sabiedrībā attiecīgās profesionālās jomas vietu un piedalīties tās attīstībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Metodiskā rekomendācija „Cilvēka anatomija”. Rīga, RSU, AAI, 2009.
2Eglīte K. Anatomija. Skelets un muskuļi. LU Akadēmiskais apgāds, 2004.
3Eglīte K. Anatomija. 2. daļa. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2010.
4Dālmane Aina. 2010. Histoloģija. 2. izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 319 lpp. ISBN: 9789984770420
5Ross Michael H.,‎ Pawlina Wojciech. 2015. Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology. 7th Edition. LWW. 992 p. ISBN-10: 1451187424, ISBN-13: 978-1451187427
6Mescher A.L. Janqueira 's Basic Histology. – 13th ed., McGraw-Hill Medical, 2013. – 642 p.
7Ovalle W.K., Nahirney P.C. Netter's Essential Histology. – 2nd ed., Elsevier Inc., 2008. – 493 p.
8Schoenwolf G.C. et al. Larsen's Human Embryology. – 4th ed., Elsevier Inc., 2008. – 712 p.
9Синельников Р.Д. Атлас Анатомии человека / Т. 1-3, М.: Медицина, 2007.
Papildus literatūra
1Aldersons J. Bioloģija pamatskolai: cilvēks: skaidrojošā vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem: anatomija, fizioloģija, higiēna. – R.: Zvaigzne ABC, 2011.
2Drīzulis A. Anatomija māksliniekiem. Rīga, 2001.
3Parkers S. Cilvēka ķermenis. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 2009.
4Stīvs P. Cilvēka ķermenis + DVD-ROM, Zvaigzne ABC, 2009.
5Sobotta J. Atlas of Human Anatomy. – Single Volume Edition: Head, Neck, Upper Limb, Thorax, Abdomen, Pelvis, Lower Limb. – Churchill Livingstone, 2009. – 842 p.
6Самусев Р.П., Липченко В.Я. Атлас анатомии человека / М.: Оникс, 2010.
Citi informācijas avoti
1estudijas.rsu.lv
2http://www.innerbody.com/htm/body.html
3http://www.anatomyatlases.org/
4http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/anatomy…
5http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/anatomy.html
61. http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas/ 2. http://www.deltagen.com/target/histologyatlas/HistologyAtla… 3. http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/
7http://w3.ouhsc.edu/histology/
81. http://www.histology.wisc.edu/histo/uw/htm/ttoc.html 2. http://www.visualhistology.com/Visual_Histology_Atlas/ 3. http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/nlm_histology/con…