Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zita Goldšmite
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Uzlabot angļu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī sekmēt medicīniskās terminoloģijas apguvi un veicināt tās praktisku pielietošanu.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti:
• atpazīs un spēs angliski izskaidrot vai iztulkot latviski medicīnisko terminoloģiju, kas saistīta ar vecmātes kompetencēm un prasmēm, sievietes reproduktīvo sistēmu, augļa attīstību, dzemdībām un mātes un jaundzimušā veselību un aprūpi;
• spēs lasīt ar profesionālo jomu saistītus tekstus, atbildēt uz jautājumiem par tā saturu un sniegt teksta kopsavilkumu.

Prasmes

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs:
• lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju, runājot par profesionāliem jautājumiem;
• sagatavot un sniegt prezentācijas par kursa laikā apskatītajiem profesionālajiem jautājumiem;
• pastāstīt par grūtniecības norisi, augļa attīstību, dzemdību un pēcdzemdību periodu;
• iegūt nepieciešamo informāciju no pacienta/klienta saistībā ar veselības stāvokli.

Kompetences

Studējošie spēs efektīvi lietot angļu valodu par profesionāliem jautājumiem, lai sazinātos ar citiem profesionāļiem un pacientiem; spēs uzstāties angļu valodā par jautājumiem saistībā ar savu profesionālo sfēru; spēs darboties komandā ar citiem kolēģiem, par saziņas līdzekli izmantojot angļu valodu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligātsZita Goldšmite