Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Bērnu ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Jānis Upenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Mācību laikā dot studentiem iespēju apgūt pamatzināšanas par biežākajām bērnu traumatoloģiskajām un ortopēdiskajām slimībām, īpaši tām, kas prasa neatliekamu diagnostiku un operatīvu ārstēšanu, uzsverot bērnu traumatoloģijas un ortopēdijas īpatnības un būtiskākās atšķirības no pieaugušo traumatoloģijas un ortopēdijas.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālā anatomija un fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas, kas ļauj:
• atpazīt iedzimtu un iegūtu kustību aparāta patoloģiju bērnu vecumā, definēt to etioloģiju, patoģenēzi, diagnostikas un ārstēšanas taktiku, kā arī profilaksi;
• definēt bērnu traumatoloģijas un ortopēdijas īpatnības un būtiskākās atšķirības no pieaugušo traumatoloģijas un ortopēdijas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
• kvalitatīvi ievākt anamnēzi;
• veikt slimnieka vispārējo klīnisko izmeklēšanu;
• analizēt iegūtos datus;
• izstrādāt pacientam individuālu izmeklēšanas plānu;
• izstrādāt bērna aprūpes plānu pirms- un pēcoperācijas periodā, formulēt iespējamās komplikācijas un to novēršanas iespējas pēcoperācijas periodā;
• noformulēt un pamatot izvērstu klīnisko diagnozi, pamatojot to uz diferenciāldiagnostiku, kā arī noformulēt ārstēšanas taktiku (indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai).

Kompetences

Patstāvīgi izstrādāt bērna aprūpes plānu pirms- un pēcoperācijas periodā, formulēt iespējamās komplikācijas un to novēršanas iespējas;
Formulēt un pamatot izvērstu klīnisko diagnozi, pamatojot to uz diferenciāldiagnostiku, kā arī formulēt ārstēšanas taktiku (indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai).

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE3BakalaursObligātsJānis Upenieks