Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uģis Ciematnieks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Iepazīstināt ar fizisko aktivitāšu nozīmi bērnu fiziskās attīstības un veselības uzlabošanā dažādos bērnu un pusaudžu attīstības periodos.

Priekšzināšanas

Ķīmija, bioloģija un fizika vidusskolas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Par bērnu un jauniešu iesaistīšanu fiziskajā aktivitātēs un sporta nodarbībās atbilstoši spējām dažādos vecuma posmos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs pielietot iegūtās zināšanas tālāko studiju kursu apguvē, tādu kā - fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija, izmantot tās klīnisko disciplīnu apguvē, integrēt tās savā veselības sporta speciālista darbā.

Kompetences

Spēja iegūtās zināšanas un prasmes efektīvi izmantot savā specialitātē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VS5BakalaursObligātsKristīne Kraukle