Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristīne Kraukle
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Veicināt izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi bērnu un jauniešu fiziskās un garīgās veselības nodrošināšanā. Iepazīstināt ar bērnu un jauniešu fitnesa tendencēm. Veicināt apgūt vecumposmam atbilstošas nodarbības plānošanu un realizēšanu.

Priekšzināšanas

Ķīmija, bioloģija un fizika vidusskolas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Bērnu un jauniešu iesaistīšana fiziskajā aktivitātēs un sporta nodarbībās, atbilstoši spējām dažādos vecuma posmos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs atšķirt bērnu un jauniešu treniņa īpatnības no pieaugušo treniņiem, izvēlēties atbilstīgas treniņu metodes un paņēmienus darbā ar bērniem un jauniešiem, pamatot fizisko aktivitāšu nepieciešamību bērnu un jauniešu ikdienā.

Kompetences

Izstrādāt rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu bērniem un jauniešiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus. Izglītot un pārliecināt bērnus un jauniešus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.