Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kalvis Brangulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Medicīniskā bioķīmija

Mērķis

Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par cilvēka organismā notiekošajiem bioķīmiskajiem procesiem (gremošanu un metabolismu) molekulārā līmenī. Veicināt izpratni par bioķīmisko procesu regulācijas mehānismiem gan molekulārā, gan fizioloģiskā līmenī, akcentējot ogļhidrātu metabolismu. Skaidrot proteīnu lomu ekstracelulārā matriksa un saistaudu veidošanā. Skaidrot bioķīmiskos procesus, kas saistīti ar zobu un mutes veselību.

Priekšzināšanas

Kurss Medicīniskā Bioķīmija: CFUBK_005.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs:
• izskaidrot un aprakstīt olbaltumvielu, lipīdu, nukleīnskābju un ogļhidrātu gremošanu un ar to saistītās patoloģijas;
• nosaukt enzīmu aktivitāti ietekmējošos faktorus;
• raksturot metaboliskos ceļus, kas cilvēka organismā saista ogļhidrātus, lipīdus un aminoskābes un ļauj šīm vielu grupām veikt savstarpējas pārvērtības, nosaukt, kādi hormoni ietekmē šīs pārvērtības;
• nosaukt un izskaidrot pamata komplikācijas, kas saistītas ar apgūto bioķīmisko ceļu disfunkciju (piemēram, laktoacidoe, ketoacidoze u.c.);
• nosaukt un izskaidrot saistaudu bioķīmiskos procesus un to specifiskas adaptācijas;
• nosaukt un izskaidrot bioķīmiskos procesus, kas nodrošina mutes un zobu veselību.

Prasmes

1. Zināšanu pielietojums – spēja:
• secīgi izskaidrot molekulu šķelšanu gremošanas traktā, identificēt šķelšanas galaproduktus;
• secīgi izskaidrot pamata metabolisko ceļu regulāciju un to nozīmi mutes un zobu veselībā;
• izskaidrot proteomikas lomu zobārstniecībā.
2. Prasme risināt situāciju uzdevumus.
3. Prasme izmantot zinātnisko literatūru kā informācijas avotu.
4. Komunikācijas prasmes, kas iegūtas organizētā grupu darbā.

Kompetences

Sekmīgi apgūstot kursu, students spēs:
• analizēt iespējamās izmaiņas gremošanas procesos un to saistību ar mutes un zobu veselību;
• analizēt iespējamās izmaiņas cilvēka metabolismā un to saistību ar mutes un zobu veselību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF2MaģistrsIerobežota izvēleKalvis Brangulis, Ilze Justamente, Agnese Kokina, Jeļena Raudeniece, Toms Jānis Eglītis, Dace Reihmane
Zobārstniecība, SSNSF2MaģistrsIerobežota izvēleKalvis Brangulis, Jeļena Krasiļņikova
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz2MaģistrsIerobežota izvēle