Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:7 / 10.5
Kursa vadītājs: Dzintra Kažoka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anatomija

Mērķis

Sniegt studentiem fundamentālas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu sistēmām un to funkcijām pēc sistemātiskās anatomijas principa, nostiprinot apgūtās teorētiskās, zināšanas preparējot.

Priekšzināšanas

Bioloģija vidusskolas programmas apmērā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs formulēt cilvēka vietu organismu klasifikācijas sistēmā, izklāstīt organisma uzbūves pamatprincipus; spēs aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmu uzbūvi, orgānu novietojumu, funkcijas, savstarpējās likumsakarības; spēs definēt anatomijas pamatjēdzienus un terminus latviešu un latīņu valodās; varēs parādīt svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni; apgūs pamatzināšanas par 3D modelēšanu, printēšanu un to saistītām tehnoloģijām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs izskaidrot un parādīt skeleta kaulus un to veidojumus, locītavas, muskuļus, galvenos asinsvadus un nervus, iekšējos orgānus, to daļas un maņu orgānus uz anatomijas praktiskajās nodarbībās lietotiem mācību līdzekļiem, pielietojot atbilstošus anatomijas pamatjēdzienus un terminus latviešu un latīņu valodās; studenti spēs iegūt, vērtēt, apkopot un salīdzināt informāciju no dažādiem literatūras un specifiskiem informācijas avotiem; attīstīs prasmi uzdot konkrētus jautājumus vai meklēs atbildes par cilvēka ķermeņa uzbūvi, attīstot prasmi izteikt savu viedokli, to argumentēt un papildināt; veiks darbu individuāli vai komandā; veidos dialogu un iekļausies diskusijās; spēs pielietot preparēšanas tehniku un veiks pareizu materiāla sagatavošanu; atpazīs atpreparētās anatomiskās struktūras; spēs atšķirt klasisko struktūru novietojumu no normas variantiem; interpretēs un izskaidros iegūtos rezultātus, formulēs secinājumus un iepazīstinās citus ar iegūtajiem rezultātiem (rakstos, mutvārdos); sagatavos 3D modeli printēšanai un veiks tā izprintēšanu.

Kompetences

Studenti spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi izskaidrojot un demonstrējot dažādas anatomiskās struktūras dabīgajos preparātos un uzskates līdzekļos; palielinās savu konkurētspēju ar 3D tehnoloģijām saistītā darba tirgū.

Plānojums

Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsTamer Magdy Eissa Sidhom, Gundega Skruze-Janava, Andris Čakstiņš, Liāna Pļaviņa, Liene Martinsone-Bērzkalne, Ulla Rozenberga, Jānis Vētra, Dzintra Kažoka
Medicīna2MaģistrsObligātsLiene Martinsone-Bērzkalne, Ksenija Soldatenkova, Liāna Pļaviņa, Dzintra Kažoka, Dace Buile
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Ulla RozenbergaGundega Skruze-Janava, Andris Čakstiņš,
Medicīna1MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Anda Opuļa, Jūlija Golovačova, Zinta Elksne, Ulla Rozenberga, Dzintra Kažoka, Dace Buile, Gundega Skruze-Janava, Jānis Vētra, Ksenija Soldatenkova
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Natālija Vellere, Jūlija Karnīte, Andris Čakstiņš, Dzintra Kažoka, Jānis Vētra, Gundega Skruze-Janava, Dace Buile, Edgars Čudars
Medicīna2MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Anda Opuļa, Jūlija GolovačovaKsenija Soldatenkova,
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Ulla RozenbergaNatālija Vellere, Jūlija Karnīte, Andris Čakstiņš,
Medicīna1MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Gundega Skruze-Janava, Dace Buile, Jūlija Golovačova, Viktorija Cīrule, Liene Martinsone-Bērzkalne, Dzintra Kažoka, Edgars Čudars, Andris ČakstiņšJānis Vētra,
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsDace Buile, Gundega Skruze-Janava, Liene Martinsone-Bērzkalne, Jūlija Golovačova, Viktorija CīruleLiāna Pļaviņa, Jānis Vētra,
Medicīna1MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Anda Opuļa, Andris Čakstiņš, Ksenija Soldatenkova, Dzintra Kažoka, Edgars Čudars, Jūlija Karnīte, Jānis Vētra, Gundega Skruze-Janava, Dace Buile, Liene Martinsone-Bērzkalne
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Viktorija Cīrule, Andris Čakstiņš, Anda Opuļa, Jūlija Karnīte, Dzintra Kažoka, Edgars Čudars, Zinta Elksne, Jānis Vētra, Gundega Skruze-Janava, Dace Buile, Liene Martinsone-Bērzkalne
Medicīna2MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Viktorija Cīrule, Andris Čakstiņš, Jūlija Karnīte, Ksenija Soldatenkova, Anda Opuļa, Jūlija Golovačova
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Jūlija Golovačova, Andris Čakstiņš, Viktorija Cīrule, Jūlija Karnīte, Zinta Elksne, Dace Buile, Edgars Čudars, Anda Opuļa, Dzintra Kažoka, Gundega Skruze-Janava, Jānis Vētra, Liene Martinsone-Bērzkalne