Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Attīstīt studentu vizuālo valodu un teorētiskās un praktiskās zināšanas par dokumentālo fotogrāfiju kā vienu no šodienas spēcīgākajiem komunikācijas instrumentiem.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

• Pārzināt dokumetālās fotogrāfijas lomu sociālu, ekonomisku un politisku problēmu atspoguļošanā.
• Izprast dokumentālās fotogrāfijas pamatuzdevumus un atšķirības no citiem fotogrāfijas žanriem.
• Analizēt un salīdzīnāt fotogrāfijas un teksta attiecības presē.
• Diskutēt un definēt dažādus naratīva paņēmienus fotogrāfijās.

Prasmes

• Pastāvīgi radīt fotogrāfijas par vienotu tēmu, lai komunicētu kādi sociāli, ekonomiski vai politiski nozīmīgu problēmu.
• Izveidot fotogrāfijas atbilstoši fotoziņu aģentūru prasībām.
• Kritiski analizēt fotogrāfijas izmantošanu medijos.
• Atšķirt dažādus vēstījumus un kontekstus fotogrāfijas reprezentācijā.

Kompetences

• Izvērtēt realitāti, piemērojot informāciju fotostāsta veidošanai.
• Kritiska attieksme pret fotogrāfijām medijos.
• Paškritiska attieksme pret savu fotogrāfiju atbilstību vispārpieņemtajiem kvalitātes kritērijiem.
• Noteikt fotogrāfiju spēju artikulēt kādu vēstījumu un šī vēstījuma nozīmības izvērtēšanu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.