Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs: Māris Andžāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Starptautiskā politika

Mērķis

Padziļināts ieskats drošības pārvaldībā Eiroatlantiskajā telpā un ārpus tās.

Priekšzināšanas

Zināšanas par starptautisko drošību.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais demonstrē padziļinātas zināšanas par drošības pārvaldības evolūciju, mūsdienu Eiroatlantiskās telpas un plašāka reģiona drošības pārvaldības struktūru darbību, tostarp par to uzbūvi, institūcijām, lēmumu pieņemšanas procesiem un praksēm un mijiedarbību starp institūcijām.

Prasmes

Spēja saprast drošības pārvaldības formālās un neformālās darbības pamataspektus kā institūciju ietvaros, tā ārpus tām. Spēja profesionāli izskaidrot dažādus drošības pārvaldības modeļus dažādām auditorijām.

Kompetences

Padziļināta sapratne drošības pārvaldības teorētisko un praktisko darbību dažādos analīzes līmeņos.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija3MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskās attiecības un diplomātija3MaģistrsIerobežota izvēle