Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Aija Bukova-Žideļūna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Sniegt zināšanas epidemioloģijas pamatjautājumos, kas nepieciešamas veselības pētījumu un cita veida veselības informācijas izpratnei un interpretācijai.

Priekšzināšanas

Laba lasītprasme angļu valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studējošie:
• Izklāstīs epidemioloģijas jēdziena vēsturisko attīstību un pašreizējo izpratni, nosaucot nākotnes izaicinājumus.
• Identificēs un interpretēs veselības un slimību cēlonisko faktoru, riska faktoru, kā arī saistīto faktoru jēdzienus daudzfaktoru cēlonības teorijas ietvaros.
• Definēs veselības notikumu un stāvokļu mērīšanas principus.
• Nosauks potenciālos veselības informācijas iegūšanas avotus, to priekšrocības un trūkumus.
• Klasificēs epidemioloģisko pētījumu galvenos veidus. Uzskaitīs to priekšrocības un trūkumus.
• Izskaidros jaucējfaktora un sistēmiskās nobīdes koncepciju.

Prasmes

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studējošie:
• Diferencēs kauzālas un ne-kauzālas faktoru un veselības notikumu asociācijas.
• Aprēķinās veselības notikumu un stāvokļu rādītājus.
• Aprēķinās asociāciju rādītājus.
• Aprēķinās testu specifiskumu, jutību un paredzošās vērtības.

Kompetences

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studējošie:
• Izvēlēsies veselības problēmas raksturošanai piemērotus veselības notikuma biežuma rādītājus.
• Novērtēs pētījuma dizaina atbilstību pētāmajai problēmai.
• Interpretēs asociāciju rādītāju būtību.
• Interpretēs slimību izplatības, saslimstības un mirstības rādītājus dažādās populācijās un to izmaiņas laikā.
• Novērtēs pierādījumu pamatotību ārstēšanas, profilakses un veselības aprūpes sistēmas un politikas praksei.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.