Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīnas bāzes zinātne, tai skaitā farmācija; Sociālā farmācija

Mērķis

Students gūst zināšanas par farmācijas politiku un farmācijas sistēmu regulāciju Eiropas Savienībā, farmaceitiskā tirgus aspektiem, tā regulāciju, globalizācijas tendencēm, valsts lomu farmaceitisko produktu tirgus regulācijā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Izprast farmācijas politikas veidošanas principus un farmācijas sistēmas vietu valstu sociālās drošības sistēmās, farmācijas politikas saturu.
Izprast farmācijas politikas mērķus un uzdevumus.
Izprast farmaceitiskā tirgus globālos aspektus, attīstības tendences un izaicinājumus, nepieciešamību sabalansēt farmaceitiskās industrijas un sabiedrības veselības mērķus.
Izprast farmācijas nozares regulāciju Eiropas Savienības un nacionālā līmenī.
Izprast farmaceitiskā tirgus regulācijas aspektus un valsts lomu regulācijā.
Izprast zāļu cenu veidošanās aspektus.
Apgūt zāļu izmaksas ietekmējošos faktorus.

Prasmes

Noteikt farmācijas sistēmu mērķus un uzdevumus.
Analizēt farmācijas sistēmu darbību pēc to galvenajiem raksturojošiem rādītājiem.
Analizēt farmācijas sistēmas rezultatīvos rādītājus.
Analizēt farmaceitiskā tirgus elementus, attīstības tendences.
Salīdzināt dažādu valstu zāļu tirgus attīstību.
Noteikt zāļu izmaksas ietekmējošos faktorus, to ierobežošanas iespējas.
Noteikt slimnīcu zāļu sagādes sistēmu uzdevumus un veidošanas principus.
Noteikt zāļu kompensācijas sistēmu uzdevumus un veidošanas principus.
Identificēt un pamatot izpētei farmācijas sistēmu problēmjautājumus.
Izvērtēt farmācijas sistēmu darbības atbilstību to mērķa rādītāju sasniegšanā.

Kompetences

Izstrādāt farmācijas politikas mērķus, uzdevumus.
Noteikt farmācijas sistēmas attīstības uzdevumus.
Piedalīties farmācijas sistēmu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē.
Veikt zāļu tirgus analīzi.
Veidot zāļu sagādes sistēmas ārstniecības iestādes līmenī.
Sagatavot priekšlikumus zāļu cenu regulācijai.
Sagatavot priekšlikumus zāļu izmaksas ietekmējošo faktoru darbībai.
Piedalīties pētniecības projektos farmācijas jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība, VVM 2MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības vadība, VVMeng 2MaģistrsIerobežota izvēle